Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. ks. Z Peszkowskiego w Krążkowach ID grupy: 98/47_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: I semestr, 2009/2010 …………………………………………………….

3 ZAKRES DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ Filary Unii Europejskiej Gospodarka Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości

4 I FILAR - GOSPODARKA Państwa członkowskie tworzą unię gospodarczą, w ramach której panuje swobodny przepływ towarów, ludzi, kapitału i usług oraz koordynuje się politykę w różnych dziedzinach gospodarki (rolnej, przemysłowej, handlowej). Część państw (w 2010 - 15) tworzy unię walutową, w ramach której obowiązuje wspólna waluta - euro

5 II FILAR - POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA Koordynacja działań państw w celu zachowania pokoju, umacniania bezpieczeństwa państw członkowskich, promocji wspólnych wartości oraz rozwijania współpracy międzynarodowej. Państwa realizują te cele w drodze wymiany informacji, konsultacji, ustalania wspólnych stanowisk i podejmowaniu wspólnych akcji.

6 III FILAR - SPRAWY WEWNĘTRZNE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Współpraca państw członkowskich ma na celu zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz skuteczną ochronę wolności. Państwa realizują te cele poprzez podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach zwalczania przestępczości zorganizowanej (terroryzmu, handlu narkotykami, Handlu ludźmi,), rasizmu i ksenofobi.

7 SZEŚĆ LAT POLSKI W UE Dokonania Szybki rozwój gospodarczy Partnerstwo Wschodnie, którym Polska zainteresowała Wspólnotę Polska dziś w Unii to bardzo silny gracz, który ma przełożenie na większość pozostałych państw Zaniedbania Niedobór Polaków na stanowiskach zwłaszcza w Komisji Europejskiej Upadek polskich stoczni Mały procent wykorzystania przyznanych środków unijnych

8 GMINA KĘPNO W UNII Unia Europejska jest szansą dla lokalnych samorządów terytorialnych, które pozyskują środki w celu poprawy infrastruktury i warunków życia mieszkańców Ratusz w Kępnie – przebudowa rynku została częściowo sfinansowana ze środków unijnych.

9 POZYSKANE FUNDUSZE PRZEZ GMINĘ KĘPNO Projekty nie inwestycyjne (miękkie) np. Aktywna wieś w mieście Łączy nas tradycja Trendy Dęciak Projekty inwestycyjne np. Budowa i przebudowa dróg lokalnych Budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków Aktywna wieś w mieście

10 WIEŻA CIŚNIEŃ Wieża ciśnień w Kępnie – odnowiona ze środków unijnych

11 SZANSE DLA POLSKI JAKO CZŁONKA UNII Umacnianie pozycji Polski w Europie Środkowo-Wschodniej i bycie łącznikiem ze wschodem Rozwój gospodarczy spowodowany napływem kapitału zagranicznego i dostępność rynku europejskiego Modernizacja gospodarki Dostępność europejskiego rynku pracy Możliwość swobodnego się osiedlania i podejmowania pracy przez Polaków w krajach unijnych Wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców polskich Wzrost bezpieczeństwa

12 ZAGROŻENIA DLA POLSKI JAKO CZŁONKA UNII Koszty restrukturyzacji, dostosowania się do norm unijnych Odpływ młodych, wykształconych Polaków za granicę Ingerowanie prawa unijnego we wewnętrzne sprawy Polski - problem Karty Praw Podstawowych Wykupywanie ziemi przez cudzoziemców Największym zagrożeniem jest niewykorzystanie szansy, które dało Polsce przystąpienie do Unii Europejskiej

13 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google