Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LaTeX 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LaTeX 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl."— Zapis prezentacji:

1 LaTeX 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl

2 LaTeX 0. Informacje o zajęciach 2/5 Źródła i oprogramowanie T. Oetiker et al. The Not So Short Introduction to LaTeX 2. April 2011. (Or LaTeX 2 " in 157 minutes) T. Oetiker et al. Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2. Maj 2006. (tłum. T. Przechlewski i in.) LaTeX 2 w wersji MiKTeX 2.7 lub 2.9 The Comprehensive TeX Archive Network http://www.ctan.org Inne materiały, osobno cytowane The TeX showcase http://www.tug.org/texshowcase/

3 LaTeX 0. Informacje o zajęciach 3/5 Punktacja, zaliczenie Formy aktywności na zajęciach 1. Podstawa: aktywne uczestnictwo na każdych zajęciach. 2. Obowiązuje obecność w swojej grupie laboratoryjnej. 3. Przewidywany jest projekt grupowy w grupach 2- osobowych. Skład grup i tematy projektów muszą zostać ustalone nie później niż na połowę kwietnia. Projekt ma formę elektroniczną. 4. Na zajęciach mogą być przeprowadzane kartkówki bez zapowiedzi. 5. Możliwe są zadania domowe podawane na zakończenie niektórych laboratoriów.

4 LaTeX 0. Informacje o zajęciach 4/5 Punktacja, zaliczenie Zasady oceniania 1. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, 3 nieobecności stanowią podstawę niezaliczenia przedmiotu. 2. Na zajęciach można zdobyć 100 punktów. Skala ocen to: 2 (0-49 punktów) - 3 (50-59 punktów) - 3,5 (60-69 punktów) - 4 (70-79 punktów) - 4,5 (80-89 punktów) – 5 (90-100 punktów). 3. W ocenie pracy studenta bierze się pod uwagę: - obecność na zajęciach po –5 punktów za jedną nieusprawiedliwioną nieobecność (do 2 nieobecności) - aktywność merytoryczną podczas zajęć, kartkówki, zadania razem 20 punktów - kolokwium pisemne 40 punktów - projekt 40 punktów. 4. Niezgłoszenie się na zajęcia na kolokwiach będzie oceniane wyjątkowo negatywnie – brakiem punktów za dany element.

5 LaTeX 0. Informacje o zajęciach 5/5 Kontakt z wykładowcą Leszek Chmielewski dr hab. inż., prof. SGGW leszek_chmielewski@sggw.pl http://leszek_chmielewski.users.sggw.pl http://www.lchmiel.pl Dla studentów pokój 3/96 (lub 3/33)


Pobierz ppt "LaTeX 0. Informacje o zajęciach Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW www.lchmiel.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google