Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A."— Zapis prezentacji:

1 Dane wstępne na r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A.

2 2 Suma bilansowa w mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej mln zł - depozytów BS-ów mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej mln zł - depozytów BS-ów mln zł

3 3 Baza depozytowa w mln zł Przyrost/spadek na przestrzeni roku: -152 mln zł Przyrost/spadek na przestrzeni roku: -152 mln zł

4 4 Portfel kredytowy w mln zł Przyrost na przestrzeni roku: mln zł Przyrost na przestrzeni roku: mln zł

5 5 64,3% 35,7% 61,9% 38,1% mln zł mln zł Kredyty konsorcjalne Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem

6 6 Jakość kredytów w mln zł Przyrost/spadek w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych 34 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -1,1 pp. Przyrost/spadek w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych 34 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -1,1 pp.

7 7 Wynik finansowy Banku Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto w mln zł

8 8 ROA brutto (zysk brutto/średnie aktywa) ROA brutto (zysk brutto/średnie aktywa) ROE brutto (zysk brutto/średnie kapitały własne) ROE brutto (zysk brutto/średnie kapitały własne) Wskaźniki sprawności działania Wskaźniki sprawności działania

9 9 Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej) C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej) w tys. zł/etat Wskaźniki sprawności działania Wskaźniki sprawności działania

10 10 Fundusze własne Banku w mln zł Współczynnik wypłacalności ( przy zaliczeniu środków z emisji VII i VIII transzy CD w wys. 39,2 mln zł) ( przy zaliczeniu środków z emisji VII i VIII transzy CD w wys. 39,2 mln zł)

11 Sytuacja finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych Sytuacja finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych na r.

12 12 Suma bilansowa i zobowiązania w BS Suma bilansowa i zobowiązania w BS Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej mln zł - depozytów BS-ów mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej mln zł - depozytów BS-ów mln zł w mln zł

13 13 Stan i jakość należności w zrzeszonych BS Stan i jakość należności w zrzeszonych BS Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów ogółem mln zł - udziału kredytów zagrożonych 0,3 pp. Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów ogółem mln zł - udziału kredytów zagrożonych 0,3 pp. w mln zł

14 14 Wynik finansowy zrzeszonych BS Wynik finansowy zrzeszonych BS Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto w mln zł

15 15 w tys. zł Zwiększenie przychodów BS, w tym: stosowanie promocji w zakresie kwotowania środków Zmniejszenie kosztów BS, w tym: zniesienie opłat z tytułu wydawnictwa kart Wpływ działań Banku zrzeszającego na wyniki BS Wpływ działań Banku zrzeszającego na wyniki BS w 2009 roku Działania BPS mające wpływ na wyniki zrzeszonych BS Działania BPS mające wpływ na wyniki zrzeszonych BS

16 16 Fundusze własne zrzeszonych BS Fundusze własne zrzeszonych BS Współczynnik wypłacalności w mln zł

17 Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google