Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL 3 ETAP 14 Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 1 Tytuł Etapu: OPRACOWANIE I WDRO Ż ENIE SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKO Ś CI METOD DOZYMETRII PROMIENIOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL 3 ETAP 14 Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 1 Tytuł Etapu: OPRACOWANIE I WDRO Ż ENIE SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKO Ś CI METOD DOZYMETRII PROMIENIOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 CEL 3 ETAP 14 Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 1 Tytuł Etapu: OPRACOWANIE I WDRO Ż ENIE SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKO Ś CI METOD DOZYMETRII PROMIENIOWANIA GAMMA I BETA – SECONDARY STANDARD DOSIMETRY LABORATORY W CLOR Kierownik Etapu: Kamil Szewczak Partner: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ROZWÓJ METOD ZAPEWNIENIA BEZPIECZE Ń STWA J Ą DROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ DLA BIE ŻĄ CYCH I PRZYSZŁYCH POTRZEB ENERGETYKI J Ą DROWEJ

2 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 2 Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) – jest to Laboratorium, którego zadaniem jest utrzymanie niezb ę dnego powi ą zania, w dziedzinie pomiarów promieniowania pomi ę dzy wzorcami narodowymi i mi ę dzynarodowymi z pozostałymi wzorcami utrzymywanymi w kraju. Laboratorium Wzorcowania Przyrz ą dów Dozymetrycznych i Radonowych (LWPDiR) - CLOR: - Akredytacja nr AP 057 otrzymana w 2003 roku. Wywzorcowanie od tego czasu około 5600 przyrz ą dów. - Opracowanie i wdro ż enie Systemu Zarz ą dzania zgodnego z wymaganiami normy mi ę dzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005. - Uczestnictwo, z pozytywnym wynikiem, w porównaniach mi ę dzylaboratoryjnych organizowanych przez Główny Urz ą d Miar w zakresie wzorcowania przyrz ą dów do pomiaru promieniowania gamma oraz rentgenowskiego.

3 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 3

4 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 4 Obecny status akredytowanego Laboratorium Wzorcowania Przyrz ą dów Dozymetrycznych i Radonowych - CLOR Docelowy status LWPDiR - CLOR

5 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 5 Wzorce odniesienia – Secondary Standard Akredytowane procedury pomiarowe Do ś wiadczenie personelu Ź ródła promieniowania gamma, RTG oraz beta Secondary Standard Dosimetry Laboratory - CLOR Uczestnictwo w porównaniach mi ę dzylaboratoryjnych Uczestnictwo w porównaniach na poziomie SSDL Wdro ż enie wymaga ń zgodnie z SSDL Network Charter

6 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 6 Wzorce odniesienia – Secondary Standard Przyrząd wzorcowany w laboratorium o statusie Primary Standard UNIDOS z komorą PTW typ M30001 wzorcowany w Głównym Urzędzie Miar

7 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 7 Ź ródła promieniowania gamma, RTG oraz beta Irradiator Gamma (Cs-137, Co-60, Am- 241) Stanowisko Beta Secondary Standard BSS (Sr-90, Kr-85, Pm-147) Stanowisko RTG (do 300kV)

8 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 8 Wymagania dla personelu

9 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 9 Wdro ż enie wymaga ń zgodnie z SSDL Network Charter

10 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 10 Produktu przewidziane w ramach SPREJ 1.Zestaw procedur i metodyk wzorcowania przyrządów pomiarowych mocy dawki i dawki oraz mierników skażeń promieniotwórczych stosowanych w ochronie radiologicznej oraz procedur zakresie napromieniowywania wzorcowymi dawkami pasywnych dawkomierzy – filmowych i termoluminescencyjnych (TLD). 2.Rozszerzenie działalności LWPDiR o procedury w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych do określenia mocy dawki i dawki oraz detektorów pasywnych wzorcowymi dawkami promieniowania beta oraz promieniowania mieszanego. 3.Raport z wynikami porównań międzylaboratoryjnych. 4.Program i materiały szkoleniowe z zakresu wzorcowania, poprawnego użytkowania przyrządów dozymetrycznych, obsługi takich urządzeń dla personelu planowanej EJ

11 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 11 Dzi ę kuj ę za uwag ę Kamil Szewczak Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej www.clor.waw.pl szewczak@clor.waw.pl


Pobierz ppt "CEL 3 ETAP 14 Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011 1 Tytuł Etapu: OPRACOWANIE I WDRO Ż ENIE SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKO Ś CI METOD DOZYMETRII PROMIENIOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google