Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje techniczne laboratoriów badawczych dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje techniczne laboratoriów badawczych dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności."— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje techniczne laboratoriów badawczych dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak2

3 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak3 PERSONEL Kompetencje Określone wymagania co do wykształcenia Opisy obowiązków i odpowiedzialności Personel powinien posiadać odpowiednie upoważnienia Szkolenie personelu

4 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak4 PERSONEL - kompetencje Kierownictwo laboratorium powinno zapewnić, aby każdy kto obsługuje określone wyposażenie, przeprowadza badania, ocenia wyniki i podpisuje sprawozdania z badań miał kompetencje. Do określonych zadań powinien być personel kwalifikowany na podstawie właściwego wykształcenia, przeszkolenia, doświadczenia. Nadzór nad personelem w czasie szkolenia

5 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak5 Kierownictwo powinno sformułować cele dotyczące wykształcenia, szkolenia i umiejętności personelu laboratorium. Laboratorium powinno mieć politykę i procedury dotyczące identyfikacji potrzeb szkoleniowych i zapewnienia szkolenia personelu. PERSONEL - kompetencje

6 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak6 Laboratorium powinno utrzymywać opisy obowiązków personelu –Wykonywanie badan i wzorcowań –Planowanie badań i ocena wyników –Przedstawianie opinii i interpretacji –Modyfikacji i walidacji metod badawczych –Kwalifikacje i programy szkoleń –Obowiązki kierownicze PERSONEL - kompetencje

7 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak7

8 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak8 WARUNKI LOKALOWE I ŚRODOWISKOWE Odpowiednie, aby umożliwić przeprowadzanie badań Monitorowane, nadzorowane i rejestrowane (zgodnie z metodami tam gdzie warunki te wpływają na jakość wyników) –Sterylność, zapylenie, zaburzenia elektromagnetyczne, promieniowanie, wilgotność, zasilanie elektryczne, temperatura, poziom hałasu i drgań.

9 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak9 Należy skutecznie rozgraniczyć sąsiadujące rejony, gdzie wykonuje się czynności nie dające się pogodzić Dostęp do obszarów laboratorium powinien być nadzorowany Zapewnić odpowiednie środki do utrzymania laboratorium w należytej czystości i porządku WARUNKI LOKALOWE I ŚRODOWISKOWE

10 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak10 WYPOSAŻENIE Laboratorium powinno posiadać niezbędne wyposażenie Wyposażenie powinno być odpowiednie do wykonywanych badań – spełniać wymagania – sprawdzane i wzorcowane przed użyciem Powinno być obsługiwane przez upoważniony i przeszkolony personel Każdy obiekt wyposażenia powinien być jednoznacznie zidentyfikowany Do każdego obiektu powinny być prowadzone zapisy

11 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak11 Zapisy Identyfikacja obiektu Nazwe producenta, oznaczenie typu, oraz numer seryjny Sprawdzenie czy urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Aktualną lokalizacę Instrukcje producenta Daty wyniki i kopie sprawozdań oraz świadectw wszystkich wzorcowań, regulacji oraz stosowną datę kolejnego wzorcowania Plan konserwacji, oraz dane o wykonanych konserwacjach Każde uszkodzenie, wadliwe działanie, modyfikacje lub naprawy

12 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak12 Instrukcje dotyczące środka badawczego Nazwa i krótki opis Zakres obowiązywania instrukcji Charakterystykę środka badawczego (opis działania, zakres, program pomiarowy, niepewność pomiaru itp..) Osobę odpowiedzialną za wzorcowania i ekspoloatację Opis użytkowania srodka badaczego (badanie kwalifikacyjne, uruchomienie, kontrola działania, proces pomiarów Nadzorowanie i wzorcowanie (kryteria, częstość) Odnośnik do księgi LOG Załączniki (instrukcja, podręcznik, wytyczne)

13 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak13 Księga LOG dotycząca środka badawczego Rejestr użytkowników Dane odnośnie środka badawczego (data zakupu, producent, data uruchomienia, typ, seria) Dodatkowe informacje (sprzedający, cena zakupu, wyposażenie, podręczniki i opisy, numer inwentarzowy,nr instrukcji SOP, osoba odpowiedzialna za środek badawczy i księgę LOG) Konserwacja i naprawy (data, zakres, koszt, szczegóły) Wzorcowanie(wyniki i data, szczegóły) Badania kwalifikacyjne i porównawcze

14 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak14 WYPOSAŻENIE Wyposażenie dające wątpliwe wyniki, powinno być wycofane z eksploatacji Powinno być opatrzone etykietami, określającymi sprawność urządzenia (status wzorcowania) Wyposażenie powinno być zabezpieczone przed adiustacjami, które mogłyby unieważnić wyniki badań

15 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak15 Spójność pomiarowa wzorcowanie Wyposażenie powinno być wzorcowane Powiązanie wzorców z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI Certyfikowane materiały odniesienia badania międzylaboratoryjne Wzorcowanie powinno przebiegać zgodnie z planem i procedurą

16 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak16 5.7. Pobieranie próbek Plan i procedura pobierania próbek Proces pobierania powinien odnosić się do czynników, które należy nadzorować, aby zapewnić miarodajność wyników badań i wzorcowań Plany powinny być oparte na metodach statystycznych 5.8. Postępowanie z obiektami badań Procedury transportowania, przyjmowania, przechowywania i postępowania Identyfikacja badanych obiektów

17 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak17 5.10. Przedstawianie wyników Dokładnie, jasno, jednoznacznie i obiektywnie Powinno zawierać Tytuł Nazwę i adres laboratorium Niepowtarzalną identyfikację Nazwę i adres klienta Identyfikację metody Opis i identyfikacje obiektu Datę przyjęcia obiektu do badań Odwołanie do obierania próbek Wyniki badań

18 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak18 5.10. Przedstawianie wyników (cd) Powinno zawierać Nazwisko i podpis osoby autoryzującej Oświadczenie, że wyniki odnoszą się do obiektu badań Numer strony i ogólna liczbę stron Stwierdzenie zgodności lub niezgodnoąci z wymogami Niepewność Opinie i interpretacje Dodatkowe informacje


Pobierz ppt "Kompetencje techniczne laboratoriów badawczych dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google