Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu."— Zapis prezentacji:

1 Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu

2 Prowadzący przedmiot Dr inż. Agnieszka Strzelczak Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa Tel: Pokój: 308 B, Pawła VI 3 Konsultacje: czwartek – www: https://agstrzelczak.zut.edu.pl

3 Forma dydaktyczna: Laboratoria: 15 h (zaliczenie)

4 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa! Nieobecności należy usprawiedliwiać (przedstawić zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego kontakt z NFZ - najpóźniej na kolejnych zajęciach wynikających z harmonogramu).

5 2. Nieusprawiedliwione nieobecności! Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach skutkuje wysłaniem pisma do Dziekana (konsekwencja – skreślenie z listy studentów – Regulamin studiów) Nieobecność, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych jest podstawą do niezaliczenia

6 Terminy: Poniedziałek , ul. Pawła VI 3, sala

7 Tematyka ćwiczeń T-L-1 Obliczanie wskaźników zdolności procesu opartych o rozkład normalny T-L-2 Obliczanie wskaźników zdolności procesu opartych o rozkłady inne niż normalny T-L-3 Przeprowadzanie analizy zdolności procesu T-L-4 Przeprowadzanie analizy odtwarzalności i powtarzalności pomiarów T-L-5 Przeprowadzanie analizy niezawodności Weibulla T-L-6 Wykonanie diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy T-L-7 Wykonanie planu badań odbiorczych T-L-8 Opracowanie kart kontrolnych dla monitorowania zmiennych przy ocenie liczbowej T-L-9 Opracowanie kart kontrolnych dla monitorowania zmiennych przy ocenie alternatywnej

8 Zaliczenie Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach 1. zaliczenie poprawkowe na koniec semestru 2. zaliczenie poprawkowe w sesji egzaminacyjnej

9 Literatura podstawowa 1.Sałaciński T., SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji, Politechnika Warszawska, Warszawa, Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2004

10 Literatura uzupełniająca 1.Global Food Managment, e- Newsletter GFM, Warszawa, 2011,

11 BHP Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad BHP. W trakcie ćwiczeń obowiązuje zakaz: jedzenia używania telefonów komórkowych, nagrywania zajęć na nośniki informacji (umieszczania materiałów w sieci).


Pobierz ppt "Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google