Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2

3

4

5 Miasto Mielec Gmina Mielec Gmina Przecław Gmina Gawłuszowice Gmina Tuszów Narodowy

6 Załącznik nr 1 – STREFY BILETOWE

7 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY BILETY JEDNORAZOWE NORMALNE

8 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY BILETY JEDNORAZOWE ULGOWE

9 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY BILETY OKRESOWE Zamian biletu liniowego na bilet sieciowy z limitem 23 lub 46 przejazdów Zamian biletu liniowego na bilet sieciowy z limitem 23 lub 46 przejazdów Obowiązek rejestracji przejazdów BILETY OKRESOWE - założenia

10 Miasto Mielec – strefa 0 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY BILETY OKRESOWE Z limitem przejazdów 30-dniowy (66 zł) 15-dniowy 46 23 30-dniowy (39,60 zł)23 Bez limitu przejazdów 15-dniowy 30-dniowy (88 zł) 30-dniowy (149,60 zł) strefy: I, II, III, IV Bilety okresowe ważne we wszystkie dni tygodnia na wszystkie linie miejskie

11 Strefa podmiejska – I, II, III, IV Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY BILETY OKRESOWE

12 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY OPŁATY DODATKOWE Brak ważnego biletu Brak dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty Przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu Nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadniona zmianę trasy 40- krotność 20- krotność 50- krotność 150- krotność 14- krotność 40- krotność 30- krotność 100- krotność R o z p o r z ą d z e n i e M i n i s t r a I n f r a s t r u k t u r y P r o j e k t U c h w a ł y R a d y M i e j s k i e j w M i e l c u

13 Załącznik nr 3 – ULGI GMINNE Uporządkowanie istniejących ulg oraz rozdzielenie ulg ustawowych od ulg gminnych Wprowadzenie obowiązku rejestracji przejazdów opartych na imiennych biletach elektronicznych ZAŁĄCZNIK NR 3 - ULGI GMINNE

14

15 Dzieci w wieku od 4 do 6 lat Uczniowie szkół dziennych do 24 roku życia Emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim st. niepełnosprawności Dzieci w wieku do lat 4 Osoby po 75 roku życia Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełn. lub całkowitej niezdolności do pracy i ich opiekunowie Niewidomi z przewodnikiem Umundurowaniu funkcjo- nariusze Straży Miejskiej i Policji Czynni honorowi dawcy krwi Dzieci niepełnosprawne w wieku od 4 do 7 lat Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Uczniowie szkół dziennych do 24 roku życia Dzieci w wieku od 4 do 6 lat (przedszkolaki) Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych za biletami okresowymi Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych za biletami jednoprzejazd. i wieloprzejazdowymi

16 Uprawnienie dotyczy tylko mieszkańców tych gmin

17 Ustawa o systemie oświaty (art.14a ust 3; art.14a ust. 4; art. 17 ust 2 i 3; art. 17 ust 3a) Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 43 ) Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 16 ust 1 i 2 art.41) Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art.4 ust.3 pkt.1) Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych (100%) Dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

18

19 Przewoźnik lub organizator albo osoba przez niego upoważniona.. W razie niezapłacenia należności ma prawo – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać e ręce organów porządkowych Podróżny ma obowiązek pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w miejscu wskazanym przez w/w podmioty do czasu przybycia organów porządkowych… podlega karze grzywny, jeżeli: - odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu tożsamości lub - nie pozostał w miejscu kontroli albo w miejscu wyznaczonym

20

21 Rejestracja przejazdów bezpłatnych i biletów okresowych

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google