Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZZDZ jest pozarządową organizacją oświatową skupiającą aż 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZZDZ jest pozarządową organizacją oświatową skupiającą aż 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego."— Zapis prezentacji:

1

2 ZZDZ jest pozarządową organizacją oświatową skupiającą aż 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego.

3 ZZDZ jako ogólnopolska sieć placówek oświatowych tworzy najbardziej rozbudowaną, wszechstronną i wszechobecną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju. Szkoły kształcące młodzież i dorosłych Ośrodki szkoleniowe oferujące kursy i seminaria Warsztaty szkoleniowe prowadzące praktyczną naukę zawodu i doskonalące umiejętności zawodowe Składają się na nią :

4 Sieć Zakładów Doskonalenia Zawodowego to : 4 szkoły wyższe 8 989 studentów 456 szkół dla młodzieży i dorosłych 28 607 uczniów i słuchaczy 250 placówek kształcenia zawodowego 350 pracowni specjalistycznych 233 808 przeszkolonych na kursach 17 658 kursów i seminariów rocznie 1223 własnych programów nauczania kursowego [ dane za rok 2010 ]

5 ZZDZ na rynku edukacyjnym – to nas wyróżnia Polityka jakości wdrożony i funkcjonujący system zarządzania zgodny z normami ISO, akredytacje kuratora oświaty oraz jednostek branżowych dla różnych obszarów działalności, nagrody i wyróżnienia za projakościową politykę edukacyjną. Kadra wykładowcy o gruntownym przygotowaniu zawodowym i pedagogicznym, posiadający doświadczenie praktyczne i stale podnoszący swoje kwalifikacje. Praktyki organizacja praktyk w renomowanych przedsiębiorstwach różnych branży, a także we własnych pracowniach i warsztatach. Baza własna baza dydaktyczna, specjalistyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny, unikatowe programy nauczania

6 ZZDZ na rynku edukacyjnym – to nas wyróżnia Świadectwa, dyplomy, certyfikaty absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenia ukończenia kursów potwierdzających kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na rynku pracy UE, zainteresowani pracą w Unii Europejskiej mogą otrzymać certyfikat TUV potwierdzający monitoring jakościowy kursów. Innowacje znajomość i bieżący monitoring rynku pracy oraz aktywne reagowanie na jego potrzeby, stałe inwestycje w rozwój pracowni specjalistycznych, świadectwa i dyplomy w różnych językach, korzystanie z funduszy unijnych na kształcenie kapitału ludzkiego. Doświadczenie blisko 100 lat na rynku edukacyjnym, wypracowany bagaż doświadczeń, uznanie i renoma wśród klientów i innych organizacji, współpraca z resortami, urzędami i instytucjami, wpływ na kształt prawa oświatowego w kraju.

7 ZZDZ na rynku edukacyjnym – to nas wyróżnia Doradztwo i poradnictwo aktywne działania w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego, również dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych Międzynarodowa współpraca podejmowanie wspólnych inicjatyw z partnerami zagranicznymi, wymiana uczniów, staże zagraniczne, konferencje i wyjazdy szkoleniowe. Zapewniamy indywidualizację ofert edukacyjnych. Poszukując unijnych środków finansowych na kształcenie udzielamy rabatów, promocji i zwolnień z opłat.

8 Od amatorskiego prawa jazdy po spawacza z europejskim certyfikatem, od glazurnika po administratora sieci komputerowych, od świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej po tytuł magistra - tak można najkrócej przedstawić skalę możliwości uzyskania wykształcenia lub podniesienia kwalifikacji, jaką oferuje sieć placówek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

9 Zapraszamy do naszych placówek oświatowych


Pobierz ppt "ZZDZ jest pozarządową organizacją oświatową skupiającą aż 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google