Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)
Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR). Założenia, organizacja, formy pracy, finansowanie prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski dr hab. inż. Jerzy Kaleta, dr hab. inż.. Mirosław Miller, prof. PWr.

2 Projekt, dane podstawowe

3 Zagadnienia Nauka i szkolnictwo wyższe na rzecz Dolnego Śląska Pozycja Dolnego Śląska jako regionu Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych – zasadność, misja, cele Projekty, źródła finansowania, terminy

4 Gospodarka, wiedza, kształcenie
Najważniejszym zasobem współczesnej gospodarki jest wiedza i …najważniejszym procesem jest uczenie się (Lundvall, 1992)

5 Nauka i szkolnictwo wyższe na rzecz Dolnego Śląska
Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Dolnego Śląska nie jest możliwy bez wsparcia go na zasobach wiedzy i dostępie do informacji, na badaniach naukowych i nowych technologiach oraz na wykorzystaniu istniejących i przyszłych możliwości współpracy krajowej i zagranicznej, z DEKLARACJI pierwszej konferencji Nauka i Szkolnictwo wyższe na rzecz Dolnego Śląska – stan aktualny, oczekiwania( r PWr.) (

6 Nauka i szkolnictwo wyższe na rzecz Dolnego Śląska
„...innowacyjność powinna odgrywać znaczącą rolę w portfelu inwestycji, które pomogą nadrobić zaległości rozwojowe regionom mniej rozwiniętym” Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuty Hübner, BADANIA I INNOWACJE – SZANSĄ DLA REGIONÓW KONWERGENCJI Warszawa, 13 LUTEGO 2006

7 Dlaczego Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW) ?
Proste rezerwy wzrostu zostały już wykorzystane Należy poszukiwać nowych rozwiązań systemowych, które uczynią kraj/region konkurencyjnym gospodarczo i w konsekwencji zapewnią tzw. szybką ścieżkę wzrostu

8 Główni „aktorzy” Regionalnej Strategii Innowacyjnej (RSI):
Władze regionu, przedsiębiorstwa gospodarcze, uczelnie i instytuty badawcze, instytucje finansowe, kredytowe oraz instytucje wspierające (regionalne centra innowacji, parki technologiczne, centra transferu technologii, agencje rozwoju regionalnego, instytucje i programy międzynarodowe). Uważa się, iż struktury terytorialno-administracyjne (np. województwa) bez RSI nie będą odgrywać w Europie roli regionów.

9 Dolny Śląsk jako region
powierzchnia tys. km2 ludność - prawie 3 miliony - można porównać (populacyjnie i terytorialnie) do takich krajów jak: Łotwa, Estonia czy Słowenia, - nieznacznie większa ludnościowo jest Litwa czy bliska nam „przez miedzę” Saksonia, - tylko dwukrotnie większa ludnościowo jest Słowacja.

10 Dolny Śląsk jako region cd.
Wybrane atuty: Wrocław: metropolia, miasto nauki i kultury, 140 tys. studentów, 14 uczelni, Rozbudowaną sieć miast (90), z czego dziewięć to duże ośrodki regionalne (Bolesławiec, Głogów, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Lubin, Świdnica, Wałbrzych, Zgorzelec).

11 Pozycja konkurencyjna regionów Polski (2002) kryteria:
Liczba aktywnych MŚP, liczba instytucji B&R, nakłady wewnętrzne B&R, nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle, liczba wynalazków zgłoszonych do UP, liczba wniosków o wsparcie finansowe inwestycji, liczba firm średniowysokiej i wysokiej technologii.

12 Ranking „innowacyjności” krajów UE

13 Ranking „innowacyjności” krajów UE

14 Udział województwa w ogólnej liczbie firm wysokich technologii

15 Pozycja konkurencyjna regionów

16 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych - DCSR (cele i realizacja)
wsparcie naukowe na rzecz optymalnych decyzji strategicznych w Regionie, przygotowanie lokalnych elit i społeczeństwa do zmian społecznych i gospodarczych, Realizacja: Powołanie Centrum Studiów Regionalnych (CSR) - Sekcja Studiów Regionalnych - Sekcja Badań Prognostycznych

17 Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska
Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych - spójność działań proinnowacyjnych w Regionie Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii – DCZT Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych – DCSR

18 Ośrodki Prognostyczne w Polsce
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (decyzja o rozwiązaniu) Narodowe Centrum Studiów Strategicznych NCSS (Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2004 roku, zaakceptowała założenia do projektu ustawy o Narodowym Centrum Studiów Strategicznych.

19 Foresight for regional development
Foresight for regional development? IRC/IRE Workshop on Regional Foresight, Ljubljana, 3-4 March 2003 National level less effective Growing regional sentiment Innovative clusters Growth poles Foresight breaks down barriers It articulates long-term visions for regions It interprets present-day implications of visions for the future It considers multiple stakeholder views

20 Die Ost-Erweiterung der EU: Neue Chancen für die Berliner Wirtschaft
Investitions Bank Berlin Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim

21 Eurostat; Berechnungen des DIW Berlin

22 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (propozycje działań)
A. Studia Regionalne analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE, analiza zasobów intelektualnych Dolnego Śląska (pozycja Regionu w ERA) Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW); warunki wdrażania na Dolnym Śląsku, prognozowanie skutków planowanych dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w Regionie studia nad wdrażaniem przedsięwzięć budujących e-Region na Dolnym Śląsku doradztwo na rzecz administracji państwowej i samorządowej Regionu

23 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (propozycje działań)
B. Badania Prognostyczne prognozowanie kierunków rozwoju nauki i technologii w świecie, prognozowanie rozwoju przestrzennego (np. sieć osiedleńcza, komunikacyjna, przemysłowa, usługowa), prognozowanie ekonomiczne, prognozowanie rynków szczegółowych (np. energii, finansów, zatrudnienia, itp.) (kontynuacja dorobku naukowego Ośrodka Badań Prognostycznych istniejącego w latach 70. i 80. przy Politechnice Wrocławskiej)

24 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (inicjatorzy)
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska 2. Prof. zw. dr hab. inż. Wacław Kasprzak – Politechnika Wrocławska 3. Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch – Politechnika Wrocławska 4. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser - Politechnika Wrocławska 5. Prof. zw. Dr hab. Czesław Nosal - Politechnika Wrocławska 6. Prof. dr hab. inż. Roman Galar - Politechnika Wrocławska 7. Dr hab. inż. Mirosław Miller – Politechnika Wrocławska 8. Dr hab. inż. Jerzy Kaleta – Politechnika Wrocławska 9. Dr inż. Janusz Kroik – Politechnika Wrocławska 10. Prof. Stanisław Ciok - Uniwersytet Wrocławski

25 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (inicjatorzy)
11. Prof. Adam Chmielewski - Uniwersytet Wrocławski 12. Dr Marek Wróblewski - Uniwersytet Wrocławski 13. Dr Jacek Sroka - Uniwersytet Wrocławski 14. Prof. dr hab. Jan Rymarczyk – Akademia Ekonomiczna 15. Prof. dr hab. Marian Klinger – Akademia Medyczna 16. Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – Akademia Medyczna 17. Dr Grażyna Szajerka – Akademia Medyczna 18. Prof. dr hab. inż. Roman Kołacz – Akademia Rolnicza 29. Prof. Janusz Zaleski – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

26 Projekty, źródła finansowania, terminy
Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku SPO WKP Działania 1.4.5, Partnerzy: Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, budżet: zł.

27 Projekty, źródła finansowania, terminy
Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) ZPORR Działanie 2.6: „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” Politechnika Wrocławska, budżet: 1 100 000 zł.

28 Projekty, źródła finansowania, terminy
Strategic Policy Intelligence Tools for better S&T Investment in Europe's Regions (StratReg) 6th Framework Programme, budżet: 50 000 Euro + SPUB (z inicjatywy Prof. Jana Kocha, WCTT)

29 Projekty, źródła finansowania, terminy StratReg, cd., (Partnerzy)
SEZ Steinbeis-Europa-Zentrum, Germany, IReR Istituto Regionale di Ricerche, Milano, Italy, Forfás National Policy Advisory Board for Enterprise, Trade, Science, Technology and Innovation, Dublin, Ireland, Fundecyt Fundación  para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura, Badajoz,Spain, WUT/DCSR and Lower Silesia Marshal Office, Poland, IBS Institute of Baltic Studies, Tartu, Estonia.

30 Zagadnienia wymagające rozważenia w aktualnej fazie realizacji Projektu
1. Kompetencje realizatorów. 2. Dookreślenie zadań. 3. Finansowanie Projektu. 4. Integrowanie, a nie antagonizowanie środowisk i grup 5. Wykorzystanie dorobku Unii Europejskiej i wiodących regionów. 6. Współpraca z zespołami realizującymi zbieżne tematycznie projekty regionalne, 7. Trwałość przedsięwzięcia. 8. „Uspołecznienie projektu”.

31 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google