Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LaTeX 0. Informacje o zajęciach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LaTeX 0. Informacje o zajęciach"— Zapis prezentacji:

1 LaTeX 0. Informacje o zajęciach
26/03/2017 LaTeX 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

2 Źródła i oprogramowanie
T. Oetiker et al. The Not So Short Introduction to LaTeX 2. April (Or LaTeX 2 " in 157 minutes) T. Oetiker et al. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2. Maj (tłum . T. Przechlewski i in.) LaTeX 2 w wersji MiKTeX 2.7 lub 2.9 The Comprehensive TeX Archive Network Inne materiały, osobno cytowane The TeX showcase

3 Punktacja, zaliczenie Formy aktywności na zajęciach
1. Podstawa: aktywne uczestnictwo na każdych zajęciach. 2. Obowiązuje obecność w swojej grupie laboratoryjnej. 3. Przewidywany jest projekt grupowy w grupach 2-osobowych. Skład grup i tematy projektów muszą zostać ustalone nie później niż na połowę kwietnia. Projekt ma formę elektroniczną. 4. Na zajęciach mogą być przeprowadzane kartkówki bez zapowiedzi. 5. Możliwe są zadania domowe podawane na zakończenie niektórych laboratoriów.

4 Punktacja, zaliczenie Zasady oceniania
1. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, 3 nieobecności stanowią podstawę niezaliczenia przedmiotu. 2. Na zajęciach można zdobyć 100 punktów. Skala ocen to: 2 (0-49 punktów) - 3 (50-59 punktów) - 3,5 (60-69 punktów) - 4 (70-79 punktów) - 4,5 (80-89 punktów) – 5 ( punktów). 3. W ocenie pracy studenta bierze się pod uwagę: - obecność na zajęciach po –5 punktów za jedną nieusprawiedliwioną nieobecność (do 2 nieobecności) - aktywność merytoryczną podczas zajęć, kartkówki, zadania razem 20 punktów - kolokwium pisemne 40 punktów - projekt 40 punktów. 4. Niezgłoszenie się na zajęcia na kolokwiach będzie oceniane wyjątkowo negatywnie – brakiem punktów za dany element.

5 Kontakt z wykładowcą Leszek Chmielewski dr hab. inż., prof. SGGW
 Dla studentów pokój 3/96 (lub 3/33)


Pobierz ppt "LaTeX 0. Informacje o zajęciach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google