Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight Podręcznik „Odpady…” Przewodnik po podstawach zarządzania odpadami ROZDZIAŁ 2 Odpowiedzialność w zarządzaniu odpadami

2 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight Odpowiedzialno ść w zarz ą dzaniu odpadami mo ż e by ć przedstawiona w dwóch obszarach: Obszar prawny Obszar wykonawczy

3 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight Obszar prawny obejmuje odpowiedzialno ść parlamentów narodowych, tworz ą cych prawo w zakresie zarz ą dzania odpadami.

4 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight Komisja Europejska opracowuje dwa typy przepisów: Zarz ą dzenia Dyrektywy

5 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight Dyrektywa „Odpady” 2006/12/EC Przepisy krajowe s ą zale ż ne od regulacji unijnych

6 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight W sferze wykonawczej krajowe instytucje s ą odpowiedzialne za wdra ż anie stosownych przepisów. Ostateczna odpowiedzialno ść za zarz ą dzanie odpadami nale ż y do jednostkowych miast i gmin.

7 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight

8 PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA ODPADAMI DLA PODEJMUJĄCYCH DECYZJE ORAZ ODPOWIEDNIEGO PERSONELU„ juneight Zarz ą dzanie odpadami odnosi si ę do specyficznych regulacji w zakresie operacji, procedur i metod post ę powania.


Pobierz ppt "PROJEKT LEONARDO DA VINCI NR: TR/06/B/F/PP/178066 "WASTE-TRAIN" PROFESJONALNE KURSY SZKOLENIOWE, EDUKACJA, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NA TEMAT NOWOCZESNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google