Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybudowana w 1974 roku oczyszczalnia ścieków PŁASZÓW posiadała wyłącznie segment mechaniczny, którego przepustowość już po kilku latach eksploatacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybudowana w 1974 roku oczyszczalnia ścieków PŁASZÓW posiadała wyłącznie segment mechaniczny, którego przepustowość już po kilku latach eksploatacji."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Wybudowana w 1974 roku oczyszczalnia ścieków PŁASZÓW posiadała wyłącznie segment mechaniczny, którego przepustowość już po kilku latach eksploatacji okazała się niewystarczająca. Pod koniec ubiegłego wieku tylko ok. 70% całkowitej ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię podlegała mechanicznemu oczyszczaniu i to w stopniu nie satysfakcjonującym. Oczyszczalnia Płaszów w tym stanie nie spełniała wymogów polskich i europejskich przepisów. Ograniczone możliwości finansowe Spółki i wysokie koszty pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty komercyjne) przez wiele lat nie pozwalały na rozwiązanie tego problemu w sposób radykalny, tj. poprzez przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Realna szansa na realizację tego przedsięwzięcia pojawiła się dopiero wraz z utworzeniem przez Unię Europejską, preakcesyjnego funduszu ISPA, przeznaczonego na finansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska z krajów kandydujących. Szansa ta została w pełni wykorzystana.

4 Projekt Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie umożliwił pełne mechaniczno - biologiczne oczyszczanie wszystkich ścieków odprowadzanych z centralnych dzielnic Krakowa, zapewnił zgodność efektów oczyszczania z prawem unijnym oraz pozwolił na przywrócenie czystości wód Wisły. Jego całkowity koszt wyniósł EUR, z czego Unia Europejska dofinansowała 65%. Beneficjentem była Gmina Miejska Kraków, zaś jednostką realizującą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Prace budowlane rozpoczęto w maju 2003 r., a zakończono 17 października 2010 r. Oficjalne otwarcie oczyszczalni nastąpiło dwa dni później, zaś formalne zakończenie projektu - 31 grudnia 2010 r.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Zwiedzanie oczyszczalni ścieków Kraków Płaszów, było dla nas nowym wspaniałym doświadczeniem, dzięki któremu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy np. że w jednej z polskich oczyszczalni przed tzw. grubym sitem został znaleziony kajak (!) oraz, że nie należy wrzucać do umywalek pałeczek kosmetycznych oraz włosów, ponieważ przez takie zanieczyszczenia utrudniona jest praca oczyszczalni a nawet może dojść do awarii. Aż trudno pomyśleć, jak ciekawym obiektem może być oczyszczalnia ścieków, w której dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom wcale już tak strasznie brzydko nie pachnie i tylko czasem w powietrzu czuć pozostałości po starej oczyszczalni :D

15

16


Pobierz ppt "Wybudowana w 1974 roku oczyszczalnia ścieków PŁASZÓW posiadała wyłącznie segment mechaniczny, którego przepustowość już po kilku latach eksploatacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google