Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDYTA LASKA MONIKA KANIA BESTER RAFAŁ SZPYRKA STANISŁAW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDYTA LASKA MONIKA KANIA BESTER RAFAŁ SZPYRKA STANISŁAW"— Zapis prezentacji:

1 EDYTA LASKA MONIKA KANIA BESTER RAFAŁ SZPYRKA STANISŁAW
TRANSPORT W TURYSTYCE EDYTA LASKA MONIKA KANIA BESTER RAFAŁ SZPYRKA STANISŁAW

2 TRANSPORT W TURYSTYCE Przewóz osób i bagażu w komunikacji wewnętrznej reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984, wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje przejazdy transportem kolejowym, samochodowym, lotniczym, żeglugi śródlądowej wykonywanym odpłatnie przez uprawnionych przewoźników. Ustawa reguluje również odpowiedzialność przewoźników za niewykonane bądź nie należycie wykonanie umowy, tryb dochodzenia roszczeń, zasady płacenia kar pieniężnych przez pasażerów i przewoźników

3 PRZEJAZDY KOLEJĄ Reguluje
Konwencja o Międzynarodowym Przewozami Kolejami(COTIF).Zastąpiła ona wcześniejsze konwencje i ma szczególny charakter i strukturę. Część pierwsza tej międzynarodowej umowy określana jako właściwa konwencja objęła sprawy instytucjonalne i doprowadziła do do utworzenia Międzynarodowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów kolejami(OTIF). Podstawowym celem tej organizacji jest ustalenie jednolitego systemu prawnego mającego zastosowanie do przewozu osób ,bagażu w międzynarodowej komunikacji bezpośredniej pomiędzy państwami członkowskimi

4 PRZEWOZY LOTNICZE Reguluja przepisy IATA
Głównym zadaniem organizacji jest wsparcie dla przemysłu lotniczego w sprawach uczciwej konkurencji oraz jednorodności cen biletów: z tego względu IATA podzieliła świat na trzy regiony: strefa 1. NORAM i LATAM (North America and Latin America)- Północna i Południowa Ameryka, strefa 2. EMEA (ang. Europe, Middle East and Africa) - Europa, Kraje Bliskiego Wschodu i Afryka, strefa 3. APAC (ang. Asia and Pacific)- Azja, Australia, Nowa Zelandia oraz Wyspy Pacyfiku Zrzeszenie nadaje lotniskom kod IATA a także dwuznakowy kod liniom lotniczym. Ponadto IATA stała się ogólnoświatowym regulatorem ds. transportu lotniczego towarów niebezpiecznych i wydaje tzw. IATA Dangerous Goods Regulations manual będący wykładnią prawną i praktyczną dotyczącą tego zagadnienia.

5 TRANSPORT DROGOWY Regulują
Konwencja CMR– określająca wzór międzynarodowego listu przewozowego Umowa AETR– dotycząca czasu pracy kierowców Umowa INTERBUS dotycząca międzynarodowych przewozów pasażerskich

6 PODRÓŻE MORSKIE Regulują
Postanowienia Konwencji ateńskiej z 1974 roku oraz późniejsze załaczniki

7 TRANSPORT W TURYSTYCE wg WTO
Komunikacja powietrzna Loty regularne Loty poza rozkładem Inne przewozy lotnicze Komunikacja wodna - Linie pasażerskie -Rejsy wycieczkowe -Inne Komunikacja lądowa autokary ,autobusy i inne srodki publicznego transportu drogowego Pojazdy prywatne do 8 miejsc Pojazdy wynajęte Inne środki transportu drogowego

8 ŚWIADCZENIE USŁUG W SEGMENTACH RYNKU TRANSPORTOWEGO: DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM I MORSKIM
pionier turystyki pojemny tani bezpieczny szybki punktualny duże zmiany jakościowe obniżanie opłat bonifikaty wyciągi kolejki linowe LOTNICZY Szybkość bezpieczeństwo koszty niedorozwój infrastruktury trudności eksploatacyjne terroryzm ochrona środowiska AUTOKAROWY mobilność komfort wygoda catering usługi dodatkowe organizacja EUROLINES MOTORYZACJA INDYWIDUALNA swoboda wygoda zindywidualizowanie MORSKI wzrost przewozów nowe statki komfort walory zdrowotne i towarzyskie

9 KRYTERIA WYBORU RODZAJU TRANSPORTU
KOMFORT WARUNKI TECHNICZNE CELE PODRÓŻY KOSZTY WYGODA BEZPIECZEŃSTWO SWOBODA RUCHU PRZEBIEG PRZYJEMNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ ZAKRES USŁUG ZWYCZAJE SENTYMENT

10 WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ TAKŻE Z ... BIBLIOGRAFII …INTERNETU
GAWORECKI W.: „Turystyka”. PWE, Warszawa 2003 KORCZ Z: ,,Obsługa ruchu turystycznego”. Krakowska Szkoła Handlowa Kraków 2004


Pobierz ppt "EDYTA LASKA MONIKA KANIA BESTER RAFAŁ SZPYRKA STANISŁAW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google