Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

” Zarys działań prowadzonych przez RZGW Gliwice w zakresie gospodarki wodnej (rok 2008) Artur R. Wójcik RZGW Gliwice II Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "” Zarys działań prowadzonych przez RZGW Gliwice w zakresie gospodarki wodnej (rok 2008) Artur R. Wójcik RZGW Gliwice II Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Zarys działań prowadzonych przez RZGW Gliwice w zakresie gospodarki wodnej (rok 2008) Artur R. Wójcik RZGW Gliwice II Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej II-giej Kadencji Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Gliwice, 08 stycznia 2008 r.

2 Etapy wdrażania RDW Konsultacje ze Społeczeństwem Cel do osiągnięcia: dobry stan wszystkich wód Wdrożenie programu działań Stworzenie planu gospodarowania Programy monitorujące Aktualizacja co sześć lat Inwentaryzacja i Charakterystyka Dostosowanie Prawne 2000 2003 2004 2006 2009 2012 2015

3 Program Wodno-Środowiskowy Kraju
Zadania związane z RDW Program Wodno-Środowiskowy Kraju – Opracowanie wstępnych programów działań KZGW, RZGW dla części wód w regionach wodnych – Opracowanie programu wodno- KZGW środowiskowego kraju – Opracowanie prognozy oddziaływań na KZGW środowisko programu wodno- środowiskowego kraju

4 Zadania bezpośrednie RDW
Zadania związane z RDW Zadania bezpośrednie RDW Ustanowienie celów środowiskowych - określenie celów środowiskowych dla części wód Konsultacje społeczne istotnych problemów gospodarki wodnej - m.in. Forum Wodne Ostateczna wersja istotnych problemów gospodarki wodnej Analiza zwrotu kosztów usług wodnych Analiza efektywności kosztowej programów działań w RW Ocena i uzasadnienie konieczności zastosowania derogacji Opracowanie projektów Planów Gospodarowania Wodami Proces konsultacji społecznych PGWD

5 Powiązania w procesie planowania gospodarowania wodami

6 Podstawowa jednostka planowania
KRAJ I DORZECZA MIĘDZYNARODOWE Poziomy planowania DORZECZE Podstawowa jednostka planowania REGION WODNY ZLEWNIA CZĘŚĆ WÓD Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Jarft Świeża Świeża Obszary dorzeczy – Prawo Wodne Wisły Odry obszary dorzeczy obejmujące części dorzeczy międzynarodowych: Dniestru Dunaju Jarft Łaby Niemna Pregoły Świeżej Ucker Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Świeża Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Pregoła Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Niemen Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Ucker Odra Wisła Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Łaba Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dniestr Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj

7 Zadania związane z Dyrektywą Powodziową Zadania pozostałe
Przygotowanie harmonogramu wdrażania Opracowanie metodologii Ustanowienie instytucji odpowiedzialnych Studia Ochrony P-powodziowej Zadania pozostałe Kataster Wodny System informacyjny o wodzie GIS oraz informatyzacja RZGW Uzgodnienia, PGO – bieżące działania Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań

8 Założenia pracy RGWD w 2008r
Spotkania tematyczne Udział członków RGW oraz osób zaproszonych

9 Podstawowe elementy planu gospodarowania wodami
Analiza stanu dorzecza Programy działań Analiza ekonomiczna CELE ŚRODOWISKOWE

10 Dziękuję za uwagę II Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej
Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Gliwice, 08 stycznia 2008 r.


Pobierz ppt "” Zarys działań prowadzonych przez RZGW Gliwice w zakresie gospodarki wodnej (rok 2008) Artur R. Wójcik RZGW Gliwice II Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google