Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Wspieranie inwestycji w energetyce odnawialnej przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Wspieranie inwestycji w energetyce odnawialnej przez Bank Ochrony Środowiska S.A."— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Wspieranie inwestycji w energetyce odnawialnej przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

2 MISJA BANKU Bank Ochrony Środowiska S.A. Bankiem przyjaznym Klientom i naturalnemu środowisku, wpisującym się w procesy regionalnego rozwoju, finansującym obsługę projektów i działań na rzecz ochrony środowiska

3 KREDYTY BOŚ SA NA OZE (1991-2006) Kredyty udzielone Rodzaj inwestycji OZEliczbakwota [szt.] [tys. zł] Kotły opalane biomasą37635 235 Pompy ciepła34420 615 Kolektory słoneczne3258 143 Małe elektrownie wodne6828 645 Elektrownie wiatrowe26370 298 Produkcja biopaliw97 936 Biogaz57 023 Geotermia (+przyłącza)27 005 Fotowoltaika118 Łącznie1 156478 918

4 NASI PARTNERZY Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund Bank Gospodarstwa Krajowego Zagraniczne instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy Producenci i dystrybutorzy urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

5 Kredyty preferencyjne Udzielane w ramach współpracy z donatorami środków Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania (połączone środki Funduszu i Banku) Kredyty komercyjne Gdy nie ma możliwości skorzystania z kredytu preferencyjnego FORMY KREDYTOWANIA EKOLOGII

6 KREDYTOWANIE OZE W BOŚ S.A. Kredyty preferencyjne ze środków NFOŚiGW udzielane na terenie kraju w ramach współpracy BOŚ S.A. z NFOŚiGW, dotychczas 4 umowy o współpracy w latach 1997-2004 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW udzielane na terenach poszczególnych województw ), (zakres przedsięwzięć i warunki kredytu zależne od regionalnych priorytetów), aktualnie umowy z wszystkimi WFOŚiGW (poza świę- tokrzyskim) obejmują kredytowanie instalacji wykorzystujących OZE Kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kredyty na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska we współpracy z producentami i dystrybutorami

7 woj. dolnośląskie (budowa lub modernizacja kotłowni, obejmująca zakup i montaż kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) woj. kujawsko-pomorskie (budowa lub modernizacja systemów grzewczych z zastosowaniem biomasy bądź pomp ciepła, inwestycje z zakresu OZE, obejmujące przyłączenie do sieci ciepłowniczej wykorzystującej źródła geotermalne, MEW do 5 MW, EW do 3 MW, kolektory i baterie słoneczne, uprawa roślin energetycznych oraz inwestycje związane z produkcją biomasy) woj. lubelskie (zakup i montaż urządzeń systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła bądź ciepła odpadowego, kotłów na biomasę do 5 MW, wraz z produkcją biomasy, MEW do 5 MW, kolektory i baterie słoneczne) woj. lubuskie (modernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, zakup i montaż systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła bądź ciepła odpadowego, kolektorów i baterii słonecznych) WSPÓŁPRACA BOŚ S.A. Z WFOŚiGW

8 woj. łódzkie (wszystkie rodzaje przedsięwzięć, zgodnie z decyzją WFOŚiGW) woj. małopolskie (zakup i montaż baterii i kolektorów słonecznych /bez kotłowni/ do 15 kW, systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła bądź ciepła odpadowego, budowa źródeł ciepła wykorzystujących OZE, o mocy do 60 kW, zarówno w modernizowanych jak i nowych budynkach) woj. mazowieckie (wszystkie rodzaje przedsięwzięć, zgodnie z decyzją WFOŚiGW) woj. opolskie (modernizacja systemów grzewczych, obejmująca wymianę kotłów węglowych na opalane słomą lub drewnem, zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów i baterii słonecznych) woj. podkarpackie (modernizacja i budowa systemów grzewczych, obejmująca pompy ciepła i kolektory słoneczne) woj. podlaskie (inwestycje związane z wytwarzaniem energii z OZE) WSPÓŁPRACA BOŚ S.A. Z WFOŚiGW

9 woj. pomorskie (modernizacja systemów grzewczych oraz układów technologicznych z wykorzystaniem OZE, do 50 kW) woj. śląskie (modernizacja lub budowa systemów grzewczych oraz układów technologicznych z wykorzystaniem OZE) woj. warmińsko-mazurskie (zakup i montaż kotłów na biomasę do 100 kW, kolektorów słonecznych, wraz z oprzyrządowaniem) woj. wielkopolskie (modernizacja lub budowa systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła bądź ciepła odpadowego, kotłów opalanych biomasą i kolektorów słonecznych, zakup i montaż urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne) woj. zachodniopomorskie (zakup i montaż urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, kolektorów i baterii słonecznych, a także systemów biwalentnych w układzie z OZE, kotłów na biomasę, MEW, EW do 50 kW z przeznaczeniem na potrzeby własne kredytobiorcy) WSPÓŁPRACA BOŚ S.A. Z WFOŚiGW

10 KREDYTY BOŚ S.A. WE WSPÓŁPRACY Z WFOŚiGW Warunki udzielania kredytów są preferencyjne Zakres zadań i stopień preferencji jest zróżnicowany w zależności od regionu maksymalna kwota – od 25 tys. zł do 500 tys. zł. i/lub od 70% do 90% kosztów zadania (w różnych konfiguracjach) maksymalny okres kredytowania – od 3 do 10 lat maksymalny okres karencji – od 0 do 24 miesięcy oprocentowanie (przy s.r.w. = 4,5%) – od 1,26% do 4,5% w skali roku (zmienne) najczęściej kredytowane: modernizacja kotłowni na biomasę, zastosowanie pomp ciepła i kolektorów słonecznych

11 KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE Z PREMIĄ BGK Warunki udzielania kredytów: zgodnie z Ustawą: kwota kredytu - do 80% kosztów zadania, okres kredytowania - do 10 lat, premia w wysokości 25% wykorzystanego kredytu wynikające z regulacji bankowych: oprocentowanie zmienne zależne od segmentu, ratingu Klienta oraz okresu kredytowania: Klienci indywidualni: WIBOR 1M + 1,6 ÷ 2,2, p.p. Wspólnoty mieszkaniowe: WIBOR 1M + 0,8 ÷ 0,9 p.p. Przedsiębiorstwa: WIBOR 1M + 0,3 ÷ 1,95 p.p. Segment finansów publicznych: WIBOR 1M + 0,14 ÷ 1,9 p.p.

12 KREDYTY NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 5 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru (od 1%)

13 KREDYTY Z LINII ZAGRANICZNYCH Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5) Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw Przedmiot kredytowania: m.in. wykorzystanie OZE Kwota kredytu: max. 250 tys. EUR lub jej równowartość (max. 85% wartości inwestycji) Okres kredytowania – min. 5 lata, max. do 10.03.2017r. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat Oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marża 0,70pp ÷ 1,80pp

14 http:/www.bosbank.pl Iwetta Markiewicz Departament Projektów Ekologicznych i Obsługi Samorządów tel. (0-22) 850-88-61 e-mail: iwetta.markiewicz@bosbank.pl ZAPRASZAMY 22 Oddziały 79 Oddziałów Operacyjnych 7 Punktów Obsługi Klienta


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Wspieranie inwestycji w energetyce odnawialnej przez Bank Ochrony Środowiska S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google