Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 4 lutego 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 4 lutego 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 4 lutego 2010 r.

2 Podstawowe kierunki rozwoju Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Ministerstwo Gospodarki

3 Prognoza zapotrzebowania na energię pierwotną według paliw (Mtoe)

4 Prognoza produkcji energii elektrycznej według paliw (TWh)

5 Struktura zapotrzebowania na energię pierwotną wg nośników (%) Źródło: Zał. 2 Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię Dane wstępne. Bilanse paliw i energii, ARE 2009 2009 2030

6 Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa 2008r.2030r. 2009 2030

7 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Optymalne wykorzystanie krajowych zasobów surowców energetycznych Optymalne wykorzystanie krajowych zasobów surowców energetycznych Węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju Węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju Konieczność zabezpieczenia dostępu do zasobów strategicznych węgla Konieczność zabezpieczenia dostępu do zasobów strategicznych węgla

8 Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii - węgiel Cel główny Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9 Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii - węgiel Cele szczegółowe 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel, zagwarantowanie stabilnych dostaw do odbiorców i wymaganych parametrów jakościowych. 2. Wykorzystanie węgla przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych technologii, w tym zgazowania węgla oraz przerobu na paliwa ciekłe lub gazowe. 3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla dla zwiększenia konkurencyjności, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy.

10 Polityka energetyczna Polski do 2030 – zadania dotyczące węgla Ministerstwo Gospodarki

11 Wprowadzenie regulacji prawnych, a w szczególności instrumentów motywujących do prowadzenia prac przygotowawczych oraz utrzymywania odpowiednich mocy wydobywczych. Rozwój zmodernizowanych technologii przygotowania węgla do energetycznego wykorzystania. Zniesienie barier prawnych w zakresie udostępniania nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego. Ministerstwo Gospodarki

12 Identyfikacja krajowych zasobów strategicznych węgla kamiennego i brunatnego oraz ich ochrona poprzez ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego. Zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

13 Minister właściwy ds. gospodarki i Minister właściwy ds. środowiska Gminy Prezes Rządowego Centrum Legislacji Minister właściwy ds. administracji publicznej i Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz Minister właściwy ds. Skarbu Państwa Zespół międzyresortowy – zostanie powołany do przygotowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych wdrażających politykę energetyczną Polityka energetyczna Polski do 2030 podmioty odpowiedzialne za realizację działań

14 Dziękuję za uwagę Departament Energetyki SekretariatDE@mg.gov.pl Tel.: 022 693 57 52 Ministerstwo Gospodarki


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Węgiel brunatny w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 4 lutego 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google