Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim ID grupy: 98/11_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska - szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: SEM I / 2009-2010

3 My, uczestnicy Szkolnej Grupy Projektowej z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu angażujemy się w zadania związane z Unią Europejską tj.: przeprowadzenie sondy w mieście na temat skutków akcesji Polski do UE pogłębianie i porządkowanie wiedzy poprzez analizę raportów zamieszczonych w sieci Internet przeprowadzenie wśród uczniów dwóch szkół wiedzy o Unii Europejskiej, przedstawienie edukacyjne, quizy i konkursy.

4 Dnia 23.06. 2010r. my - uczniowe gim. im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom. przygotowali śmy przedstawienie na temat Unii Europejskiej w ramach projektu,, Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat". Przedstawienie było przygotowane dla uczni ó w klas 1-3 szkoły podstawowej w Drawsku Pom. Na koniec odbyły się konkursy i quizy dotyczące przedstawienia, a na zwycięzc ó w czekały słodkie nagrody.;) Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie. Dzieki temu poszerzyły swoją wiedzę na temat UE oraz poznały bliżej kraje należące do tej organizacji. Dnia 23.06. 2010r. my – uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom. przygotowaliśmy przedstawienie na temat Unii Europejskiej w ramach projektu,, Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat". Przedstawienie było przygotowane dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Drawsku Pom. Na koniec odbyły się konkursy i quizy dotyczące przedstawienia, a na zwycięzców czekały słodkie nagrody.;) Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie. Dzięki temu poszerzyły swoją wiedzę na temat UE oraz poznały bliżej kraje należące do tej organizacji.

5

6 10.06.2010r., w czwartek o godz. 16 odbyła się sonda w mieście. Podzieleni na dwie grupy, umówiliśmy się w jakich miejscach będziemy czyhać na swoje ofiary, które zaprosimy do rozmowy na temat Unii Europejskiej. Każda grupa posiadała kamerę. Oto film przedstawiający wywiady z przypadkowymi ludźmi na temat Unii Europejskiej

7 Aby przekonać się, jaki jest stan wiedzy Polaków na temat UE przygotowaliśmy testy i rozdaliśmy w różnych miejscach: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, Przypadkowe dorosłe osoby z miasta. Test zawierał 10 pytań. Za każde pytanie można było uzyskać 1 punkt. Niektóre pytania były łatwe, a niektóre troszkę trudniejsze. Na testach nikt się nie podpisywał - były anonimowe. A oto wyniki: Średnia punktów: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim - 5,2/10 Szkoła Ponadgimnazjalna w Gogółczynie - 5,13/10 Przypadkowe dorosłe osoby z miasta - 6/10 Jak widać dorośli mają najwiekszą wiedzę o Unii Europejskiej. Chociaż róźnica punktów jest niewielka to oni prowadzą. Następni są uczniowie szkoły podstawowej, a zaraz za nimi ZSP nr 2. Wyniki testu są bardzo podobne. Dużo ludzi posiada średni stan wiedzy o Unii Europejskiej. Naszym zadaniem należałoby ją poszerzyć …

8 Na podstawie przeprowadzonych wśród Polaków badań wynika, że: Polacy czują się w Unii znakomicie i należą do największych euroentuzjastów wśród obywateli Wspólnoty. CBOS podał, że obecność naszego kraju w UE popiera 86 proc. ankietowanych, 9 proc. określa się jako jej przeciwnicy, a 5 proc. jest niezdecydowanych w tej kwestii. Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w UE utrzymuje się od początku przystąpienia do Unii na niezmiennie wysokim poziomie. W porównaniu do analogicznego badania, które CBOS przeprowadził w czerwcu 2009 roku, liczba zwolenników naszej obecności w strukturach UE wzrosła o 1 pkt proc.; jednocześnie o tyle samo zmalała grupa jej przeciwników.

9 Powszechne jest poparcie dla obecności naszego kraju we Wspólnocie wśród osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (92 proc.), osiągających miesięczne dochody powyżej 1500 zł na osobę (95 proc.), a także wśród badanych z wyższym wykształceniem (93 proc.) oraz respondentów w wieku 18-24 lata (92 proc.). W grupach społeczno- zawodowych są to przede wszystkim: kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (96 proc.), średni personel, w tym technicy oraz robotnicy wykwalifikowani (po 93 proc.). Obecność Polski w strukturach UE budzi mniejszy entuzjazm wśród osób z wykształceniem podstawowym (zadowolenie z tego wyraża 73 proc. z nich), badanych mających 65 i więcej lat (74 proc. zadowolonych), praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu (75 proc. zwolenników), rencistów (76 proc.), rolników (78 proc.), emerytów (79 proc.) oraz respondentów niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (79 proc.). Źródło: http://www.platforma.org/pl/aktualnosci/newsy/art2118,polska-jest-juz-6-lat-w-unii- europejskiej.html

10 Aby pogłębić naszą wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz ocenić skutki akcesji Polski w jej struktury, analizowaliśmy raporty oraz artykuły zamieszczone w zasobach sieci Internet. Oto wyniki tych analiz: (źródło: 5 lat Polski w Unii Europejskiej, opracowany przez Departament Analiz i Strategii Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, www.ukie.gov.pl, )www.ukie.gov.pl

11 UNIA EUROPEJSKA Korzyści i straty po 6 latach członkostwa

12 Wzrost gospodarczy Dzięki członkostwu w UE nastąpiło zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, gdyż zaczęliśmy więcej kupować i inwestować. Największy wzrost Produktu Krajowego Brutto był w roku 2007 i wynosił 6,6%

13 Dynamika zmian PKB Polski w okresie 1999–2009

14 Poprawa sytuacji na rynku pracy Ożywienie gospodarcze spowodowało, że więcej ludzi otrzymało pracę. W pierwszej połowie 2007 r. pracowało przeciętnie 15 mln osób, o 9% więcej niż w 2002 r. Niestety, w wyniku światowego kryzysu gospodarczego, począwszy od 2009 r. liczba osób pracujących w Polsce przestała się zwiększać ale fundusze strukturalne wciąż wspomagały zatrudnienie.

15 Wzrost skali mobilności Polaków W latach 2004-2007 liczba osób podejmujących pracę w krajach UE wzrosła z ok. 1 mln osób do 2,3 mln. Najwięcej naszych rodaków pracowało w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Holandii i Włoszech. W latach 2008-2009 coraz więcej Polaków decydowało się na powrót do naszego kraju.

16 Możliwość korzyst ania ze środków polityki spójności Dzięki członkostwu w UE Polska otrzymała możliwość korzystania ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W okresie 2004- 2006 było to około 12 mld euro.

17 Środki z polityki spójności przeznaczone zostały na projekty z zakresu: Infrastruktury transportowej, Ochrony środowiska, Wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych

18 Zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Kraje UE zaczęły inwestować w Polsce, gdyż nasz kraj stał się dla nich wiarygodniejszy, stabilny gospodarczo i atrakcyjniejszy z punktu widzenia inwestowania. BIZ wspierały wzrost gospodarczy i dzięki nim nasza gospodarka stała się bardziej konkurencyjna.

19 Całkowity napływ BIZ do Polski w latach 1999 - 2008

20 Struktura geograficzna napływu BIZ do Polski w latach 2004-2007

21 Inflacja Członkostwo w UE nie miało znaczącego wpływu na poziom inflacji w Polsce.

22 Ochrona środowiska W związku z koniecznością dostosowania do standardów UE w okresie 2004–2009 odnotowano pozytywne tendencje w zakresie poprawy stanu środowiska. Stopniowo poprawiała się czystość powietrza, wód i ziemi, osiągnięta bez uszczerbku dla postępującego równolegle rozwoju gospodarczego.

23 Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw Akcesja Polski do Unii Europejskiej była pozytywna dla polskiego sektora MSP. W ciągu ostatnich pięciu lat MSP odnotowały wzrost zatrudnienia, wzrost przychodów i rentowności. W szczególności trzeci rok członkostwa był rokiem silnego wzrostu gospodarczego, co wpłynęło także na dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw.

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

25 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google