Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Brzezinach ID grupy: 98/72 Opiekun: Aneta Leńska Kompetencja: Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: I semestr – 2010/2011

3

4 A CO TO PROCENT I PROMIL? Procent W matematyce sposób wyrażenia liczby jako ułamka o mianowniku 100, zwykle oznaczany symbolem %, np. 45% (czyt. czterdzieści pięć procent) oznacza lub 0,45. Promil Jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem. Stanowi dziesiątą część procentu, a więc: 1=1/1000=0,001=0,1%

5 OBLICZANIE PROCENTU DANEJ LICZBY Aby obliczy ć procent danej liczby, nale ż y procent przedstawi ć w postaci u ł amka i otrzymany u ł amek pomno ż y ć przez dan ą liczb ę. Przykład 30% liczby 20 0,30 · 20 = 6 lub 30% liczby 20=30100· =6

6 OBLICZANIE LICZBY, GDY ZNANY JEST JEJ PROCENT Łatwo jest obliczyć liczbę, gdy znamy jej 50%, 25% czy 10%. Cała liczba to przecież 100%. Jeśli 50% procent liczby wynosi 6, to cała liczba jest dwa razy większa, czyli 12. Jeśli 25% liczby to 7, wówczas szukaną liczbę obliczamy wykonując mnożenie 7 · 4 = 28. Liczba, której 10% wynosi 3, wówczas szukana liczba jest dziesięć razy większa, czyli 30. W przypadku, gdy procent jest różny od podanych wartości, należy zamienić procent na ułamek i wartość liczbową danej liczby podzielić przez ułamek. Sposób: 75% z x = 12 0,75x = 12 /0,75 x = 12 : 0,75 x = 1200 : 75 x = 16

7 PRZYDATNOŚĆ DIAGRAMÓW I WYKRESÓW Diagram kołowy Wykres słupkowy

8 WYKRESY I DIAGRAMY Wykres ilustruje spadek i wzrost temperatury wody ciepłej i zimnej w szklance

9 GETIN BANK I JEGO LOKATA Bank oferuje nam lokatę 5% oprocentowaną na pół roku a więc: Jeśli wpłacimy 2500zł to co pół roku przybędzie nam 125zł Obliczenia: 0,05*2500=125 Będziemy mieć po: 0,5 roku 2625zł 1 roku 2750zł 1,5 roku 2875zł 2 latach 3000zł

10 WYKRESY I DIAGRAMY Klasa IA MiesiącLiczba uczniówRazemObecniNieobecni% Obecności Wrzesień % Październik % Listopad % Grudzień % Styczeń % Luty % Marzec % Kwiecień % Maj % Czerwiec % Razem %

11 WYKRESY I DIAGRAMY

12 MiesiącRazemObecności uczniówNieobecności uczniów% Obecności Wrzesień % Październik % Listopad % Grudzień % Styczeń % Luty % Marzec % Kwieciń % Maj % Czerwiec % Razem % Klasa IB

13 WYKRESY I DIAGRAMY

14 KLASA IIB

15 ROZMIARY BUTÓW KLASY IIB

16 WZROST KLASY IIB

17 WYKRESY I DIAGRAMY Miesiąc urodzenia uczniów klasy 2A

18 WYKRESY I DIAGRAMY Miesiąc urodzenia uczniów klasy 2B

19 CO TO JEST ŚREDNIA ARYTMETYCZNA? Średnia arytmetyczna dwóch liczb jest to połowa sumy dwóch liczb. Przykład: =16 16:4=4 Odp:. Średnia arytmetyczna tych liczb wynosi 4

20 CO TO JEST MEDIANA? Mediana jest to ośrodek zbiorów Przykład: Medianą liczb jest liczba 2 ponieważ jest ona w środku. Gdy mamy np.4 liczby to to liczymy średnią dwóch liczb środkowych: 6+3=9 9:2=4,5 Wtedy medianą liczb jest liczba 4,5

21 ZADANIA Oblicz średnią arytmetyczną ocen Marcina na koniec okresu, jeżeli miał oceny: Język polski3 Matematyka4 Geografia3 Język angielski5 Język niemiecki5 Obliczenia: =20 20:5=4 Odp:. Średnia arytmetyczna ocen Marcina wynosi 4.

22 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google