Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds. Promocji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds. Promocji"— Zapis prezentacji:

1 Polityka resortu środowiska w zakresie stymulowania rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii
Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds. Promocji Niekonwencjonalnych Źródeł Energii Wojciech Stawiany Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Warszawa,14 maja r. Konferencja „Energy Finance 2007”

2 Dokumenty programowe Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
Dyrektywa 2001/77/WE r. o promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej, Dyrektywa 2003/30/EC o biopaliwach, Dyrektywa 2002/91/EC dot. jakości energetycznej budynków, Ustawa Prawo Energetyczne, Polityka Energetyczna Państwa do 2025 r., Polityka ochrony środowiska na lata z uwzględnieniem pespektywy na lata

3 Cele 7,5 % energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 r ( 2001/77/WE), 5,75% udziału biokomponentów (liczonego wg wartości opałowej) w rynku paliw transportowych (2003/30/WE), 21 % udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 r w 25 krajach UE.

4 Planowane w 2010 r. źródła pochodzenia energii odnawialnej w Polsce
biomasa ,0 % energia wiatrowa 2,3 % mała energetyka wodna 1,2 %. suma ,5 % udziału energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej brutto wg 2001/77/WE.

5 Uzyskane dotychczas efekty
Rodzaj Źródła Rok 2004 Biogaz 66 GWh Biomasa 604 GWh Wiatr 142 GWh Woda ogółem 2081 GWh w tym-o mocy poniżej 5MW 638 GWh w tym-o mocy powyżej MW 1443 GWh Razem produkcja energii elektrycznej z OZE 2893 GWh

6 Odnawialne źródła energii w 2004 r.
Źródło energii Moc zainstalowana (MW) Produkcja energii elektrycznej (GWh) Elektrownie wodne 881,0 2081 Siłownie wiatrowe 65,0 142 Biomasa 51,9 604 Biogaz 22,0 66

7 Projekty zgłoszone do dofinansowania
60 farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 4,2 GW. Dla porównania moc wiatraków zainstalowana w 2004 r wynosiła 65 MW. budowa lub modernizacja 34 obiektów spalających biomasę, 13 inwestycji z zakresu małej energetyki wodnej;

8 Nowa propozycja KE „Mapa drogowa dla odnawialnej energii”
podwyższenie wskaźnika udziału energii odnawialnej w energii elektrycznej dla całej Wspólnoty 2010 r % 2020 r % Cel obligatoryjny / indykatywny

9 Efekty uzyskane przy 20 % udziale energii odnawialnej w energii ogółem w UE w 2020 r
zmniejszenie o milionów ton emisji gazów cieplarnianych (tzw. emisja, której udało się uniknąć). wzrost zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej do ponad wysoko specjalistycznych miejsc pracy, jak również roczny obrót sięgający 20 miliardów Euro, dający europejskiemu przemysłowi doskonałą pozycję na rozwijającym się rynku światowym, - oszczędności mld Euro dla gospodarki europejskiej dzięki zmniejszeniu importu energii do UE, a przez to zwiększenie energetycznego bezpieczeństwa i solidarności.


Pobierz ppt "Krzysztof Zaręba Pełnomocnik Rządu ds. Promocji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google