Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający."— Zapis prezentacji:

1

2 Jest to organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami.

3

4 Komisja funkcjonuje na zasadzie rządu gabinetowego. Na każde państwo członkowskie Unii przypada jeden komisarz. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji.

5 1. przedstawia Parlamentowi i Radzie projekty aktów prawnych 2. zarządza i realizuje politykę i budżet UE 3. egzekwuje prawo wspólnotowe (razem z Trybunałem Sprawiedliwości) 4. reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład podczas negocjowania umów między UE a innymi krajami

6 Komisja Europejska jako jedyny organ unijny ma prawo tzw. Bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej. Może przyjmować europejskie akty prawne (dyrektywy, rozporządzenia itp.). Może również zmienić lub odrzucić treść europejskich aktów prawnych.

7 Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, Rada Europejska przedstawia kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, który jest następnie zatwierdzany przez Parlament Europejski. W przypadku niewybrania kandydata, Rada Europejska ma miesiąc na przedstawienie nowego według tej samej procedury. Rada Europejska, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, ustala listę komisarzy. Następnie skład Komisji podlega kolegialnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. W przypadku zatwierdzenia, Rada Europejska mianuje Komisję stanowiąc większością kwalifikowaną.

8

9

10 Członkowie Komisji nie mogą kierować się tylko dobrem własnego kraju. Najważniejsze powinno być dla niech dobro Unii Europejskiej. Zadaniem członków jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.

11

12

13

14

15 Prace wykonały: Magdalena Lisik i Agnieszka Guzek


Pobierz ppt "Jest to organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający."

Podobne prezentacje


Reklamy Google