Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach ID grupy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach ID grupy:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach ID grupy:
96/7_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska-szansą naszego rozwoju Semestr/rok szkolny: Semestr I / rok szkolny 2009/2010

3 Troszkę o nas...

4 Do naszej grupy „Przedsiębiorczość” należą:
Anna Stefańska Marika Maliszewska Paulina Brzozowska Martyna Radzimska Martyna Garlewska Agnieszka Masłowska Maciej Błażyński Karol Hus Tomasz Lizakowski Natalia Mrozowska Janina Prabucka Paulina Lewandowska Ewelina Śliwińska

5 O czym się uczymy… Nasze zajęcia odbywały się w czwartki, a niekiedy w soboty. Podczas ich trwania szukaliśmy informacji o Unii Europejskiej (zamieszczone w tej prezentacji)

6 Pracujemy w pocie czoła

7 Wycieczka do Rafinerii Orlen w Płocku
Rafineria pracując na podstawie zaleceń UE dostosowała jakość paliwa do norm Wspólnoty. Rafineria dostosowała też swoją produkcję do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska

8 A oto próbka naszej wiedzy

9 Symbole Unii Europejskiej
Flaga UE 12 gwiazdek ułożonych w okręgu na niebieskim tle. Autorem koncepcji flagi jest Arsène Heitz, zaś szczegółowy układ, proporcje i kolory zostały opracowane przez Paula M.G. Lévy'ego.

10 Dewiza- motto Unii Europejskiej
łac.- In varietate concordia Tł.- Jedność w różnorodności

11 Hymn Unii Europejskiej
Oda do radości- poemat Fryderyka Schillera ogłoszony w 1786, muzykę napisał Ludwik van Beethoven- IX Symfonia, tł. K.I. Gałczyński

12 Paszport europejski Paszport europejski - potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Może być używany podczas podróży po całym świecie. Paszport każdego kraju UE ma taką samą szatę graficzną.

13 Graficzny symbol Euro Znakiem graficznym jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami (€). Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej

14 Waluta Euro € Od 1 stycznia 2002 roku wspólną walutę w większości krajów UE jest Euro(€) euro- 100 eurocent Na banknotach widnieją przykłady stylów architektonicznych i symbolicznych w postaci mostów i okien, które nawiązują połączenie i brak tajemnic.

15 Nominały Euro i Centów Euro Cent 1 (moneta) 2 (moneta) 5 5 (moneta) 10
20 50 (moneta) 50 - 100 200 500

16 Dzień Europy Dzień Europy- święto europejskich państw, obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej ,preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja.

17 Święto Zjednoczonej Europy
Świętem zjednoczonej Europy jest dzień 9 maja. Tego dnia, w roku 1952, powstał pomysł utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, poprzedniczki UE (plan Schumana)

18 Plan Schumana Plan Schumana - plan przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem dotyczący propozycji wspólnej koordynacji produkcji węgla i stali w RFN i Francji. W konsekwencji plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy tak, aby nowa wojna stała się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych oraz podwyższyć stopę życiową społeczeństw. Plan był zalążkiem europejskiej integracji i przyczynił się do stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1957 roku 6 państw podpisało Traktaty rzymskie, na mocy których powołano Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM).

19 Europejska Wspólnota Gospodarcza
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)- międzynarodowa organizacja gospodarcza, powstała w wyniku procesów integracyjnych rozpoczętych po II wojnie światowej przez europejskie państwa demokratyczne o gospodarce rynkowej. Proces ten odbywał się w kilku etapach i polegał na tworzeniu wspólnych instytucji ekonomicznych, politycznych i prawnych. EWG rozpoczęło swą działalność z dniem 1 stycznia 1958r.

20 Traktat Paryski Traktat Paryski- to umowa międzynarodowa dotycząca utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Podpisało go w Paryżu 18 kwietnia 1951 roku sześć państw: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Traktat wszedł w życie 25 lipca 1952 r. Został zawarty na okres 50 lat. Wygasł 25 lipca 2002 roku

21 Prawa Obywatela UE Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terenie krajów członkowskich UE Prawo wyborcze Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej Prawo skargi do rzecznika praw obywatelskich Prawo do kierowania listów do instytucji wspólnotowych, które maja obowiązek udzielenia odpowiedzi pisemnej Prawo dostępu do dokumentów instytucji wspólnotowych

22 Wywiad z Panią sołtys miejscowości Święte- Panią Wioletą Kalinowską
Co Unia Europejska zrobiła dla naszej miejscowości ? Renty strukturalne dla rolników. Szkolenia i kursy dla bezrobotnych mieszkańców naszej miejscowości. Unia Europejska ufunduje plac zabaw, który będzie budowany w tym roku. Czy nasza miejscowość  będzie starała się jeszcze o pomoc Unii Europejskiej ? Tak, zawsze się stara.

23 Wywiad cd… Czy czuje się pani obywatelem Unii Europejskiej ?
Tak, ale przede wszystkim Polką. Czy zadowolona jest pani z działalności Unii Europejskiej w naszym regionie? Dlaczego? Nie, ponieważ ta działalność jest słaba i zbyt mało środków spływa na nasz region. Jak pani myśli… Czy dobrze, że Polska należy do Unii Europejskiej ? Tak. Ponieważ bez żadnych problemów możne wyjechać zagranice do pracy lub na studia, nie potrzebując paszportu. 

24 Wywiad z dyrektorem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach- Panią Katarzyną Panter
Co Unia Europejska zrobiła dla naszej szkoły? Unia Europejska sfinansowała dla naszej szkoły dwa projekty: „Za rękę z Einsteinem” „Rozwój przez kompetencje” Jak Pani myśli… Czy dobrze, że Polska należy do Unii Europejskiej? Tak, dobrze. Dlatego, że w Europie panuje swoboda. Ponieważ bez problemów można wyjechać do pracy czy do dalszej szkoły. Czy czuje się Pani obywatelem Unii Europejskiej? Zdecydowanie tak.

25 Wywiad z Beatą Chojnicką- radną ze wsi Szynwałd
Co UE zrobiła dla naszej miejscowości? Myślę, że Szynwałd pozyskał najwięcej pomocy ze strony UE m. in.: -budowa drogi asfaltowej o dł. 3,5km na odcinku Jankowice- Szynwałd -całkowity remont świetlicy wiejskiej na koszt 108 tyś. zł. -budowa placu zabaw dla dzieci na sumę 25 tyś. zł. -odnowa pomnika nieznanego żołnierza na naszym cmentarzu na kwotę 4 tyś. zł -pozyskaliśmy w 2007r. na wakacje dla dzieci z naszej wsi kwotę 2036zł.

26 Wywiad cd… -pozyskanie dotacji na kwotę 3 tyś. zł. na zagospodarowanie terenów zieleni przy pałacu w Szynwałdzie, jako miejsce odpoczynku i rekreacji -rozpoczęto remont drogi Zawda- Szynwałd, projekt rozłożony jest na okres 3 lat, dotychczas wykonano 800m drogi na kwotę ponad 100 tyś. zł. -ponadto duży procent mieszkańców indywidualnie korzysta z pomocy UE m. in. na rozwój działalności gospodarczych, modernizację gosp. rolnych i przystosowanie do wymogów UE -UE przeznacza wiele środków finansowych na szkolenia i dokształcania społeczeństwa w wielu branżach m. in. nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy Czy nasza miejscowość będzie starać się o pomoc UE? W dalszym ciągu nasza wieś wspólnie z UMiG starać się będzie o dalsze pomoce z UE m. in. dokończenie budowy drogi Zawda- Szynwałd oraz utworzenie chodników w centrum wsi.

27 Wywiad cd… Jak Pani myśli, czy dobrze, że Polska należy do UE?
Moim zdaniem dobrze, że Polska należy do UE, ponieważ dotacje te pozwalają na dalszy rozwój i zrównanie z innymi krajami UE. Uważam też, że środki z UE( szkolenia i kursy) prowadzą do integracji wśród społeczeństwa Czy czuje się Pani obywatelką UE? Tak, czuję się obywatelką UE, gdyż czynnie uczestniczę w pracach związanych z Unią i sama staram się pozyskiwać dotacje z Unii, przez co czuję się członkiem UE Czy jest Pani zadowolona z działalności UE w naszym regionie? Dlaczego? Tak, jestem zadowolona z działalności UE, ale myślę, że gmina i nasza miejscowość straciła zbyt wiele w pierwszych latach wejścia do UE, gdyż w tamtych latach nie korzystaliśmy z żadnych pomocy UE, nie były prowadzone Żadne inwestycje. lecz mam nadzieję, że do roku 2013 wykorzystamy nasz potencjał, co przedłuży się dalszy rozwój naszej miejscowości i innych miejscowości naszej gminy

28 Wielkie osiągnięcie Pani Beaty Chojnickiej!!!
Gdy zostałam radną, na lata , uczestniczyłam w rocznym kursie (również finansowym przez UE) mającym na celu naukę pisania projektów na pozyskiwanie małych i dużych grantów (pieniądze z UE). W kursie brało udział 628 osób z całej Polski, na podstawie stworzenia najlepszych projektów wyłoniono 32 osoby, gdzie główną nagrodą były 10-o dniowe wczasy w Zakopanem ze wszystkimi atrakcjami, a także szkoleniami na wyższym szczeblu UE. Było to jedno z najbardziej atrakcyjnych przeżyć w moim życiu.

29 Plusy wejścia do UE: 1.Gwarancja pokoju W ramach zapobiegania konfliktom, UE stała się największym dawcą pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących rejonów świata. Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad demokracji oraz praw człowieka.

30 2.Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości Każdy obywatel ma prawo do bezpieczeństwa.
Większość niebezpieczeństw, zagrażających naszemu pokojowi ma źródło w konfliktach międzynarodowych. Kraje europejskie muszą podejmować wspólne działania w zwalczaniu takich zagrożeń jak międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana, w tym przemyt i nadużywanie narkotyków, handel ludźmi i prostytucja. Unia w ramach polityki migracyjnej gwarantuje obywatelom państw trzecich prawo do ubiegania się o azyl w krajach UE.

31 3.Rozwój technologii Z budżetu UE finansowane są projekty w dziedzinie nowoczesnych technologii. Celem UE jest przełożenie projektów badawczych na tworzenie nowych miejsc pracy, ulepszanie warunków życia czy zwiększanie mobilności ludności. Priorytetowe dziedziny badań to zdrowie, środowisko, energia, transport, szkolenie i społeczeństwo informacyjne.

32 Minusy wstąpienia do UE:
1.Wykorzystanie Polski jako ogromny rynek zbytu dla produktów z Unii. 2.Wypływ pieniędzy z Polski do Unii Europejskiej. 3.Wykupienie ziemi. 4.Choryby zakaźne.

33 Twórcy Zjednoczonej Europy
L.p. Imię i nazwisko Zasługi 1. Jean Monnet jeden z "Ojców Założycieli" zjednoczonej Europy, 2. Alcide de Gasperi Współtwórca Rady Europy i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 3. Robert Schuman był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, twórca planu Schumana 4. Henri Paul Spaak był przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 5. Konrad Adenauer Współtwórca EWWiS 6. Charles de Gaulle Francja na czele de Gaulle wróciła do obrad EWG. 7. Józef Retinger Po wojnie był orędownikiem zjednoczenia Europy

34 W skład UE wchodzą także obszary pozaeuropejskie
TERYTORIUM PRZYNALEŻNOŚC PAŃSTWOWA Gujana, Franc, Gwadelupa, Martynika, Reunion Francja Ceuta, Melilla, Wyspy Kanaryjskie Hiszpania Azory, Madera Portugalia

35


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach ID grupy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google