Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile ID grupy: 97_4_p_g1 97_70_p_g1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zawodowego w Internecie Semestr III/ rok szkolny 2010/2011

3 Składy grup Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu
Liceum im. M.C. Skłodowskiej w Pile Mateusz Augustyniak Piotr Gadomski Ewa Gołębiowska Giuseppe Felicetti Karolina Janczuk Mateusz Jóźwiak 7. Marcin Rutkowski 8. Patrycja Szkiłądź 9. Natalia Tokarska 10. Paulina Weltrowska 11. Natalia Zamojdzik Agnieszka Grenda Robert Kaczmarek Adam Burdziak Krzysztof Klawa Krzysztof Kozłowski Radosław Mikołajczak Wioletta Oszczepalińska Marta Początek Małgorzata Zasada Magdalena Wachowiak Joanna Gajewska Aleksanda Morella Marta Beńko Dominika Czerwik Adam Kwiatkowski

4 Spis treści Profil osobowy pracownika
Profil zawodowy kandydata do pracy Aktywne poszukiwanie pracy C.V. i LM uczestników projektu Przydatne linki Ciekawe artykuły

5 Profil osobowy

6 Charakterystyka osobowa poszukiwanego pracownika
Na podstawie opisu pracy wykonywanej na danym stanowisku, przygotowuje się profil osobowy najbardziej pożądanego pracownika Opracowanie takiego profilu polega na wyszczególnieniu koniecznych do efektywnego wykonywania zadań charakterystyk osobowych: kwalifikacji, doświadczenia, umiejętności

7 Korzyści z tworzenia profilu osobowego pracownika
służy jako obiektywne narzędzie oceny kandydatów podczas całego procesu selekcji, pomaga sformułować ogłoszenie, pomaga kandydatom w dokonaniu autoselekcji, używany jest do sporządzania listy kandydatów, wskazuje, jakie testy selekcyjne są potrzebne do weryfikacji kandydatów, wyznacza pytania wykorzystywane w wywiadzie, jest wskazówką w ocenianiu

8 Profil zawodowy – czym jest?
•    Jest to streszczenie tego, kim jesteś, •    To podkreślenie Twoich dotychczasowych doświadczeń i umiejętności, •    To zachęta do wczytania się w Twój dokument aplikacyjny, •    To omówienie Twoich cech osobowości, predyspozycji i aspiracji.

9 O tym musisz pamiętać pisząc profil zawodowy
Tworzysz go, aby zachęcić czytających do Twojej osoby - dlatego ważne jest, abyś używał języka korzyści, pozytywnych stwierdzeń, które pomogą Ci się „ sprzedać” Profil musi być odpowiednio dostosowany do stanowiska, na jakie aplikujesz. Pamiętaj zatem, aby go modyfikować w zależności od firmy, branży, którą jesteś zainteresowany. Profil powinien zawierać nie więcej niż 50 słów, aby nie zniechęcił do czytania.

10 Przykładowe profile zawodowe
Skuteczny menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu działami handlowymi i marketingowymi w wiodących na rynku firmach z branży FMCG. Posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu tworzenia strategii rozwoju i realizowania projektów (znajomość metodyk PMI i PRINCE2). Kreatywna i ciekawa świata absolwentka marketingu, zainteresowana nowoczesnymi technologiami w reklamie

11 „Odpowiedzialna, sumienna i komunikatywna magister kosmetologii
„Odpowiedzialna, sumienna i komunikatywna magister kosmetologii. Przebyła liczne szkolenia podologiczne. Posiada również uprawnienia do wykonywania makijażu permanentnego.Szybko sie uczy, łatwo nawiązuje kontakty z klientami, chętnie pomaga w prowadzeniu gabinetu” "Jako doświadczony przedstawiciel handlowy o ogromnych zdolnościach w budowaniu relacji pomogę w osiągnięciu założonych celów. Zarówno obecni, jak i nowi klienci będą pod wrażeniem innowacyjnych prezentacji, współpracy i jakości obsługi, a to z kolei pozwoli na zbudowanie z nimi długotrwałych relacji.”

12 Korzyści z umieszczania profilu zawodowego na portalach pośrednictwa pracy
można umieścić listy motywacyjne i C.V. online w różnych wersjach i się wysyła jakie się chce pracodawca może mieć dostęp do profilu zawodowego, preferencji, itp. istnieje możliwość, że pracodawca sam nas „znajdzie” wyszukiwanie ofert tylko z wybranych miejsc i kategorii, otrzymywanie codziennie newslettera z nowymi ofertami Informacje o kursach , stażach, itp..

13 Aktywne poszukiwanie pracy

14 Aktywne poszukiwanie pracy to czynności związane z poszukiwaniem satysfakcjonującej pracy, czyli zgodnej z naszymi kwalifikacjami i predyspozycjami zawodowymi, dobrze płatnej i dobrej strukturze organizacyjnej.

15 Etapy aktywnego poszukiwania pracy
Ocena własnych kwalifikacji zawodowych Analiza rynku pracy Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej Odpowiednie zaprezentowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

16 Ocena Kwalifikacji zawodowych
Kwalifikacje zawodowe to poziom wykształcenia, wiedza, umiejętności, doświadczenie, cechy osobowościowe oraz odpowiedni stan zdrowia niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Kwalifikacje opisane są w profilu osobowym pracownika Ocena własnych kwalifikacji pozwala na weryfikację ofert pracy.

17 Analiza rynku pracy Źródła informacji o wolnych miejscach pracy:
ogłoszenia w Internecie portale pośrednictwa pracy, np. pracuj.pl ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej urząd pracy biura pośrednictwa pracy słupy ogłoszeniowe rodzina i znajomi

18 Ogłoszenia mogą się składać z wymagań koniecznych, które należy spełnić i dodatkowych, których spełnienie jest dodatkowym atutem kandydata. Uwaga!! Jeśli spełniasz wszystkie wymagania dodatkowe a nie spełniasz choćby jednego koniecznego – nie masz szans na tę pracę, więc nie nawiązuj kontaktu z tym pracodawcą.

19 Nawiązanie kontaktu z pracodawcą
Podstawowymi dokumentami do kontaktu z pracodawcą są: życiorys zawodowy, tzw. CV (curriculum vitae, co po łacinie oznacza przebieg życia), w którym w zwięzły sposób przedstawia się swoje przygotowanie i doświadczenie zawodowe list motywacyjny, który jest uzasadnieniem ubiegania się o pracę na danym stanowisku w taki sposób, aby zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną

20 Elementy Życiorysu zawodowego
Dane osobowe Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Dodatkowe kwalifikacje (umiejętności) Zainteresowania Referencje

21 Imię i nazwisko W CV podajemy tylko pierwsze imię i nazwisko bez podawania tytułów, nie używamy skrótów W przypadku, gdy imię nie określa płci kandydata np. Sasha należy wstawić przed imieniem Pan lub Pani.

22 Adres Adres świadczy o tobie powinien być formalny bez zdrobnień przydomków, najlepiej posłużyć się skrótami imienia oraz nazwiskiem jak Własny adres może także świadczyć o tym iż jesteś zaznajomiony z podstawową obsługą komputera. Unikaj podawania swojego adresu firmowego gdyż większość firm monitoruje korespondencje swoich pracowników, podawanie takiego adresu do celów rekrutacyjnych może także świadczyć o tym iż jesteś skłonny do łamania polityki bezpieczeństwa firmy w której pracujesz. Pamiętaj iż, twój adres firmowy po rozwiązaniu umowy o pracę zostanie skasowany a ty stracisz możliwości odbierania lub wysyłania poczty z niego.

23 Adres zamieszkania Koniecznie podaj pełny adres zamieszkanie lub adres korespondencyjny. Nie zapomnij o kodzie pocztowym oraz pełnej nazwie miasta.

24 Stan cywilny Wiele osób unika podawania stanu cywilnego, nie ma tutaj jednoznacznej opinii czy podawać takie informacje. W przypadku kobiet może to być przeszkodą, dlatego najlepiej ograniczyć to, co może spowodować wykreślenie z listy potencjalnych pracowników.

25 Zdjęcie Umieszczenie fotografii nie jest konieczne. Dodajesz je obowiązkowo wtedy, gdy pracodawca wyraził taką prośbę lub wymaga to specyfika zawodu. Jeżeli będzie one dołączone luźno najlepiej je podpisać. Najlepsze wymiary to 5x4 cm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę ustawioną w pozycji lewego pół profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Należy unikać kserowania, gdyż ksero powoduje zniekształcenie zdjęcia oraz wyblakniecie

26 Numer telefonu Jest to kluczowy element życiorysu zawodowego rzadko zdarza się, aby pracodawca wysyłał zaproszenie na rozmowę za pomocą a. Jeżeli firma nie będzie mogła się z tobą skontaktować od razu, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną prawdopodobnie otrzyma, kto inny.

27 Wykształcenie Nie ma potrzeby umieszczania wszystkich poziomów edukacji, ponieważ nasze wykształcenie potwierdzi najwyższy poziom, który zakończyliśmy. Nie podajemy podstawówek gdyż jest to zbędne. Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni bez ulicy, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej

28 Doświadczenie zawodowe
Odwrócony porządek chronologiczny Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Nie jest ważny prawny aspekt pracy, liczy się Twoje doświadczenie i umiejętności, jakie dzięki niej zdobyłeś

29 Znajomość języków obcych
To, w jakiej formie przedstawimy naszą znajomości języka obcego zależy od posady, o jaką się ubiegamy. Mamy tutaj do wyboru 3 opcje: znajomość języków obcych w mowie, mowie oraz piśmie czy w formie określonej przez radę europy, czyli potwierdzoną certyfikatem. Jeśli uważamy, iż nasza znajomość języka obcego jest bardzo dobra a wakat wymaga takiej znajomości powinniśmy ubiegać się o certyfikat. Da nam to wielką przewagę nad kandydatami, którzy luźno zdefiniowali swoje umiejętności.

30 Dodatkowe kwalifikacje
Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

31 Zainteresowania pozazawodowe
W tej części możesz napisać o swoich zainteresowaniach. Nie jest to wymagane i coraz więcej osób unika podawania takich informacji. Jeśli już musisz zamieścić te informacje to nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, po prostu wymieniamy to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań

32 Referencje Jeżeli starasz się o pracę np. w policji, pracujesz w wolnym zawodzie lub planujesz zrobić karierę jako polityk dołączenie referencji jest nawet wskazane. W przypadku zwolnienia z powodu redukcji etatów, dołączenie takich informacji może podkreślać, iż zwolnienie nie nastąpiło z powodu zaniedbania lub innych negatywnie odbieranych przyczyn. Zamieścić referencje mogą także osoby z małym doświadczeniem zawodowym, o ile się takie posiada np. z odbytych praktyk, wolontariatu, stażów czy od wykładowców. W innym wypadku jeżeli już musisz wspomnieć o referencjach wystarczy notka "Referencje dostępne na życzenie

33 O czym nie musisz informować
Nie masz powodu, aby podawać informacje niekorzystnych dla siebie, wiek dzieci, stan cywilny czy egzaminy, których nie zdałeś. Lecz zapewne na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną poruszone te tematy warto więc prędzej przygotować się na takie pytania. Jeżeli oferta wymaga doskonałego stanu zdrowia pracodawca na pewno poprosi o wykazanie odpowiednich zaświadczeń. Jeżeli cierpisz na schorzenia, które nie utrudniające wykonywania pracy, nie poruszanej tej sprawy. Jeżeli o tym wspominasz to może to świadczyć o tym, iż masz z tym problemy i możesz spędzić kilka miesięcy na zwolnieniu. Polskie prawo zabrania publikowania w aplikacji twoich poglądów politycznych, obywatelstwa czy wyznania

34 Błędy w CV & porady Czasami zdarza się tak, że w ogłoszeniu prasowym pracodawca wyraźnie zaznacza prośbę o dostarczenie jedynie Curriculum Vitae. W każdym innym przypadku, jeżeli naprawdę zależy nam na znalezieniu pracy należy przesłać zarówno Cv, jak i list motywacyjny. Nie należy pisać w życiorysie w formie pierwszej osoby, specyfika tego dokumentu wymaga użycia 3 osoby. ( Osiągnął wzrost sprzedaży [...], Przygotowywanie miesięcznych raportów dla firmy [...], Zarządzanie zespołem 7 inżynierów [...]. O wiele gorzej brzmi: zarządzałem, osiągnąłem, przygotowywałem. Używanie 3 osoby ma także inne znaczenie w wypadku gdy Cv trafi do bazy danych firmy rekrutacyjnej na pewno algorytm będzie przeszukiwał dokument pod względem słów kluczowych a nie zwrotów w pierwszej osobie.

35 Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4
Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4. Jeśli ilość informacji przekracza stronę, pamiętać należy, że kontynuujemy na drugiej kartce, nigdy nie piszemy na obu stronach tej samej kartki. Dokument powinien być przejrzysty i czytelny, najlepiej napisany na komputerze, format A4 papier biały. Nie oszczędzaj na nim, wybierz taki by nie zwijał się przy czytaniu w rękach, przed doręczeniem najlepiej owiń go w specjalną koszulkę i nie zwijaj w rulonik ani nie gnij. To, w jakim stanie dostarczysz aplikację, może świadczyć o tobie. Staraj się nie robić błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, używać nie zrozumiałych skrótów oraz niezbyt wyrafinowanego lub slangowego słownictwa. Jeżeli jesteś dyslektykiem poproś kogoś o sprawdzenie pracy lub skorzystaj z edytora tekstu, który posiada odpowiednie funkcje.

36 Jeśli twoja skrzynka pocztowa ma zwariowaną nazwę w stylu Misia14 lub Paki77 lepiej odpuść sobie podawanie takiego adresu ze względów oczywistych Wszelkie zaburzenia chronologii w historii zatrudnienia i ścieżki edukacji należy wyjaśnić w sensowny sposób, który nie będzie budził wątpliwości, co do powodów jego przerwania. Najlepszym wyjściem w tej sytuacji jest wybranie układu funkcjonalnego lub kombinowanego. Porównaj swoje predyspozycje z wymaganymi przez firmę umiejętnościami i doświadczeniem by uniknąć niepotrzebnych wpadek które później trudno zamazać w przyszłym cv.

37 Najmocniejsze atuty przemawiające za Tobą przedstaw na początku, każde podanie jest czytane przez około sekund, dlatego twoje atuty powinny rzucać się w oczy. Na końcu możesz zamieścić kontakt do osób, które wystawią ci referencje. Najlepiej mieć pewność, że dostaniesz dobrą opinię i że poprzedni pracodawca nie będzie zaskoczony, kiedy ktoś do niego zadzwoni. Często zdarza sie iż aplikant źle wpisze nazwę firmy co już na starcie skreśla życiorys Na tym etapie nie ma potrzeba umieszczać załączników, kserokopii dokumentów etc. Nie ma to jak na razie najmniejszego znaczenia

38 Jeżeli wysyłasz resume w formie elektroniczej nie zapomnij o umieszczeniu takich danych jak numer referencyjny oraz nazwy stanowiska w treści wiadomości lub w tytule. Przeszukiwanie bazy danych w poszukiwaniu konkretnego ogłoszenia to czasami karkołomne zadanie. Nie podawaj zbyt wielu szczegółowych informacji nie pozwoli tobie to na wyszczególnienie tego co ważne. Adres szkół, ulica oraz kod pocztowy są zbędne wystarczy Nazwa szkoły oraz Miasto. Nie wystarczy napisać jednego CV każda oferta wymaga od nas poświęcenia na nią czasu, wysyłanie do wszystkich tej samej aplikacji mija sie z celem. Pasują tutaj idealnie słowa Jack Trouta "Wyróżnij się, albo zgiń".

39 Nie upiększaj i tak wszystko wyjdzie na rozmowie kwalifikacyjnej w szczególności jeżeli chodzi o zakres obowiązków czy zainteresowań. To już standard, iż w wielu życiorysach nie ma podanego stopnia znajomości danego języka. Jeżeli pracodawcy na tym bardzo zależy to na pewno znajdzie kilka Curriculum Vitae z wyszczególnionymi stopniami znajomości języków obcych w mowie oraz piśmie. A te osoby dostaną jedynie zaproszenie na rozmowę.

40 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Zebranie informacji o firmie Usystematyzowanie informacji zawartych w C.V. Przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania pracodawcy – najczęściej zadawane pytania można znaleźć w Internecie Przygotowanie pytań, które chcemy zadać potencjalnemu pracodawcy Wybór środka transportu, by nie spóźnić się na spotkanie Zadbanie o właściwy wygląd

41 Zebranie informacji o firmie
Zanim pójdziesz na rozmowę zbierz informacje o firmie. Dowiedz się, od kiedy istnieje, czym się zajmuje, ile osób zatrudnia - te informacje przydadzą się w trakcie rozmowy. Bardzo często rekrutujący badają, jak przygotowaliśmy się do spotkania. Naszą wiedzę sprawdzają na wiele sposobów, np. pytają, co myślimy o ostatnim produkcie firmy albo jak podobała się nam ostatnia akcja promocyjna. Poszukaj także informacji o tym, jaką pozycję na rynku zajmuje firma, jaka jest rotacja jej pracowników, czy ma szanse rozwoju. To ci się przyda, aby ocenić, czy firma jest stabilna i warto ubiegać się w niej o pracę.

42 Co musisz wiedzieć o firmie
Wielkość firmy - ile osób zatrudnia, ile ma oddziałów, czy ma oddziały za granicą. Wysokość sprzedaży - czy jej dochody rosną, czy maleją, czy ostatnio rozwinęła swoją działalność, a może dokonała ważnych inwestycji. Właściciele - do kogo firma należy, jacy są jej główni udziałowcy, z jakich krajów pochodzą. Pamiętaj! Brak zainteresowania twoim ewentualnym pracodawcą nie świadczy o tobie dobrze.

43 Zadbanie o wygląd Choć nie szata zdobi człowieka, to jednak pracodawca ocenia nas także po wyglądzie. Pamiętajmy, że pierwsze wrażenie jest niezmiernie ważne, a pierwszą rzeczą na którą rekrutująca nas osoba zwraca uwagę, jest wygląd. Odpowiedni wygląd umacnia, a niekiedy wręcz buduje nasz autorytet, dlatego warto zastanowić się nad nim i wybrać strój dopasowany do stanowiska, o jakie się ubiegamy. Lepsza jest tradycyjna ostrożność niż awangardowa śmiałość. W myśl tej zasady dobrze jest mieć w swojej garderobie zestaw klasyczny.

44 Strój dla kobiety Mile widziana jest spódnica - najlepiej do kolan (np. ołówkowa) lub troszkę za. Także garsonka lub kostium, do nich bluzka w jasnym, najlepiej białym kolorze, bez głębokich dekoltów.

45 Rajstopy lub pończochy są obowiązkowe nawet latem
Rajstopy lub pończochy są obowiązkowe nawet latem. Kolor stroju powinien być dobrany do karnacji, koloru włosów, pory roku i dnia. Jeśli biżuteria, to klasyczna i dyskretna, kolczyki raczej w małych rozmiarach, natomiast dodatki (apaszki, szale) stosujmy z umiarem. Torebka powinna być niezbyt duża, dopasowana do butów.

46 Dłonie Dłonie a zwłaszcza paznokcie są wizytówką człowieka, dlatego muszą być zadbane - paznokcie czyste, równo opiłowane, mogą być pomalowane. Jeśli masz brzydkie paznokcie – pomyśl o delikatnych tipsach

47 makijaż Makijaż powinien być delikatny, podkreślający urodę w jasnych pastelowych kolorach.

48 Najczęściej popełniane błędy przy ubiorze
Noszenie przez mężczyznę zbyt krótkich skarpetek Noszenie przez mężczyznę muszki lub krawata z węzłem fabrycznie związanym Używanie spinki do krawata Noszenie w kieszonce garnituru chusteczki identycznej z krawatem Ubieranie przez kobietę prześwitującej bluzki lub spódnicy (sukienki) Brak dostosowania długości spódnicy do figury i sytuacji

49 Noszenie skarpetek do sandałów
Niedoprasowane spodnie i niewypastowane buty Noszenie obuwia sportowego do garnituru, marynarki lub spódnicy Noszenie lakierek do spodni typu jeans.

50 Rozmowa kwalifikacyjna
Nie podawaj pierwszy ręki do powitania – o sposobie powitania decyduje potencjalny pracodawca Jeśli powitanie następuje przez podanie ręki – zadbaj by dłoń nie była spocona – spocone dłonie zdradzają zdenerwowanie Nie siadaj nie proszony Powinieneś siedzieć prosto i przodem do osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną. Nie opieraj się niedbale i nie garb się. Unikaj zbędnych gestów

51 Nie siedź ze skrzyżowanymi rękoma - to pozycja defensywna i na pewno zrobi negatywne wrażenie na osobie prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną. Postaraj się utrzymać kontakt wzrokowy i uśmiechaj się (jednak bez przesady). Nie zaczynaj rozmowy od zapytania o wysokość wynagrodzenia, jeśli nie jesteś wybitnym, poszukiwanym specjalistą Nie zadawaj oczywistych pytań na temat firmy – zdradzisz nieprzygotowanie się do rozmowy

52 W trakcie całej rozmowy kwalifikacyjnej postaraj się mówić cały czas takim samym tonem.
Nie daj się ponieść nieoczekiwanej wesołości, czy zdenerwowaniu. Postaraj się nie odpowiadać na pytania natychmiast po ich usłyszeniu ponieważ czasem możesz nie znać odpowiedzi od razu i będziesz musiał się zastanowić. Postaraj się aby to wyglądało tak jakbyś poświęcił każdemu pytaniu chwilę namysłu i odpowiadaj zgodnie ze swoim charakterem. Postaraj się nie mówić zbyt szybko i nie daj się ponieść emocjom. Jeśli zachowasz spokój Twój głos Cię nie zawiedzie i nie stworzy niepotrzebnych problemów.

53 Twój wyraz twarzy powinien być zgrany z tym co mówisz, a zarazem powinien ukazywać szczerość przy odpowiadaniu na pytania. Postaraj się nie robić grymasów i nie mieć rozlatanych oczu. Kiedy padnie trudne pytanie nie spoglądaj w dół, czy na sufit, lub ściany w poszukiwaniu odpowiedzi. Powinieneś unikać takich rzeczy jak np: rzucie gumy, bawienie się kciukami, mruczenie, gwizdanie, rozciąganie się, gapienie się na innych, posługiwanie się slangiem, ruszanie nie swoich rzeczy z biurek

54 z Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu
Życiorysy zawodowe i listy motywacyjne uczestników projektu z Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu

55 Paulina Weltrowska Stan cywilny: Panna Miejsce urodzenia: xxxxxxxx Data urodzenia: xxxxxxxxxx Adres : xxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kulturalna, młoda, energiczna, dyspozycyjna, pracowita WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu JĘZYKI Angielski: poziom podstawowy Niemiecki: Poziom podstawowy ZAINTERESOWANIA turystyka, kino.

56 Paulina Weltrowska Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Paulina Weltrowska Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Pensjonat „Jantar” w Jastarni Szanowna Pani Z dużym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie, że poszukuje Pani pracownika na stanowisko recepcjonistki na okres wakacyjnych urlopów pracowników, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczennicą Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu. Lubię pracę, wymagającą stałego kontaktu z ludźmi, łatwo nawiązuję kontakty. Jestem osobą odpowiedzialną, kulturalną i dyskretną. Nigdy nie zdradzam powierzonych mi tajemnic. Znam dwa języki obce, co pozwoli mi kontaktować się z zagranicznymi gośćmi a to wpłynie na poszerzenie spektrum gości. Jeśli spełniam Pani oczekiwania, proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, na której udzielę bliższych informacji na swój temat. Z wyrazami szacunku Paulina Weltrowska

57 Natalia Tokarska Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx. xx
Natalia Tokarska Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxxxx Adres: Okonek, ul. Xxxxxxxxx 12 Telefon: Młoda, pracowita, sumienna, dyspozycyjna, dobry organizator, WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu DOŚWIADCZENIE: – Sklep Odzieżowy w Jastrowiu – pomoc sprzedawcy JĘZYKI Angielski: poziom podstawowy Niemiecki: Poziom podstawowy ZAINTERESOWANIA ogrodnictwo, kino, jogging, muzyka młodzieżowa

58 Natalia Tokarska Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Natalia Tokarska Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sklep Ogrodniczy w Jastrowiu Szanowna Pani Z dużym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie, że poszukuje Pani pracownika na stanowisko sprzedawcy na okres wakacyjnych urlopów pracowników, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczennicą Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu. Mam doświadczenie pracy w sklepie, ponieważ w ubiegłym roku pracowałam w okresie wakacji w sklepie odzieżowym. Praca w sklepie ogrodniczym jest bliższa moim zainteresowaniom – bardzo lubię pracę w ogrodzie i wszystko co się wiąże z ogrodnictwem. Lubię wszelkie nowinki w zakresie dekoracji, nowych odmian kwiatów itp. Jeśli spełniam Pani oczekiwania, proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, na której udzielę bliższych informacji na swój temat. Z wyrazami szacunku Natalia Tokarska

59 Marcin Rutkowski Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx. xx
Marcin Rutkowski Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxxxx Adres: xxxxxxxxxx Telefon: 8XXXXXXX xxxxxxxxxxx Pracowity, silny, sumienny, dyspozycyjny, dobry organizator, kreatywny WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Angielski: w zakresie komunikatywnym Niemiecki: biegły w mowie, podstawowy w piśmie ZAINTERESOWANIA Judo, ekologia, muzyka młodzieżowa

60 Marcin Rutkowski Podgaje, 08. 04. 2011r. Podgaje, ul
Marcin Rutkowski Podgaje, r. Podgaje, ul. xxxxxxxxxxx Okonek tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Dyrekcja Firmy „Truskawka" ul. Wawelska Kraków Szanowni Państwo, W dniu r. dowiedziałem się, że poszukują Państwo pracowników sezonowych na stanowisko zbieracza truskawek – przedstawiam zatem swoją kandydaturę. Spełniam wymagania zawarte w ogłoszeniu: młody (18 lat), łatwo nawiązuje kontakt, pracowity, pomocny, wyrozumiały, cierpliwy, dyspozycyjny. Lubię pracować na świeżym powietrzu, w e własnym tempie. Zarobione pieniądze przeznaczę na wakacje, aby odciążyć rodziców od wydatków a praca wzbogaci moje przyszłe C.V. W razie podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie mojej pracy, proszę o kontakt w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Z wyrazami szacunku Marcin Rutkowski

61 Giuseppe Felicetti Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx. xx
Giuseppe Felicetti Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxxxx Adres: xxxxxxxxxx Telefon: 8XXXXXXX xxxxxxxxxxx Młody, silny, pracowity, sumienny, dyspozycyjny, dobry organizator, otwarty na nowe doświadczenia WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu DOŚWIADCZENIE: – Stacja benzynowa w Podgajach – pomoc sprzedawcy JĘZYKI Angielski: w zakresie komunikatywnym Niemiecki: biegły w mowie, podstawowy w piśmie ZAINTERESOWANIA Sporty wodne, kino, gry komputerowe, muzyka młodzieżowa

62 Giuseppe Felicetti Podgaje, 08. 04. 2011r. Podgaje, ul
Giuseppe Felicetti Podgaje, r. Podgaje, ul. xxxxxxxxxxx Okonek tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Dyrekcja Stacji Benzynowej w Podgajach Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ogłoszenia o możliwości wakacyjnej pracy na stanowisku pomocnika sprzedawcy – przedstawiam swoją kandydaturę na to stanowisko. W ubiegłym roku pracowałem w Państwa firmie na tym samym stanowisku i bardzo mile wspominam to doświadczenie. Jestem osobą pracowitą, łatwo przystosowuję się do nowego otoczenia, szybko się uczę nowych rzeczy. Znam dwa języki obce, co pozwoli mi kontaktować się z zagranicznymi klientami. Mam nadzieję, że i tym razem spełniam Państwa oczekiwania. W razie podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie mojej pracy, proszę o kontakt w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Z wyrazami szacunku Giuseppe Felicetti

63 Mateusz Jóźwiak Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx. xx
Mateusz Jóźwiak Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxx Adres: Xxxxxxxxx Telefon: XXXXXXX xxxxxxxxxxx Młody, kreatywny, pracowity, sumienny, dyspozycyjny, komunikatywny, otwarty na nowe doświadczenia WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Angielski: w zakresie komunikatywnym Niemiecki: podstawowy w mowie i w piśmie ZAINTERESOWANIA motoryzacja, piłka nożna, muzyka młodzieżowa

64 Mateusz Jóźwiak Jastrowie, 12.04. 2011 ul. xxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Dyrektor Restauracji „Orzeł” w Jastrowiu Szanowny Panie Dyrektorze   Dowiedziałem się od kolegi, że poszukuje Pan pracownika na stanowisko szatniarza na okres wakacyjnych urlopów pracowników, przedstawiam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczniem w Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu i chciałbym pracować w okresie wakacji, aby zarobić na nowy komputer. Nie mam doświadczenia zawodowego, ale szybko się uczę nowych rzeczy. Lubię nowe wyzwania, łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi. Jestem obowiązkowy i sumienny. Znam dwa języki obce, co pozwoli mi kontaktować się z zagranicznymi klientami. Bliższych informacji udzielę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu spotkania na w/w adres. Z poważaniem Mateusz Jóźwiak

65 Piotr Gadomski Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx. xx
Piotr Gadomski Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxx Adres: Xxxxxxxxx Telefon: XXXXXXX xxxxxxxxxxx Młody, silny, pracowity, sumienny, dyspozycyjny, komunikatywny, otwarty na nowe doświadczenia WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Pojazdów Samochodowych w Jastrowiu ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Angielski: w zakresie komunikatywnym Niemiecki: biegły w mowie, podstawowy w piśmie ZAINTERESOWANIA motoryzacja, gry komputerowe, muzyka młodzieżowa

66 Piotr Gadomski Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Piotr Gadomski Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sklep Motoryzacyjny w Jastrowiu Szanowny Panie Dowiedziałem się od kolegi, że poszukuje Pan pracownika na stanowisko sprzedawcy na okres wakacyjnych urlopów pracowników, przedstawiam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczniem Technikum Samochodowego w Jastrowiu i jednocześnie pasjonatem motoryzacji. Praca w sklepie motoryzacyjnym pozwoli mi połączyć teorię z praktyką i pasję z pracą, co będzie korzystne zarówno dla mojego rozwoju zawodowego jak również (mam nadzieję) dla Pańskiej firmy. Lubię nowe wyzwania, łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi. Jestem obowiązkowy i sumienny. Bliższych informacji udzielę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt w sprawie ustalenia terminu spotkania na w/w adres. Z poważaniem Piotr Gadomski

67 Mateusz Augustyniak Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx. xx
Mateusz Augustyniak Stan cywilny: kawaler Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxx Adres: Xxxxxxxxx Telefon: XXXXXXX xxxxxxxxxxx Energiczny, młody, silny, pracowity, sumienny, dyspozycyjny, komunikatywny, pasjonat komputerowy WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Informatyczne w Jastrowiu ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Angielski: w zakresie komunikatywnym Niemiecki: poziom podstawowy ZAINTERESOWANIA Informatyka, gry komputerowe, muzyka młodzieżowa

68 Mateusz Augustyniak Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Mateusz Augustyniak Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sklep Komputerowy w Jastrowiu Szanowny Panie Z dużym zainteresowaniem przeczytałem ogłoszenie, że poszukuje Pan pracownika na stanowisko sprzedawcy na okres wakacyjnych urlopów pracowników, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczniem Technikum Informatycznego w Jastrowiu a zarazem wielkim fanem komputerowym. Praca w sklepie komputerowym pozwoli mi połączyć teorię z praktyką i pasję z pracą, co z pewnością będzie korzystne dla obu stron. Mam zdolność konstruktywnej argumentacji, co ułatwi przekonanie klientów do zakupu danego produktu i zwiększenie obrotu sklepu. Jeśli spełniam Pana oczekiwania, proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, na której udzielę bliższych informacji na temat mojej osoby Z poważaniem Mateusz Augustyniak

69 Patrycja Szkiłądź Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx. xx
Patrycja Szkiłądź Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxxx Adres: xxxxxxxxxxxx Telefon: XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx Młoda, pracowita, sumienna, dyspozycyjna, dobry organizator, komunikatywna WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu . JĘZYKI Angielski: poziom podstawowy Niemiecki: Poziom podstawowy ZAINTERESOWANIA Moda młodzieżowa, kino, jogging, muzyka młodzieżowa

70 Patrycja Szkiłądź Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Patrycja Szkiłądź Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sklep Odzieżowy w Jastrowiu Szanowna Pani Z dużym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie, że poszukuje Pani pracownika na stanowisko sprzedawcy na okres wakacyjnych urlopów pracowników, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczennicą Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu. Moją pasją jest moda a zwłaszcza moda młodzieżowa. Moje koleżanki twierdzą, że mam wrodzony dar dobrego gustu w zakresie ubiorów i wszelkich dodatków do strojów. Praca w dziale odzieży młodzieżowej pozwoli mi rozwijać swoje zainteresowania a to z pewnością przyczyni się zwiększenia obrotów Pani sklepu. Lubię doradzać innym, ale szanuję gusty innych osób. Jeśli spełniam Pani oczekiwania, proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, na której udzielę bliższych informacji na swój temat. Z wyrazami szacunku Patrycja Szkiłądź

71 Karolina Janczuk Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx. xx
Karolina Janczuk Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxx Adres: xxxxxxxxx Telefon: XXXXXXXX xxxxxxxxxxx Młoda, kreatywna, sumienna, dyspozycyjna, dobry organizator, komunikatywna, lubi gotować WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w Jastrowiu . JĘZYKI Angielski: poziom podstawowy Niemiecki: Poziom podstawowy ZAINTERESOWANIA Kulinaria, szarady i krzyżówki, muzyka młodzieżowa

72 Karolina Janczuk Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Karolina Janczuk Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Restauracja „Koral” w Mielnie Szanowna Pani Z dużym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie, że poszukuje Pani pracownika na stanowisko kelnerki na okres wakacyjnych urlopów pracowników, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczennicą Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w Jastrowiu. Na zajęciach poznałam teoretycznie zasady obsługi konsumenta, dekorowania stołów i rodzajów klientów. Praca pozwoli mi połączyć teorię z praktyką, co przyczyni się do mego rozwoju zawodowego. Ze swej strony obiecuję Pani rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych mi obowiązków, punktualność i uprzejmość wobec gości. Znam w stopniu podstawowym język angielski i niemiecki, co ułatwi obsługę zagranicznych gości. Jeśli spełniam Pani oczekiwania, proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, na której udzielę bliższych informacji na swój temat. Z wyrazami szacunku Karolina Janczuk

73 Natalia Zamojdzik Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx. xx
Natalia Zamojdzik Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxxxx Adres: xxxxxxxxxx Telefon: XXXXXXXX xxxxxxxxxx Energiczna, pracowita, sumienna, dyspozycyjna, młoda, komunikatywna, pasjonatka WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu . ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Angielski: poziom podstawowy Niemiecki: poziom podstawowy ZAINTERESOWANIA Gry logiczne, ekologia, moda

74 Natalia Zamojdzik Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Natalia Zamojdzik Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx Jastrowie tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sklep Obuwniczy w Jastrowiu Szanowna Pani Z dużym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie, że poszukuje Pani pracownika na stanowisko sprzedawcy na okres wakacyjnych urlopów pracowników, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczennicą Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu. Moją pasją jest moda a zwłaszcza moda w zakresie obuwia. Jestem „kolekcjonerką” butów. Lubię kiedy fason i kolor obuwia pasuje do reszty ubioru i / lub innych dodatków . Praca w Pani sklepie pozwoli mi z jednej strony rozwijać własne zainteresowania a z drugiej wykorzystanie mojej pasji do zwiększenia obrotów Pani sklepu. Jestem osobą pracowitą , sumienną i komunikatywną. Jeśli spełniam Pani oczekiwania, proszę o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, na której udzielę bliższych informacji na swój temat. Z wyrazami szacunku Natalia Zamojdzik

75 Ewa Gołębiowska Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx. xx
Ewa Gołębiowska Stan cywilny: panna Data urodzenia: xx.xx.xxxx Miejsce urodzenia: xxxxxxxx Adres: xxxxxxxxxx Telefon: XXXXXXXX xxxxxxxxxx Energiczna, pracowita, kreatywna, dyspozycyjna, młoda, komunikatywna, szybko się uczy WYKSZTAŁCENIE i nadal - Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu . ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Angielski: zakres komunikatywny Niemiecki: zakres komunikatywny ZAINTERESOWANIA Gry zespołowe, ekologia,

76 Ewa Gołębiowska Jastrowie, 12. 04. 2011 ul
Ewa Gołębiowska Jastrowie, ul. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Przetwórnia Owocowo - Warzywna w Jastrowiu Szanowny Panie Dyrektorze Z dużym zainteresowaniem przeczytałam ogłoszenie, że poszukują Państwo pracowników sezonowych do mycia owoców i warzyw, zgłaszam więc swoją kandydaturę na to stanowisko. Jestem uczennicą Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu. Jestem osobą pracowitą, sumienną i wytrwałą. Praca fizyczna nie jest mi obca – pomagam rodzicom w pracach. Wiem, że Państwa firma przetwarza wyłącznie surowce ekologiczne, co bardzo mnie cieszy, gdyż ekologia i ekologiczna żywność jest mi bardzo droga. Mam nadzieję, że spełniam Państwa oczekiwania i zostanę zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Z wyrazami szacunku Ewa Gołębiowska

77 Przydatne linki

78 Ciekawe artykuły Profil zawodowy w internecie ułatwia znalezienie pracy Pracodawcy prowadzą w sieci biały wywiad Jakie dane dotyczące miejsca pracy można podawać na Facebooku Zanim wyślesz CV, usuń z Facebooka i Naszej Klasy wszystko, co może cię kompromitować Firmy znajdą pracownika przez internet

79 satysfakcjonującej pracy
Dziękujemy za uwagę i życzymy satysfakcjonującej pracy Uczestnicy projektu

80


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych im. L. Kruczkowskiego w Jastrowiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google