Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Czas wyboru nadszedł zostań chemikiem”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Czas wyboru nadszedł zostań chemikiem”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Czas wyboru nadszedł zostań chemikiem”
96/36_MP_G2

2 Tłuszcze

3 Tłuszcze (glicerydy) mieszanina wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu.

4 glicerol+kwasy tłuszczowe tłuszcze+woda
Zapis ogólny reakcji estryfikacji – otrzymywanie tłuszczów. glicerol+kwasy tłuszczowe tłuszcze+woda wzór ogólny cząsteczki tłuszczu ma postać:

5 1. Otrzymywanie tłuszczu tristearynianu glicerolu 2
1. Otrzymywanie tłuszczu tristearynianu glicerolu 2. Otrzymywanie tłuszczu – tripalmitynianu glicerolu

6 Właściwości fizyczne tłuszczów
czyste tłuszcze są substancjami bezbarwnymi i bezwonnymi (zapach, barwa i smak tłuszczów naturalnych pochodzą od ich domieszek); dobrze rozpuszczają się w alkoholach; bardzo dobrze rozpuszczają się w węglowodorach, np. benzynie, nafcie; nie rozpuszczają się w wodzie; wstrząsane z wodą tworzą emulsję, w której drobniutkie kuleczki tłuszczu są zawieszone w wodzie; jest ona jednak nietrwała i rozdziela się na dwie warstwy. Zostawiają tłuste plamy.

7 Tłuszcze można podzielić na
Proste lipidy właściwe - woski (estry wyższych kwasów tłuszczowych do 80 atomów węgla oraz wyższych alkoholi monowodorotlenowych) - trójacyloglicerole (są to estry gliceryny i trzech kwasów tłuszczowych) Złożone - fosfolipidy (to lipidy, w których skład wchodzą: glicerol, kwasy tłuszczowe, kwas fosforowy związany z zasadą azotową, np. choliną) - glikolipidy (lipidy zawierające w swoim składzie glicerol lub sfingozynę oraz kwasy tłuszczowe, a także składnik cukrowy, którym jest galaktoza lub laktoza) Lipidy izoprenowe - steroidy (lipidy, których wspólną cechą jest występowanie w ich cząsteczkach szkieletu węglowego w formie czterech sprzężonych pierścieni, czyli steranu) - karotenowce (karoten organiczny związek chemiczny, rozbudowany przestrzennie węglowodór nienasycony zawierający 40 atomów węgla o wzorze sumarycznym: C40H56 ) Pochodne - kwasy tłuszczowe (nasycone, jednonasycone, wielonasycone)

8 Pochodzenie roślinne, zwierzęce,

9 Ze względu na stan skupienia
Ciekłe(głównie tłuszcze roślinne, np. oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, arachidowy, lniany oraz tran), w skład których wchodzą głównie glicerydy wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych Stałe (tłuszcze zwierzęce za wyjątkiem tranu, np. łój, sadło), których głównymi składnikami są glicerydy wyższych nasyconych kwasów tłuszczowych

10 Obecność wiązań podwójnych
1) Nienasycone, w których występują reszty kwasów tłuszczowych posiadających w łańcuchu węglowodorowym wiązania podwójne; tłuszcze te występują w dużych ilościach w roślinach i zwykle w temperaturze pokojowej są ciekłe. 2) Nasycone, w których występują reszty kwasów tłuszczowych posiadających łańcuchu Węglowodorowym wyłącznie wiązania pojedyncze; tłuszcze te są produkowane przede wszystkim przez organizmy zwierząt.

11 Reakcje tłuszczów Hydroliza
tłuszcz + woda → kwas tłuszczowy + gliceryna hydroliza kwasowa (RCOO)3C3H5 + 3H2O → 3RCOOH + C3H5(OH)3 hydroliza zasadowa (zmydlanie) (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

12 Zastosowania Tłuszcze roślinne takie jak oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, arachidowy, lniany, masło kakaowe są oczyszczane, utwardzane lub odwadniane, a następnie używane w przemyśle spożywczym, mydlarskim, włókienniczym i w lecznictwie. Tłuszcze jadalne mają szerokie zastosowanie kulinarne. W kuchni występują one w formie wysoko skoncentrowanych produktów, takich jak masło, smalec, olej, łój (kuchnia) i oliwa. Służą one do smarowania chleba oraz pieczenia i smażenia potraw.

13 Rola tłuszczów w diecie
Tłuszcze spełniają w diecie człowieka szereg ważnych ról. Przede wszystkim dostarczają znaczną ilość energii (20 do 35%). Z jednego grama tłuszczu organizm ludzki uzyskuje około 37,7 kJ energii, a więc w przybliżeniu dwa razy więcej niż z białka i sacharydy. Tłuszcze są także głównym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Niektóre kwasy tłuszczowe biorą także udział w syntezie niektórych hormonów tkankowych. Tłuszcze w organizmie zwierząt są magazynowane w tkance tłuszczowej, która pełni funkcję magazynu energii, a także cieplnej izolacji oraz mechanicznej osłony.

14 Tytuł : Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
Doświadczenia: 1. Właściwości tłuszczów. Tytuł : Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych. Krok 1 : Do probówek nalewamy roztwór manganianu (VII) potasu. Krok 2 : Do probówki nr 1 dodajemy olej roślinny, a do probówki nr 2 masła. Obserwacje : W probówce nr 1 nastąpiło odbarwienie roztworu manganianu (VII) potasu. Wniosek : Świadczy to o tym, że tłuszcze roślinne są tłuszczami nienasyconymi ( wiązanie wielokrotne) natomiast tłuszcze zwierzęce są tłuszczami nasyconymi (wiązanie pojedyncze).

15 Tytuł : Badanie właściwości tłuszczów
Tytuł : Badanie właściwości tłuszczów. Krok 1 : Do przeprowadzenia tego doświadczenia potrzebne nam będą : bibuła i orzech włoski, młotek. Krok 2 : Orzech kładziemy na bibule i składamy ją na pół. Krok 3 : Następnie młotkiem tłuczemy ( nie za mocno) orzech zawinięty w bibule. Obserwacje : Orzech pozostawił tłuste plamy na bibule. Wniosek : Tłuszcze zostawiają tłuste plamy.

16 CUKRY

17 CZYM SĄ CUKRY? Cukry, inaczej zwane cukrowcami, sacharydami, a często potocznie także węglowodanami , są to związki organiczne o ogólnym wzorze Cx(H2O)y. Można je także zdefiniować jako związki dwufunkcyjne zawierające grupę karbonylową oraz liczne grupy hydroksylowe.

18 SKŁAD PIERWIASTKOWY CUKRÓW
C – węgiel H – wodór O – tlen

19 CUKRY PROSTE (MONOSACHARYDY)
PODZIAŁ CUKRÓW CUKRY(SACHARYDY) CUKRY CUKRY PROSTE (MONOSACHARYDY) ZŁOŻONE DWUCUKRY PROSTE (DISACHARYDY) OLIGOSACHARYDY WIELOCUKRY (POLISACHARYDY)

20 CUKRY PROSTE Inaczej monosacharydy , o wzorze C6H12O6 . W ich strukturze występuje od 3 do 7 atomów węgla . Monosacharydy mogą występować w postaci pierścieniowej jeśli posiadają co najmniej 4 atomy węgla w cząsteczce. Wszystkie cukry proste łatwo się krystalizują i są rozpuszczalne w wodzie. Są substancjami bezwonnymi, bezbarwnymi, na ogół charakteryzują się słodkim smakiem.

21 PRZYKŁADY CUKRÓW PROSTYCH

22 GLUKOZA Powstawanie : Glukoza wytwarzana jest z CO2 i wody przez rośliny zawierające zielony barwnik, pod wpływem światła 6CO2 + 6H2O ---> C6H12O6 + 6O2 Właściwości glukozy: Pod wpływem enzymów ulega fermentacji alkoholowej i przekształca się w alkohol etylowy Ulegając fermentacji, wykazują własności redukujące wobec Cu(OH)2 i związków srebra Jest izomerem fruktozy Jest substancją białą Dobrze rozpuszcza się w wodzie Ma słodki smak Występowanie glukozy: soki roślin np. winogron (stąd zwana cukrem gronowym), miód pszczeli, krew (podstawowy jej węglowodan).

23 FRUKTOZA Cukier owocowy wzór: C6H12O6 Właściwości fruktozy:
Jest najsłodsza spośród cukrów Substancja krystaliczna Ma słodki smak Dobrze rozpuszczalna w wodzie Zastosowanie :fruktoza to naturalny środek słodzący doskonale zastępujący cukier. Korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, a także może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób nowotworowych. Nieoceniona jest również w leczeniu niedomogi serca mięśniowego. Fruktoza, jako naturalny cukier, znalazła zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz gospodarstwach domowych. Wykorzystując fakt, że fruktoza nie zwiększa bezpośrednio stężenia glukozy w krwi, zastosowano ją do słodzenia potraw przeznaczonych dla chorych na cukrzycę. Występowanie fruktozy: występuje w soku wielu owoców (stąd zwana cukrem owocowym) i w miodzie pszczelim

24 CUKRY ZŁOŻONE

25 CUKRY ZŁOŻONE Powstają w wyniku połączenia dwóch lub więcej cząsteczek cukrów prostych, które określamy wtedy mianem monomerów. Wielocukry nie są jednak polimerami, gdyż podczas ich powstawania wydziela się woda. Jedna cząsteczka wody powstaje w wyniku połączenia się dwóch cukrów prostych tzw. wiązaniem glikozydowym. Hydroliza cukrów złożonych prowadzi do rozerwania wiązań glikozydowych.

26 PRZYKŁADY DWUCUKRÓW

27 SACHAROZA cukier kryształ, wzór: C12H22O11.
Sacharoza powstaje z buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Właściwości sacharozy: -Pod wpływem wody rozpada się na glukozę i fruktozę -Ma słodki smak -Jest dobrze rozpuszczalna w wodzie -Trudno rozpuszcza się w alkoholu -Nie ma własności redukujących -Łatwo ulega hydrolizie, np. w soku jelitowym. Zastosowanie sacharozy: jest powszechnie stosowana w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym (cukier inwertowany, melas). Występowanie sacharozy: występuje w łodygach trzciny cukrowej i korzeniach buraka cukrowego.

28

29 MALTOZA Cukier słodowy Właściwości maltozy:
Jej cząsteczka składa się z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem O-glikozydowym. Po dołączeniu wody rozpadają się na cukry proste: glikozę i jej izomery Występowanie : maltoza występuje głównie w kiełkujących ziarnach zbóż.

30 PRZYKŁADY WIELOCUKRÓW

31 SKROBIA Wzór chemiczny skrobi ma postać (C6H10O5)n
gdzie: n może przyjmować wartości - od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy Właściwości skrobi: Biała, bezpostaciowa substancja stała Bezwonna Bezsmakowa Po ogrzaniu pęcznieje, tworząc tzw. kleik skrobiowy (roztwór koloidalny skrobi) Słabo rozpuszcza się w zimnej wodzie Nie wykazuje właściwości redukcyjnych Pod wpływem kwasów zawartych w ślinie ulega hydrolizie Występowanie skrobi: występuje w nasionach, bulwach, łodygach roślin.

32 CELULOZA Wzór chemiczny celulozy ma postać - (C6H10O5)n
Celuloza jest najważniejszym składnikiem wszystkich roślin, odgrywa w nich rolę szkieletu. Właściwości celulozy: Biała, włóknista masa Bezsmakowa Bezwonna Nie rozpuszcza się w wodzie ani większości innych rozpuszczalników (zarówno organicznych, jak i nieorganicznych) Odporna na działanie chemikaliów Ulega hydrolizie pod wpływem enzymów tylko zwierząt przeżuwających oraz w glebie Występowanie celulozy: występuje w drewnie, liściach, łodygach i innych częściach roślin, prawie we wszystkich warzywach, owocach i nasionach, chlebie razowym, otrębach i kiełkach pszenicy.

33 Wykrywanie obecności skrobi w produktach żywnościowych
Doświadczenie 1. Umieszczamy kroplę jodyny na plasterku ziemniaka oraz w mące ziemniaczanej (probówka) Obserwacje : Możemy zaobserwować że pojawia się granatowy kolor . Jest to reakcja charakterystyczna na wykrywanie skrobi

34 Doświadczenie 2. Przygotowujemy śmietany od różnych producentów Do każdej śmietany dodajemy kroplę jodyny . Obserwacje: w niektórych próbkach pojawia się ciemnoniebieskie zabarwienie . Wniosek : w śmietanie w których pojawia się niebieskie zabarwienie znajduje się skrobia .

35 BIAŁKA

36 Białka są to Białka to wielocząsteczkowe związki naturalne występujące w organizmach mogą powstawać w 20 różnych aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Budowa cząsteczek białek jest bardzo skomplikowana i różnorodna, zależy od rodzajów aminokwasów wchodzących w ich składy.

37 Budowa białek Białka zbudowane są z aminokwasów. Te aminokwasy, które pobierane są z otoczenia nazywamy egzogennymi. Istnieją aminokwasy, które mogą być tworzone w organizmie, nazywamy je endogennymi. Obecnie znanych jest dwadzieścia aminokwasów. Dziewięć spośród nich jest egzogenna, dlatego musi być dostarczana do organizmu w pożywieniu.

38 Istnieje wiele kryteriów podziału białek.
Ze względu na budowę i skład, dzielimy białka na proste i złożone. Białka proste (proteiny) zbudowane są wyłącznie z aminokwasów. Dzielimy je na następujące grupy: BIAŁKA DOBOROWE (Pełnowartościowe) – te które w swoim składzie zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne. Do takich białek zaliczamy np. albuminę, białko jaja kurzego, białko mleka i mięsa. BIAŁKA NIEDOBOROWE (Niepełnowartościowe) – te w których brakuje choćby jednego aminokwasu egzogennego. Przykładem takiego białka jest kolagen, żelatyna.

39 Skład pierwiastkowy białek
Węgiel 50%-55% Tlen 19%-24% Azot 15%-18% Wodór 6%-8% Siarka 0.3%-3% Fosfor 0%-0.5%

40 Wygląd białka zmienia się pod wpływem:
Podwyższonej temp. Kwasów Zasad Alkoholi Soli metali lekkich i ciężkich Reakcje ksantoproteinowa i biuretowa są to reakcje charakterystyczne dla białek.

41 Reakcja ksantoproteinowa
Reakcja ksantoproteinowa zachodzi pod wpływem roztworu kwasu azotowego (V). Białko kurze ścina się i zmienia zabarwienie na kolor żółty

42 Reakcja biuretowa Reakcja biuretowa zachodzi gdy białko ścina się i zmienia zabarwienie na ciemnofioletowe pod wpływem wodorotlenku miedzi (II)

43 Dobrymi źródłami białek są: mięso, jaja, orzechy, zboża, rośliny strączkowe oraz nabiał, jak mleko czy ser (na przykład parmezan zawiera aż ok. 40% białka).

44 WODA

45 WODA tlenek wodoru; związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

46 Rys. a) wzór cząsteczkowy b) model cząsteczki c) wzór elektronowy d) wzór kreskowy

47 WYSTĘPOWANIE WODY Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze (chmury, para wodna). Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie (hydraty – określa się ją wówczas mianem wody krystalizacyjnej). Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych.

48 Znaczenie biologiczne wody
Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego, np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 70% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej, 60–70% limfy, 95% osocza krwi, 90% liści, owoców, 20% kości, 10% szkliwa zębów, tkanki tłuszczowej. Aż miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.

49 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY
temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm.: 0 °C temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm.: 99,97 °C punkt potrójny 0,01 °C gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna). temperatura krytyczna: (ok. 374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 Pam. ciepło właściwe: 4187 J/(kk.) = 1 kcal/(kk.) ciepło parowania: 2257 kJ/kg ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da

50 mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)
względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska) mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) Zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna) Konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm) twardość (woda chemicznie czysta: 0) twardość ogólna twardość węglanowa (przemijająca) Twardość niewęglanowa (trwała) odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0) utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)

51 Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.

52 Fazowe przejścia wody :

53 Stan stały - lód lub śnieg.
Lód lub śnieg występują poniżej 0°C tzw. temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn. mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość. Lód pow.- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez resublimację. Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym np. kiedy uderzymy kawałek lodu młotkiem rozkruszy się na wiele drobnych kawałków. Zjawisko zmiany obj. podczas przechodzenia z fazy ciekłej do fazy stałej wody (lód) pełni bardzo istotną rolę w przyrodzie.

54 Stan cieczy - woda. Woda występuje pomiędzy temp.0°C i 100°C. Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej. Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie. Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęziach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze . Nie ma określonego kształtu nie jest ściśliwa . Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu czyli topnienie . Woda występuje w postaciach jezior, rzek, oceanów itp. Woda jest rozpuszczalnikiem dla wielu ciał stałych np. dla cukru, soli, wapnia.

55 Stan gazowy-para wodna
Para występuje w każdej temperaturze. Im większa powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100°C czyli temperaturę wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie. W krajach cieplejszych występuje więcej pary wodnej niż w krajach chłodniejszych dlatego Europejczykowi trudno jest się zaklimatyzować w Afryce lub w Azji.

56 OBIEG WODY W PRZYRODZIE

57 Powstawanie w reakcjach chemicznych
Woda jest produktem ubocznym wielu reakcji chemicznych, np. spalanie wodoru i związków organicznych w obecności tlenu, np. 2H2 + O2 → 2H2O 2C2H5OH + 7O2 → 4CO2 + 6H2O reakcje zobojętniania, np. NaOH + HCl → NaCl + H2O Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O redukcja wodorem związków chemicznych zawierających tlen, np. Na2SO4 + 4H2 → Na2S + 4H2O niektóre reakcje kondensacji, np. C2H5OH + HCOOH → HCOOC2H5 + H2O

58 Zastosowanie wody Najważniejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła, magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca), poza tym jako reagent, rozpuszczalnik itp.

59 Rodzaje wody w zależności od czystości i zastosowania
woda surowa woda opadowa np. deszczówka woda powierzchniowa np. rzeka woda podskórna woda gruntowa woda adhezyjna woda błonkowata woda głębinowa woda źródlana woda mineralna woda słona np. morska woda słodka np. z jeziora woda zaburtowa woda użytkowa (zasoby wodne) woda wodociągowa woda pitna

60 skropliny (kondensat)
woda przemysłowa przygotowanie wody woda twarda woda miękka woda demineralizowana woda gorzka woda odgazowana woda zasilająca woda kotłowa woda obiegowa skropliny (kondensat) woda destylowana woda podwójnie destylowana (woda redestylowana) ścieki ścieki komunalne ścieki bytowe ścieki przemysłowe woda zęzowa fekalia gnojowica mocz

61 Typy zanieczyszczenia wody
mechaniczne np. muł Koloidalne np. olej roztwory np. sól biologiczne np. bakterie (miano Coli), wirusy

62 Rodzaje wody w żywności
woda wolna (niezwiązana): ok. 5–100% rozpuszczalnik substancji organicznych i związków mineralnych. Łatwo wydziela się z produktu, pod wpływem czynników zewnętrznych, o właściwościach zbliżonych do właściwości wody w rozcieńczonych roztworach soli, powiązana siecią wzajemnych wiązań wodorowych. woda związana (zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie substancji rozpuszczonych): woda strukturalna (<0,03%) jest integralną częścią składników niewodnych, ulokowana w wolnych przestrzeniach makrocząsteczek, lub związana w postaci wodzianów. woda związana w postaci monowarstwy (0,1–0,9%) silnie oddziałuje z grupami polarnymi i zjonizowanymi składników niewodnych woda uwięziona (ok. 5–96%) o właściwościach wody wolnej, ale uwięziona w niewypełnionych przestrzeniach składników strukturalnych lub w żelach, przez co jej przepływ jest utrudniony

63 Klasyfikacja zanieczyszczeń ze względu na:
sposób ich usuwania: zanieczyszczenia zawieszone i pływające; usuwane w procesach fizycznych sedymentacji lub filtracji, zanieczyszczenia koloidalne – o cząsteczkach wielkości poniżej 100μm; usuwane w specjalnych procesach, np. ultrafiltracji, koagulacji, zanieczyszczenia rozpuszczone – w formie roztworu; usuwane metodami fizykochemicznymi lub metodami chemicznymi. wpływ na zdrowie: związki trujące i szkodliwe, związki nieszkodliwe – w zależności od stężenia mogą równocześnie wskazywać na zanieczyszczenie wody, związki pożądane dla zdrowia. ich pochodzenie: biologiczne i bakteriologiczne, fizyczne, chemiczne, izotopami pierwiastków promieniotwórczych.

64 Oczyszczanie : Biologiczne: bakterie inne mikroorganizmy Chemiczne:
ozonowanie strącanie osadów wymiana jonowa chlorowanie Mechaniczne: destylacja filtracja odwrócona osmoza sedymentacja krystalizacja

65 gęstość wody w funkcji temperatury
temp. [°C] gęstość[kg/m³] +100 958,4 +60 983,2 +30 995,6502 +25 997,0479 +20 998,2071 +15 999,1026 +10 999,7026 999,8395 -10 998,117 -20 993,547 -30 983,854 Woda, jako jedna z niewielu substancji, nie zwiększa swojej objętości monotonicznie z temperaturą w całym przedziale temperatur od 0 do 100 °C.

66 Woda na ciałach niebieskich
NASA odkryła wodę na Marsie 31 lipca 2008 roku. Obecność wody na Księżycu w głębi zacienionego krateru została wykazana podczas misji LCROSS 8 października 2009 r. Występowanie znaczących ilości wody na innych ciałach niebieskich nie zostało wykazane, chociaż istnieją pośrednie dowody jej występowania, np. na niektórych księżycach Jowisza.

67 ROZPUSZCZALNOŚĆ Liczba gramów substancji którą można rozpuścić w 100 g wody w określonej temperaturze aby otrzymać roztwór nasycony .

68 Wzór na stężenie procentowe
0% Cp= ms 𝑚𝑟 ∗100 % ms- masa substancji mr- masa roztworu Cp- stężenie procentowe

69 KONIEC Prezentacje przygotowała grupa:96/36_MP_G2 p. Alicji Gołębiowskiej z Kobylnicy.


Pobierz ppt "Projekt: „Czas wyboru nadszedł zostań chemikiem”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google