Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szanse i problemy związane z nowym prawem odpadowym Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szanse i problemy związane z nowym prawem odpadowym Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii."— Zapis prezentacji:

1 Szanse i problemy związane z nowym prawem odpadowym Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

2 1 lipca 2011 roku – uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 1 stycznia 2012 roku – ustawa weszła w życie z okresami przejściowymi. Gminy zostały zobowiązane do analizy gospodarki odpadami komunalnymi (coroczne analizy, znaczenie inwestycyjne i statystyczne). 1 lipca 2012 roku – sejmik województwa uchwalił aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (27.06.12), projektując system zarządzania strumieniem opadów komunalnych na terenie Dolnego Śląska. 1 stycznia 2013 roku – w tym terminie gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Gminy muszą wyznaczyć stawki opłat i określić zasady ich ponoszenia. Rozpoczynają się kampanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gmin. 1 lipca 2013 roku – do tej daty gminy mają obowiązek wyłonić w przetargach firmy odbierające odpady komunalne i poinformować mieszkańców o funkcjonowaniu nowego systemu. Etapy wprowadzania zmian w systemie odpadów komunalnych

3 1. Wpływ samorządu na gospodarkę odpadami komunalnymi (segregacja odpadów, prawidłowe postępowanie z odpadami przez firmy odbierające – szczelność systemu). 2. Niższe stawki dla mieszkańców segregujących odpady komunalne i brak konieczności negocjowania umów indywidualnych z firmami odbierającymi odpady – jednakowe opłaty dla wszystkich mieszkańców. 3. Większa wiedza o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców. 4. Systemowe uporządkowanie przez marszałków całej gospodarki odpadami komunalnymi w ich województwach. 5. Korzyści dla środowiska – większy poziom segregowania odpadów, mniej dzikich wysypisk i nieprawidłowych zachowań firm odbierających odpady oraz nie spełniających norm składowisk odpadów. 6. Podobny system funkcjonuje w większości krajów UE. Korzyści z funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4 1. Szybkie tempo wprowadzania tak rewolucyjnych zmian, dotykające wszystkie szczeble samorządu, biznes odpadowy i wreszcie samych mieszkańców. 2. Brak w gminach fachowców od gospodarowania odpadami komunalnymi: wcześniej gminy zajmowały się w znikomym procencie gospodarką odpadami komunalnymi, gdyż wykonywały to firmy związane umowami z mieszkańcami. 3. Konieczność rozpisania przez gminy przetargów, w których muszą wystartować na równych prawach z firmami odpadowymi gminne jednostki pomocnicze, bez żadnej gwarancji wygrania przetargu. Często gminy dobrze wyposażały takie jednostki w ludzi i sprzęt a przegranie przetargu oznacza de facto ich bankructwo. 4. Nowy system obciąży finansowo gminy a przez to mieszkańców (nadzór, organizacja systemu, analizy, zatrudnienie fachowców). Przy obecnym zadłużeniu samorządów jest to istotny problem. 5. Problem z naliczeniem stawki dla mieszkańców za odbiór odpadów: przeszacowanie zwiększy koszty życia, niedoszacowanie spowoduje nieopłacalność systemu. Brak polskich doświadczeń w tym zakresie. 6. Problem z niedostosowaniem możliwości technicznych (transport i przetwarzanie odpadów) do tak precyzyjnego i skomplikowanego systemu. Potencjalne zagrożenia, które niesie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

5 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Szanse i problemy związane z nowym prawem odpadowym Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google