Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii."— Zapis prezentacji:

1 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania1 Problem transportowy. Transport towarów od dostawców (producentów) do odbiorców odbywa się dwustopniowo przez magazyny hurtowe z przeładunkiem na mniejsze pojazdy. Rozważamy dwóch dostawców: zakłady wytwórcze D1 i D2, każdy produkujący dwa towary P1 i P2. Zakład D1 może dostarczyć do 85 umownych jednostek (np. tysięcy sztuk) towaru P1 i 40 u.j. towaru P2, a zakład D2 do 40 u.j. towaru P1 i do 70 u.j. P2. Oba towary mogą być transportowane razem. Można korzystać z magazynu hurtowego M1 o pojemności 50 u.j., który może być powiększony do pojemności 80 u.j. Można też uruchomić nowe magazyny M2 i/lub M3 o pojemności maksymalnej do 100 u.j. w przypadku M2 i 130 u.j. w przypadku M3, o ile jest w pełni wykorzystana pojemność M1. Koszty operacyjne magazynów hurtowych są proporcjonalne do ilości zmagazynowanych towarów. Jednostkowy koszt operacyjny dla wszystkich magazynów jest jednakowy i wynosi 0.50 j.p. na u.j. towaru. Po przeładowaniu produkty są transportowane do czterech odbiorców: punktów sprzedaży detalicznej S1, S2, S3 i S4. Zapotrzebowanie na poszczególne towary w u.j. określa tabela 1.

2 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania2 Tabela 1. Zapotrzebowanie na towary u poszczególnych odbiorców: Jednostkowe koszty transportu są identyczne dla obu produktów podane w Tabeli 2 i Tabeli 3. Tabela 2. Jednostkowe koszty transportu od dostawców do magazynów Tabela 3. Jednostkowe koszty transportu z magazynów do odbiorców

3 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania3 Opcja decyzyjna: - ilość towaru Pr przesyłana od dostawcy Dk do magazynu Mi Najprostszy model – dopuszczenie podzielności jednostek towarów - ilość towaru Pr przesyłana z magazynu Mi do odbiorcy Sj - ilość towaru Pr przeładowywana w magazynie Mi - ilość towarów zmagazynowana w magazynie Mi

4 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania4 P1 P2 M3 P1 P2 M1 P1 P2 M2 P1 P2 P1 P2 D1 D2 P1 P2 S1 P1 P2 S2 P1 P2 S3 P1 P2 S4 z x s y

5 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania5 Zasoby na które są nałożone ograniczenia: - ilości przesyłanych towarów – warunek nieujemności - ilości magazynowanych towarów – warunek dolnej i górnej zdolności magazynowania

6 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania6 - podaż towarów – ilość towarów wysyłana od dostawców nie może przekraczać ich podaży

7 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania7 - popyt na towary –ilość towarów dostarczonych do odbiorców musi być zgodna z ich zapotrzebowaniem

8 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania8 - ilości przeładowywanych towarów – zgodność z ilościami dostarczanymi

9 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania9 - ilości przeładowywanych towarów – zgodność z ilościami zmagazynowanymi

10 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania10 - ilości towarów wysyłanych z magazynów – zgodność z ilościami przeładowywanymi

11 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania11 Zasoby na które nie są nałożone ograniczenia: - koszty transportu od producentów do magazynów hurtowych i z magazynów do odbiorców - koszty operacyjne przeładunku

12 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania12 Problem zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Dysponujemy funduszem o początkowej wartości 500j.p. którym trzeba efektywnie zarządzać przez okres sześciu miesięcy. Wartość wynikowa funduszu po okresie inwestycyjnym sześciu miesięcy zależy od przyjętego sposobu lokowania aktywów w rozważanym okresie inwestycyjnym. Należy zaplanować schemat inwestycji tak, aby uzyskać możliwie największy przyrost wartości. Dostępne są następujące możliwości do wykorzystania: lokaty miesięczne, dostępne w każdym miesiącu, przynoszące zysk 1.0% w momencie zapadalności lokaty dwumiesięczne, dostępne w co drugim miesiącu, przynoszące zysk 2.5% w momencie zapadalności lokaty trzymiesięczne, dostępne w pierwszym i czwartym miesiącu, przynoszące zysk 6.0% w momencie zapadalności lokata sześciomiesięczna, dostępna w pierwszym miesiącu, przynosząca zysk 14.0% w momencie zapadalności

13 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania13 Jednocześnie wymaga się, aby na początku każdego miesiąca średni okres zapadalności dla całości aktualnych inwestycji nie przekroczył poziomu 2 miesięcy

14 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania14 Problem zarządzania funduszami inwestycyjnymi Opcja decyzyjna: x ij - wielkość lokaty i – miesięcznej na początku j- tego miesiąca wyrażona w przyjętych j.p. Zasoby na które nałożone są ograniczenia: - wartość funduszu do dyspozycji na początku każdego miesiąca - wartość średnia okresu zapadalności na początku każdego miesiąca Zasoby na które nie są nałożone ograniczenia: - wartość funduszu po sześciu miesiącach

15 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania15 wartość funduszu do dyspozycji na początku każdego miesiąca Na początku każdego miesiąca musi być spełniony bilans inwestowanych środków z uwzględnieniem warunku, że pewne lokaty muszą być kontynuowane - na początku pierwszego miesiąca - na początku drugiego miesiąca

16 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania16 - na początku trzeciego miesiąca - na początku czwartego miesiąca

17 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania17 - na początku piątego miesiąca - na początku szóstego miesiąca

18 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania18 wartość średnia okresu zapadalności na początku każdego miesiąca - na początku pierwszego miesiąca - na początku drugiego miesiąca - na początku trzeciego miesiąca

19 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania19 - na początku czwartego miesiąca Dla dalszych miesięcy termin zapadalności nie przekracza dwóch miesięcy - warunek jest zatem dla nich zawsze spełniony wartość funduszu po sześciu miesiącach

20 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania20 Ostateczne sformułowanie

21 Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii Systemów Sterowania21 Dziękuję – koniec materiału prezentowanego podczas wykładu


Pobierz ppt "Struktury i algorytmy wspomagania decyzji 2012/2013Modele problemów decyzyjnych – różne przykłady II Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.Katedra Inżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google