Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A."— Zapis prezentacji:

1 Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A.

2 2 Suma bilansowa w mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej 1 197 mln zł - depozytów BS-ów 1 264 mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej 1 197 mln zł - depozytów BS-ów 1 264 mln zł

3 3 Baza depozytowa w mln zł Przyrost/spadek na przestrzeni roku: -152 mln zł Przyrost/spadek na przestrzeni roku: -152 mln zł

4 4 Portfel kredytowy w mln zł Przyrost na przestrzeni roku: 1 129 mln zł Przyrost na przestrzeni roku: 1 129 mln zł

5 5 64,3% 35,7% 61,9% 38,1% 1 218 mln zł 1 730 mln zł 31.12.2008 31.12.2009 Kredyty konsorcjalne Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem Udział kredytów konsorcjalnych w kredytach ogółem

6 6 Jakość kredytów w mln zł Przyrost/spadek w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych 34 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -1,1 pp. Przyrost/spadek w ciągu roku w zakresie: - kredytów zagrożonych 34 mln zł - udziału kredytów zagrożonych -1,1 pp.

7 7 Wynik finansowy Banku Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto w mln zł

8 8 ROA brutto (zysk brutto/średnie aktywa) ROA brutto (zysk brutto/średnie aktywa) ROE brutto (zysk brutto/średnie kapitały własne) ROE brutto (zysk brutto/średnie kapitały własne) Wskaźniki sprawności działania Wskaźniki sprawności działania

9 9 Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) Wydajność sprzedaży (depozyty + kredyty / liczba zatrudnionych w jednostkach sprzedażowych) C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej) C/I (koszty działania z amortyzacją/ wynik na działalności bankowej) w tys. zł/etat Wskaźniki sprawności działania Wskaźniki sprawności działania

10 10 Fundusze własne Banku w mln zł Współczynnik wypłacalności ( przy zaliczeniu środków z emisji VII i VIII transzy CD w wys. 39,2 mln zł) ( przy zaliczeniu środków z emisji VII i VIII transzy CD w wys. 39,2 mln zł)

11 Sytuacja finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych Sytuacja finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych na 30.11.2009 r.

12 12 Suma bilansowa i zobowiązania w BS Suma bilansowa i zobowiązania w BS Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej 3 366 mln zł - depozytów BS-ów 2 690 mln zł Przyrost w ciągu roku w zakresie: - sumy bilansowej 3 366 mln zł - depozytów BS-ów 2 690 mln zł w mln zł

13 13 Stan i jakość należności w zrzeszonych BS Stan i jakość należności w zrzeszonych BS Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów ogółem 3 108 mln zł - udziału kredytów zagrożonych 0,3 pp. Zmiana w ciągu roku w zakresie: - kredytów ogółem 3 108 mln zł - udziału kredytów zagrożonych 0,3 pp. w mln zł

14 14 Wynik finansowy zrzeszonych BS Wynik finansowy zrzeszonych BS Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto w mln zł

15 15 w tys. zł Zwiększenie przychodów BS, w tym: stosowanie promocji w zakresie kwotowania środków 64 810 50 386 Zmniejszenie kosztów BS, w tym: zniesienie opłat z tytułu wydawnictwa kart 10 796 5 746 Wpływ działań Banku zrzeszającego na wyniki BS Wpływ działań Banku zrzeszającego na wyniki BS w 2009 roku 75 606 Działania BPS mające wpływ na wyniki zrzeszonych BS Działania BPS mające wpływ na wyniki zrzeszonych BS

16 16 Fundusze własne zrzeszonych BS Fundusze własne zrzeszonych BS Współczynnik wypłacalności w mln zł

17 Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Dane wstępne na 31.12.2009 r. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A. Informacja o sytuacji finansowej Banku BPS S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google