Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja SPREJ, Kraków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja SPREJ, Kraków"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja SPREJ, Kraków 9.12.2011
ROZWÓJ METOD ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ DLA BIEŻĄCYCH I PRZYSZŁYCH POTRZEB ENERGETYKI JĄDROWEJ CEL 3 ETAP 14 Tytuł Etapu: OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI METOD DOZYMETRII PROMIENIOWANIA GAMMA I BETA – SECONDARY STANDARD DOSIMETRY LABORATORY W CLOR Kierownik Etapu: Kamil Szewczak Partner: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków

2 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL) – jest to Laboratorium, którego zadaniem jest utrzymanie niezbędnego powiązania, w dziedzinie pomiarów promieniowania pomiędzy wzorcami narodowymi i międzynarodowymi z pozostałymi wzorcami utrzymywanymi w kraju. Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych (LWPDiR) - CLOR: Akredytacja nr AP 057 otrzymana w 2003 roku. Wywzorcowanie od tego czasu około 5600 przyrządów. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005. - Uczestnictwo, z pozytywnym wynikiem, w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez Główny Urząd Miar w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru promieniowania gamma oraz rentgenowskiego. Konferencja SPREJ, Kraków

3 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Konferencja SPREJ, Kraków

4 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Obecny status akredytowanego Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych - CLOR Docelowy status LWPDiR - CLOR Konferencja SPREJ, Kraków

5 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Wzorce odniesienia – Secondary Standard Akredytowane procedury pomiarowe Doświadczenie personelu Źródła promieniowania gamma, RTG oraz beta Secondary Standard Dosimetry Laboratory - CLOR Uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych Uczestnictwo w porównaniach na poziomie SSDL Wdrożenie wymagań zgodnie z „SSDL Network Charter” Konferencja SPREJ, Kraków

6 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Wzorce odniesienia – Secondary Standard Przyrząd wzorcowany w laboratorium o statusie Primary Standard UNIDOS z komorą PTW typ M30001 wzorcowany w Głównym Urzędzie Miar Konferencja SPREJ, Kraków

7 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Źródła promieniowania gamma, RTG oraz beta Stanowisko Beta Secondary Standard BSS (Sr-90, Kr-85, Pm-147) Stanowisko RTG (do 300kV) Irradiator Gamma (Cs-137, Co-60, Am-241) Konferencja SPREJ, Kraków

8 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Wymagania dla personelu Konferencja SPREJ, Kraków

9 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Wdrożenie wymagań zgodnie z „SSDL Network Charter” Konferencja SPREJ, Kraków

10 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Produktu przewidziane w ramach SPREJ Zestaw procedur i metodyk wzorcowania przyrządów pomiarowych mocy dawki i dawki oraz mierników skażeń promieniotwórczych stosowanych w ochronie radiologicznej oraz procedur zakresie napromieniowywania wzorcowymi dawkami pasywnych dawkomierzy – filmowych i termoluminescencyjnych (TLD). Rozszerzenie działalności LWPDiR o procedury w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych do określenia mocy dawki i dawki oraz detektorów pasywnych wzorcowymi dawkami promieniowania beta oraz promieniowania mieszanego. Raport z wynikami porównań międzylaboratoryjnych. Program i materiały szkoleniowe z zakresu wzorcowania, poprawnego użytkowania przyrządów dozymetrycznych, obsługi takich urządzeń dla personelu planowanej EJ Konferencja SPREJ, Kraków

11 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Dziękuję za uwagę Kamil Szewczak Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Konferencja SPREJ, Kraków


Pobierz ppt "Konferencja SPREJ, Kraków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google