Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 1 Katedra Inżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 1 Katedra Inżynierii."— Zapis prezentacji:

1 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 1 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia jednolite magisterskie – rok IV, semestr VIII Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 § 4 Regulaminu Studiów Dziennych 1.Przed rozpoczęciem każdego semestru dziekan jest zobowiązany ogłosić wykaz przedmiotów obowiązujących dla poszczególnych lat studiów oraz szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych wraz z nazwiskami osób prowadzących zajęcia

2 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 2 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 30 godzin, Laboratoria: 30 godzin Liczba punktów ECTS: 5 Sposób zaliczenia: Zaliczenie Z wykazu przedmiotów obowiązujących na VIII semestrze kierunku AiR:

3 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 3 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Terminy zajęć: Wykład: raz w tygodniu 2 godziny; czwartek, – 15 00, sala E41 Laboratorium: raz w tygodniu 2 godziny; sala E55 Gr.A_1: wt , śr , czw , pt Gr.A_2: wt , śr , czw pt Gr.RiSM_1: śr , czw –12 45, pt Gr.RiSM_2: wt , śr , pt

4 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 4 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Michał Grochowski Robert Piotrowski dr inż., - laboratoria SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż., - wykłady + laboratoria (prowadzący przedmiot)

5 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 5 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Prowadzący grupy laboratoryjne: Wtorek (A_1) Robert Piotrowski Wtorek (A_2) Kazimierz Duzinkiewicz Wtorek (RiSM_2) Kazimierz Duzinkiewicz Środa (A + RiSM) Michał Grochowski Czwartek 7 30 – 9 00 (A_2) Michał Grochowski Czwartek 9 15 –10 45 (A_1) Robert Piotrowski Czwartek –12 45 (RiSM_1) Robert Piotrowski Piątek (A_1) Michał Grochowski Piątek (RiSM_2) Michał Grochowski Piątek (RiSM_1) Michał Grochowski Piątek (A_2) Michał Grochowski

6 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 6 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania § 4 Regulaminu Studiów Dziennych 3.Uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe. Uczestnictwo w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i projektowych, seminariach, pracowniach, lektoratach, zajęciach WF jest kontrolowane przez prowadzącego SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

7 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 7 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Dodatkowo ustalamy: 1.Prowadzący przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

8 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 8 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania § 4 Regulaminu Studiów Dziennych 2.W ciągu 10 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne przekazują studentom szczegółowe programy przedmiotów, zasady ich zaliczeń oraz godziny konsultacji uzgodnione ze studentami; równocześnie zasady zaliczeń oraz godziny konsultacji przekazują do dziekanatów. SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

9 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 9 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu Jeżeli nie zostaną zaproponowane i uzgodnione inne terminy, obowiązywać będą podane terminy SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

10 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 10 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie zajęć laboratoryjnych * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawozdania, sprawdziany kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac 2.System punktowy: * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy zaliczeniu przedmiotu odbywa się w punktach SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

11 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 11 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwiów, ocena zaliczenia laboratoriów * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.075, zaliczenie kolokwiów – 0.650, zaliczenie laboratoriów – SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

12 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 12 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie jest punktowane * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

13 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 13 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 5.Ocena zaliczenia kolokwiów: * w trakcie semestru przewidziane są 2 kolokwia * kolokwia obejmują materiał przerabiany podczas wykładów oraz laboratoriów * ocena punktowa każdego kolokwium jest taka sama * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwiów jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni; nieobecność należy usprawiedliwić u prowadzącego przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności; po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

14 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 14 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.: studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z prowadzącym przedmiot, nie późniejszym jednak niż termin następnego kolokwium lub tydzień od zakończenia semestru * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

15 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 15 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 6.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami laboratoryjnymi zostaną podane podczas zajęć laboratoryjnych * poziom procentowy oceny zaliczenia laboratorium oblicza się następująco: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

16 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 16 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu laboratoryjnego, wyniki i opracowania zamieszczone w sprawozdaniach, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwiów muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do wyzerowania liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu (przygotowanie do laboratorium, sprawozdanie z laboratorium, sprawdzian, kolokwium) SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

17 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 17 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: Ocena % Ocena >0 203 > > > > > SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

18 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 18 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 9. Zaliczenie poprawkowe * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki: wykonywały wszystkie tematy zajęć tematycznych laboratorium lub usprawiedliwiły nieobecność w terminie odrabiania tematu przez grupę, pisały obydwa kolokwia, uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

19 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 19 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ % SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

20 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 20 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Zapoznać studentów z podstawami wybranych miękkich technologii obliczeniowych – zwanymi technologiami inteligentnymi, które znajdują zastosowanie do rozwiązywania problemów monitorowania, sterowania i wspomagania decyzji. Podać przegląd aktualnego stanu podstawowych zastosowań technologii inteligentnych w automatyce. Zapoznać studentów z narzędziami obliczeniowymi środowiska MATLAB/Simulink z zakresu tych metod Szczegółowy program przedmiotu - Cele przedmiotu SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

21 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 21 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Na zakończenie semestru powinniście potrafić: rozumieć podstawowe pojęcia sztucznych sieci neuronowych rozumieć podstawowe pojęcia systemów rozmytych rozumieć podstawowe pojęcia algorytmów genetycznych i znać możliwości ich zastosowania być w stanie budować i proponować wykorzystanie sieci neuronowych w rozwiązywaniu problemów sterowania być w stanie budować i proponować wykorzystanie systemów rozmytych w rozwiązywaniu problemów sterowania znać podstawowe struktury sterowania wykorzystujące systemy rozmyte lub neuronowe SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

22 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 22 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Szkic rozplanowania przedmiotu Wprowadzenie. Określenia działów sztucznej inteligencji. Określenie zakresu przedmiotu W1 Sztuczne sieci neuronowe - struktury, metody uczenia, zastosowania W1 – W5 Systemy rozmyte – logika rozmyta, bazy reguł rozmytych, wnioskowanie rozmyte, zasady budowania systemów rozmytych, zastosowania W6-W7,W9 Kolokwium 1W8 Systemy neuronowo–rozmyte – zasady budowania, zastosowania W10-W12 Algorytmy genetyczne – struktura, zastosowania.W13-W15 Kolokwium 2W15 SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

23 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 23 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Terminy kolokwiów I kolokwium – W8: 22.IV.2010r. II kolokwium – W15: 15.VI.2010r. Wyniki kolokwium zostaną podane w terminie tygodnia po jego odbyciu SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

24 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 24 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

25 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 25 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Źródła Literatura: 1.Hagan, M.T., Demuth, H.B., Beale, M. Neural Network Design, PWS Publishing Company Haykin S., Neural Network. A comprehensive foundation. Prentice Hall, Gupta, M.M., Jin, L., Homma, N. Static and Dynamic Neural Networks, Wiley Interscience, Piegat, A. Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Jang, J.-S.R., Sun, C.-T., Mizutani, E. Neuro-fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall 1997 Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

26 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 26 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały przedmiotów o podobnej tematyce prowadzonych w innych uczelniach na świecie: 1.R. Babuška, J. Hellendoorn, Knowledge – Based Control Systems, Fuzzy and Neural Control, Fuzzy Logic and Engineering Applications SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

27 Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 27 Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Laboratoria: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania laboratoryjne publikowane na stronie internetowej Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania Narzędzia SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010


Pobierz ppt "Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu 2009/2010 Organizacja prowadzenia i program przedmiotu Dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz 1 Katedra Inżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google