Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polityka resortu środowiska w zakresie stymulowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii Krzysztof Zaręba Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polityka resortu środowiska w zakresie stymulowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii Krzysztof Zaręba Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds."— Zapis prezentacji:

1 1 Polityka resortu środowiska w zakresie stymulowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii Krzysztof Zaręba Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds. Promocji Niekonwencjonalnych Źródeł Energii Wojciech Stawiany Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Warszawa,14 maja 2007 r. Konferencja Energy Finance 2007 Konferencja Energy Finance 2007

2 2 Dokumenty programowe Strategia rozwoju energetyki odnawialnej Dyrektywa 2001/77/WE r. o promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, Dyrektywa 2003/30/EC o biopaliwach, Dyrektywa 2002/91/EC dot. jakości energetycznej budynków, Ustawa Prawo Energetyczne, Polityka Energetyczna Państwa do 2025 r., Polityka ochrony środowiska na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem pespektywy na lata 2011 - 2014

3 3 Cele 7,5 % energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 r ( 2001/77/WE), 5,75% udziału biokomponentów (liczonego wg wartości opałowej) w rynku paliw transportowych (2003/30/WE), 21 % udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 r w 25 krajach UE.

4 4 Planowane w 2010 r. źródła pochodzenia energii odnawialnej w Polsce biomasa 4,0 % energia wiatrowa 2,3 % mała energetyka wodna 1,2 %. suma 7,5 % udziału energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej brutto wg 2001/77/WE.

5 5 Uzyskane dotychczas efekty Rodzaj ŹródłaRok 2004 Biogaz66 GWh Biomasa604 GWh Wiatr142 GWh Woda ogółem2081 GWh w tym-o mocy poniżej 5MW638 GWh w tym-o mocy powyżej 5 MW 1443 GWh Razem produkcja energii elektrycznej z OZE 2893 GWh

6 6 Odnawialne źródła energii w 2004 r. Źródło energii Moc zainstalowana (MW) Produkcja energii elektrycznej (GWh) Elektrownie wodne 881,02081 Siłownie wiatrowe65,0142 Biomasa51,9604 Biogaz22,066

7 7 Projekty zgłoszone do dofinansowania 60 farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 4,2 GW. Dla porównania moc wiatraków zainstalowana w 2004 r wynosiła 65 MW. budowa lub modernizacja 34 obiektów spalających biomasę, 13 inwestycji z zakresu małej energetyki wodnej;

8 8 Nowa propozycja KE Mapa drogowa dla odnawialnej energii podwyższenie wskaźnika udziału energii odnawialnej w energii elektrycznej dla całej Wspólnoty 2010 r. 12 % 2020 r. 20 % Cel obligatoryjny / indykatywny

9 9 Efekty uzyskane przy 20 % udziale energii odnawialnej w energii ogółem w UE w 2020 r -zmniejszenie o 600-900 milionów ton emisji gazów cieplarnianych (tzw. emisja, której udało się uniknąć). -wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej do ponad 300 000 wysoko specjalistycznych miejsc pracy, jak również roczny obrót sięgający 20 miliardów Euro, dający europejskiemu przemysłowi doskonałą pozycję na rozwijającym się rynku światowym, - oszczędności 55 mld Euro dla gospodarki europejskiej dzięki zmniejszeniu importu energii do UE, a przez to zwiększenie energetycznego bezpieczeństwa i solidarności.


Pobierz ppt "1 Polityka resortu środowiska w zakresie stymulowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii Krzysztof Zaręba Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google