Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja zorganizowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja zorganizowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja i lokalna polityka społeczna – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
Konferencja zorganizowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty przy współpracy Instytutu Socjologii UŁ. Patronat objęła pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki. 2 grudnia 2011 r.

2 Powody zainteresowania dziećmi przez zespół badający enklawy biedy
Badania prowadzone w trakcie 20 lat dowodzą, że w miejscach o dużej koncentracji ludności biednej występuje międzypokoleniowa transmisja biedy i wykluczenia społecznego Jest to rezultatem tego, że dzieci wychowywane w enklawach biedy nie mogą w pełni rozwijać swojego potencjału wskutek ograniczeń finansowych, złego stanu zdrowia, podlegania stygmatyzacji ze strony kolegów i relegacji z kręgów koleżeńskich, słabej motywacji do nauki oraz wskutek obowiązków rodzinnych (opieka nad młodszym rodzeństwem, praca).

3 Uwarunkowania rozwoju wynikające z ograniczeń środowiska rodzinnego i sąsiedzkiego nie są uświadamiane i upowszechnione jest przekonanie, że deficyty samych dzieci sprawiają, że nie mają one odpowiednich osiągnięć szkolnych Istnieją liczne i zróżnicowane formy interwencji socjalnej (wspierania dzieci z rodzin biednych i dysfunkcyjnych) ale ich rezultaty są niezadowalające, ponieważ są rozproszone i krótkotrwałe. Konieczne jest wielowymiarowe podejście do biedy w dzieciństwie a władze lokalne mają instrumenty do zintegrowania działań różnych służb społecznych, żeby zapobiegać biedzie a nie tylko zmniejszać jej skutki.

4 Celem tej konferencji jest
Uświadomienie zależności między procesami społecznymi oddziałującymi na dzieci i młodzież a nierównościami społecznymi, przede wszystkim, uświadomienie zależności między niską jakością życia (biedą) w dzieciństwie i adolescencji a szansami edukacyjnymi i życiowymi Zapoznanie z działaniami resortu edukacji, które mają zwiększyć szanse edukacyjne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Krytyczna analiza proponowanych rozwiązań

5 Program Lokalne problemy społeczne, a lokalna polityka społeczna – prof. UŁ Jerzy Krzyszkowski (IS UŁ) Edukacja – wystarczające remedium na biedę? – prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (IS UŁ) Jakość życia uczniów z łódzkich enklaw biedy – mgr Marta Petelewicz (IS UŁ) Warunki mieszkaniowe rodzin z dziećmi w enklawach biedy – mgr Paulina Bunio-Mroczek (ISUŁ) Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowych przepisów prawa – mgr Barbara Łaska (Kuratorium)


Pobierz ppt "Konferencja zorganizowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google