Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii."— Zapis prezentacji:

1 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia wielostopniowe, stopień II – rok II, semestr II Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014

2 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania2 Z wykazu przedmiotów obowiązujących na II semestrze kierunku AiR, specjalność Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji: SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 30 godzin (śr. 2godz/tyg.) Projekt: 15 godzin (śr. 1godz/tyg.) Liczba punktów ECTS: 4 Sposób zaliczenia: Zaliczenie Realizacja: Wykłady: 10x3godz./tyg. Ćwiczenia: 5x3godz./tyg. (~ druga połowa semestru)

3 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania3 Harmonogram wykładów i projektu: W1: 30.09.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W2: 7.10.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W3: 14.10.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W4: 21.10.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W5: 28.10.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W6: 4.11.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W7: 18.11.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W8: 25.11.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W9: 2.12.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 W10: 9.12.2013 (poniedziałek), 7 15 – 10 00, sala EM104 Kolokwium 28.01.2014 (wtorek), 8 15 – 10 00, sala EM104 T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15 W (EM104, pon.) P (E55) K

4 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania4

5 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania5 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, Robert Piotrowski dr hab. inż., dr inż., - wykłady - projekt (prowadzący przedmiot)

6 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania6 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Dodatkowo ustalamy: 1.Odpowiedzialny za przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach

7 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania7 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Szczegółowy program przedmiotu i literatura – zostanie przedstawiony na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczony na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Zasady zaliczenia przedmiotu: – zostaną przedstawione i omówione na dzisiejszym wykładzie i następnie umieszczone na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu w okresie tygodnia

8 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania8 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: 2.System punktowy: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie zajęć * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawdziany, kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy określaniu łącznej oceny zaliczenia przedmiotu odbywa się w punktach

9 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania9 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określonych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwium, ocena zaliczenia projektu * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.05, zaliczenie kolokwium – 0.60, zaliczenie projektu – 0.35

10 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania10 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie pozwala uzyskiwać punkty do oceny końcowej zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco:

11 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania11 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 5.Ocena zaliczenia kolokwium: * w trakcie semestru przewidziane jest jedno kolokwium * kolokwium obejmuje materiał przerobiony podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwium jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni lub Wydziału; nieobecność można usprawiedliwić u odpowiedzialnego za przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności, po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane

12 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania12 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 5.Ocena zaliczenia kolokwium – c.d.: * studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym za przedmiot, nie późniejszym jednak niż dzień zakończenia semestru * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwium oblicza się następująco:

13 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania13 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 6.Ocena zaliczenia projektu: * szczegółowe zasady oceniania związane z projektem zostaną podane podczas pierwszych zajęć * poziom procentowy oceny zaliczenia projektu oblicza się następująco:

14 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania14 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac: * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu projektu, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwium, itp. muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do wyzerowania liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu

15 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania15 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: Ocena % Ocena 0 502 > 50 603 > 60 703.5 > 70 804 > 80 87.54.5 > 87.5 955 > 95 1005.5

16 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania16 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 9. Zaliczenie poprawkowe: * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco: * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki: uczestniczyły we wszystkich wymaganych zajęciach projektowych, a jeżeli nie uczestniczyły to usprawiedliwiły wszystkie nieobecności, uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu

17 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania17 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ % * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco:

18 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania18 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Szczegółowy program przedmiotu - Cele przedmiotu Zapoznać studentów z wybranymi postaciami zagadnień decyzyjnych. Rozwinąć umiejętności formułowania i rozwiązywania jedno i wielokryterialnych zagadnień decyzyjnych, z rozróżnieniem zagadnień wielo-celowych i wielo- atrybutowych. Przedstawić możliwości modelowania niepewności w zagadnieniach decyzyjnych oraz uwzględniania ryzyka w procesie decyzyjnym. Wskazać metody hierarchicznego rozwiązywania zagadnień decyzyjnych

19 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania19 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Na zakończenie semestru powinniście potrafić: budować modele zagadnień decyzyjnych jedno i wielokryterialnych proponować metody rozwiązywania zagadnień decyzyjnych jedno i wielokryterialnych korzystać z nowoczesnych komputerowych narzędzi poszukiwania rozwiązań zagadnień decyzyjnych jedno i wielokryterialnych

20 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania20 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Szkic rozplanowania przedmiotu Wprowadzenie. Teoria podejmowania decyzji – mapa pojęć i zagadnień. Komputerowe systemy wspomagania decyzji W1 – W2 Przegląd klasycznych zagadnień decyzyjnych i ich modeliW3 Modele i metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych zagadnień decyzyjnych W4-W5 Modele i metody poszukiwania rozwiązań wielocelowych zagadnień programowania matematycznego W6 – W8 Modele i metody poszukiwania rozwiązań wieloatrybutowych problemów decyzyjnych W9 – W10 Modele i metody poszukiwania rozwiązań problemów decyzyjnych w warunkach niepewności W11 – W12 Metody poszukiwania rozwiązań problemów decyzyjnych w warunkach ryzyka W12 - W13 Metody poszukiwania rozwiązań problemów decyzyjnych w strukturach hierarchicznych W14 – W15

21 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania21 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Termin kolokwium 28.01.2014r.(wtorek) 8 15 – 10 00, sala EM104

22 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania22 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu: http://www.eia.pg.gda.pl/kiss/dydaktyka/siawd

23 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania23 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Literatura: Źródła Przygotowując zajęcia będziemy korzystali z: 1.Vincke, Ph. Multicriteria Decision-aid. Wiley, 1992 2.Ignizio, J.P., Cavalier, T.A. Linear Programming. Prentice Hall International, 1994 3.Sakawa, M. Fuzzy Sets and Interactive Multiobjective Optimization. Plenum Press, 1993 4.Lai, Y-J, Hwang, Ch-L. Fuzzy Multiple Objective Decision Making. Springer, 1996

24 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania24 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Projekt: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania publikowane na stronie internetowej Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania Narzędzia

25 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania25 SiAWD2: Struktury i algorytmy wspomagania decyzji Semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 Dziękuję – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu


Pobierz ppt "Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2013/2014Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google