Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) Nazwa szkoły: Gimnazjum Samorządowe numer 2 w Iławie ID grupy: 96/102__mp_g1 Opiekun: Małgorzata Stępkowska Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Sól soli nie równa Semestr/rok szkolny: semestr szkolny III rok szkolny 2010/2011

3 Co to są sole? Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrolitowych, np. kationy metali, jony amonowe i itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

4 Podział soli Sole dzielimy na : tlenowe beztlenowe

5 Sole tlenowe przykłady: Sole tlenowe zawierają tlen np.: CaCO3 -węglan wapnia CuSO4 -siarczan(VI) miedzi(II) KNO3-azotan(V) potasu KNO2- azotan(III) potasu (NH4)2SO4 - siarczan(VI) amonu

6 Sole beztlenowe przykłady Sole beztlenowe nie zawierają tlenu np.: NaCl chlorek sodu KBr chlorek potasu CaF2 fluorek wapnia Na2S siarczek sodu NH4Cl chlorek amonu

7 Wzór ogólny m - wartościowość metalu r - wartościowość reszty kwasowej np. siarczan (IV) glinu składa się z jonów Al3+ oraz SO42-; stosując metodę na krzyż" uzyskujemy wzór: Al2(SO4)3.

8 Nazwy soli tworzy się od nazwy kwasów a później dodaje się pierwiastek : pierwiastek Fe SO4 reszta kwasowa Nazwy soli tworzy się od nazwy kwasów a później dodaje się pierwiastek HCl NaCl – chlorek sodu

9 Sole to szeroka grupa związków chemicznych, które można otrzymać w następujących reakcjach: wodorotlenek + kwas sól + woda, np.: Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O metal + kwas sól + wodór, np.: Mg + 2HNO3 Mg(NO3)2 + H2 tlenek metalu + kwas sól + woda, np.: CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O zasada + tlenek kwasowy sól + woda, np.: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O tlenek kwasowy + tlenek zasadowy sól, np.: SO2 + MgO MgSO3 metal + niemetal sól, np.: 2K + F2 2KF Sole są prawie zawsze ciałami stałymi. Ich barwa, a także rozpuszczalność w wodzie są bardzo różne i nie ma co do tego żadnej ogólnej reguły. W tym artykule przedstawimy 3 najbardziej powszechne grupy soli: chlorki, siarczany i azotany. Chlorki to związki nieorganiczne o ogólnym wzorze MeCln, gdzie: Cl - atom chloru, Me - atom metalu. Wyjątkiem od tego zapisu jest chlorek rtęci I: Hg2Cl2. Chlorki są solami kwasu solnego. Sole

10 Otrzymywanie azotanu V miedzi II

11 Azotany

12 Otrzymywanie Azotany(III) można otrzymać przez wprowadzenie mieszaniny tlenku azotanu (V) i tlenku azotu(IV) do roztworów wodorotlenków lub węglanów metali alkalicznych, np. 2NaOH + NO + NO2 2NaNO2 + H2O Inną metodą jest redukcja stopionych azotanów(V) metalicznym ołowiem, np. NaNO3 + Pb NaNO2 + PbO Niektóre azotany(V) redukują się do azotanów(III) w wyniku podgrzania, np. 2KNO3 2KNO2 + O2

13 Otrzymywanie cd. Azotan(V) Otrzymuje się go działając kwasem azotowym(V) na węglan sodu: Na2CO3 + 2HNO3 2NaNO3 + H2O + CO2 Azotan potasu Obecnie otrzymuje się ją głównie w reakcji podwójnej wymiany między azotanem(V) sodui chlorkiem potasu(strąca się najtrudniej rozpuszczalny spośród tych soli chlorek sodu, w roztworze pozostaje KNO3): NaNO3 + KCl KNO3 + NaCl Azotan (V) magnezu Mg + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 +H2 MgO + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 +H2O Mg(OH)2 + 2 HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O

14 Właściwości Azotany(V) są krystalicznymi substancjami, rozpuszczalnymi w wodzie, oprócz nielicznych azotanów zasadowych, mają silne właściwości utleniające w szczególności po stopieniu. Natomiast w roztworach nie posiadają takich właściwości. Azotany należą do V grupy analitycznej anionów, wykrywa się je za pomocą m.in. Próby obrączkowej.

15 Występowanie Występuje na obszarach suchych i gorących, gdyż jest łatwo rozpuszczalny w wodzie. Powstaje w procesie odparowania, którego wynikiem są złoża solne. Występuje zwykle w towarzystwie halitu, anhydrytu, gipsu. Największe złoża nitronatrytu występują na pustyni Atacama w Chile- stąd powstała pierwotna nazwa "saletra chilijska" (złoże ma ok. 600 km długości i kilkadziesiąt szerokości i do 2 m miąższości). Ważne złoża występują też w Boliwii, Peru, Egipcie, Indiach, Kazachstanie oraz w USA.

16 Zastosowanie jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu) przed wynalezieniem przemysłowych metod wiązania azotu z powietrza (metoda Mościckiego, metoda Habera i Boscha) azotan sodu był używany do uzyskiwania kwasu azotowego wciąż jest ważnym surowcem do produkcji azotanu potasu (saletry potasowej) w przemyśle spożywczym do konserwowania mięsa (przeciwdziała tworzeniu się jadu kiełbasianego; symbol UE - E251) w przemyśle szklarskim do produkcji materiałów wybuchowych odgrywając istotną rolę w produkcji nitrogliceryny jest minerałem chętnie zbieranym przez kolekcjonerów jest używany do produkcji farb, emalii i leków stosuje się go jako utleniacz w pirotechnice

17 Fosforany

18 Fosforany – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego. Nazwa obejmuje zarówno sole, jaki i estry kwasu fosforowego. W ogólniejszym ujęciu nazwa "fosforany" może dotyczyć także pochodnych innych kwasów fosforowych, m.in. metafosforanów i pirofosforanów.

19 Otrzymywanie fosforanów Fosforany występują w przyrodzie jako fosforyty i apatyty. Rozpuszczalność fosforanów w wodzie spada wraz z ich rzędowością. Prawie wszystkie sole pierwszorzędowe są dobrze rozpuszczalne, z drugorzędowych i trzeciorzędowych rozpuszczalne są tylko sole metali alkaicznych (poza litem) i amonu.

20 Otrzymywanie fosforanów cd. Fosfor jest pierwiastkiem dość rozpowszechnionym. Występuje głównie w postaci apatytów (mineralna postać fosforanu wapnia, zawierająca fluor (apatyt fluorowy), chlor (apatyt chlorowy) itp.), z których zbudowane są skały osadowe zwane fosforytami.

21 Zastosowanie fosforanów Nawozy sztuczne Lutowanie i spawanie Składniki artykułów spożywczych Bufory Zmiękczanie wody Składnik proszków do mycia naczyń i zmiękczania wody

22 Siarczany i węglany

23 Przykłady siarczanów (VI) ; siarczanów (IV) oraz węglanów. Siarczany (VI): -Amonu -Glinu -Magnezu -Miedzi -Potasu -Sodu -Wapnia -Żelaza (III) Węglany : -Sodu -Wapnia -Potasu -Amonu -Miedzi -Magnezu Siarczany (IV) : -Magnezu -Potasu -Miedzi -Wapnia -Sodu -Amonu

24 Zastosowanie siarczanów oraz węglanów. Siarczany : -Produkcja szkła -Rolnictwo-nawozy sztuczne -Chirurgia(gips) -Produkcja H 2 SO 4 -Budownictwo Węglany: -Produkcja środków myjących, piorących, kosmetyków -Produkcja szkła i papieru -Rolnictwo-nawozy sztuczne -Budownictwo -Produkcja kredy szkolnej

25

26 Chlorki

27 Ogólna wiedza o chlorkach: Chlorek sodu jest surowcem do produkcji prawie wszystkich związków chemicznych sodu i chloru. Zimą chlorkiem sodu posypuje się oblodzone jezdnie i chodniki. Pod jego wpływem topnieje lód. W Polsce do tego celu stosuje się też chlorek wapnia. Jednak nadmiar chlorku sodu i chlorku wapnia przenika do gleby i niszczy krzewy i drzewa. Zastępuje się go więc chlorkiem potasu, który jest mniej toksyczny dla roślin. Wiele azotanów (V), twz. saletry, stosuje się jako nawozy sztuczne w rolnictwie

28 W laboratorium chlor można otrzymać przez utlenianie kwasu solnego silnym utleniaczem, np. ditlenkiem manganu MnO2 lub nadmanganianem potasu: MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Na skalę przemysłową otrzymuje się go w wyniku elektrolizy wodnego roztworu chlorku sodu. Przy okazji otrzymuje się wodorotlenek sodu i wodór. 2 NaCl + 2 H2O Cl2 + H2 + 2 NaOH Zamiast wodnego roztworu stosuje się również stopiony chlorek sodu. Otrzymywanie

29 POPULARNE CHLORKI: 1.NaCl l - chlorek sodu (sól kuchenna) - stosowana w kuchni do solenia potraw 2.KCl - chlorek potasu 3.CaCl 2 - chlorek wapnia - stosowany do pochłaniania wilgoci (silnie higroskopijny) 4.AgCl - chlorek srebra - stosowany w dawnej fotografii (rozkłada się pod wpływem światła) 5.Hg 2 Cl 2 - chlorek rtęci I (kalomel) - stosowany do wyrobu elektrod i do ochrony roślin 6.HgCl 2 - chlorek rtęci II (sublimat) - stosowany jako środek dezynfekujący 7.NH 4 Cl- chlorek amonu (salmiak) - stosowany do produkcji baterii, jako konserwant i w kuchni jako środek spulchniający Zastosowanie chlorków

30 Zastosowanie 1. NaCl stosuje się do przyprawiania potraw i konswerwowania żywności 2.Chlorek sodu NaCl roztwór wodny o stężeniu 0,9% to najprostszy roztwór fizjologiczny wykorzystywany m.in.: w medycynie w farmacji w mikrobiologii 3. Roztwór wodny NaCl ma niższą temperaturę krzepnięcia niż czysta woda, dlatego chlorek sodu stosuje się do posypywania oblodzonych dróg; niestety, roztwór NaCl powoduje korozję pojazdów i żelaznych konstrukcji drogowych. 4. Chlorek srebra (I) AgCl ta biała substancja stała nie rozpuszcza się w wodzie, a pod wpływem światła ciemnieje - ulega rozkładowi według równania : 2AgCl ---światło--- 2AgCl + Cl2 Jest to przykład reakcji fotochemicznej, a chlorek srebra(I) jest twz. Substancją światłoczułą. Właściwości te wykorzystywano w procesach fotograficznych. 5.Budownictwo – jako domieszka do zaprawy murarskiej umożliwia wiązanie betonu w temperaturach minusowych 6.Przemysł chemiczny 7. Górnictwo węgla, nafty i gazu

31 Większość chlorków jest rozpuszczalna w wodzie, dlatego w większych ilościach w stanie stałym można je znaleźć tylko w suchym klimacie lub podziemnych złożach soli. Główne minerały zawierające chlor to halit (sól kamienna, NaCl), sylwin (chlorek potasu) i karnalit (uwodniony podwójny chlorek potasu i magnezu).

32 Wśród nieorganicznych związków chloru znajdują się chlorki i chlorany. Do organicznych związków chloru należą chloraminy, niektóre dioksyny, chlorowane węglowodory, a także czterochlorek węgla i chloroform. Z tlenem tworzy pięć różnych tlenków. Chlor tworzy kilka kwasów oraz odpowiednich soli: kwas chlorowodorowy (solny) i chlorki kwas chlorowy(I) (podchlorawy) i chlorany(I) (podchloryny) kwas chlorowy(III) (chlorawy) i chlorany(III) (chloryny) kwas chlorowy(V) (chlorowy) i chlorany(V) (chlorany) kwas chlorowy(VII) (nadchlorowy) i chlorany(VII) (nadchlorany) Związki

33 Chlorki, związki chloru ujemnie jednowartościowego. Chlorki litowców i berylowców mają charakter typowo jonowy, chlorki niemetali - typowo kowalencyjny, pozostałe mają charakter pośredni. Chlorki niemetali (oprócz CCl 4 ) całkowicie hydrolizują pod wpływem wody. Chlorki metali są dobrze rozpuszczalne w wodzie (wyjątki: AgCl, CuCl, Hg 2 Cl 2, TlCl, PbCl 2 ). Do najważniejszych chlorków należą: NaCl, NH 4 Cl, Hg 2 Cl 2, AgCl, AlCl 3, FeCl 2, CCl 4, S 2 Cl 2, SiCl 4. Chlorki

34 Wzory niektórych soli:

35 Chlorek – anion Cl tworzącego się formalnie poprzez przyłączenie elektronu do atomu chloru. Nazwą tą określa się też każdą sól pochodzącą od kwasu solnego (chlorowodorowego). W chemii organicznej nazwą "chlorek" określa się niektóre związki organiczne zawierające chlor (nie będące solami) np. chlorek acetylu, chlorek winylu. Większość chlorków jest dobrze rozpuszczalna w wodzie.Kationy, których chlorki są słabo rozpuszczalne, zostały wyodrębnione w grupę kationów.Są to: AgCl, PbCl2 oraz Hg2Cl2. Anion chlorkowy pełni ważną funkcję w równowagach jonowych w komórkach organizmów żywych. Działanie toksyny przecinkowca cholery jest związane z zaburzeniem gospodarki jonu Cl. Najbardziej znanym chlorkiem jest chlorek sodu, czyli sól kuchenna.Jest on również najbardziej powszechną solą rozpuszczoną w oceanach. Chlorek - tworzenie

36 Chlorek cynku (II)

37 Chlorek magnezu

38 Chlorek srebra

39 Chlorek potasu

40 Chlorek metylenu

41 Chlorek sodu

42 Chlorek amonu

43 Chlorek glinu

44 Na zajęciach robiliśmy doświadczenia z soli

45 Ogródki solne

46 Krystalizacja soli

47 Wulkan

48 Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie Celem wycieczki było poznanie wysadów solnych na Kujawach i obejrzenie naturalnego miejsca ich występowania. Zwiedziliśmy największą w Europie i jedyną w Polsce kopalnie soli

49 11-5-18

50 Kaplica Świętej Kingi patronki górników solnych

51 11-5-18 Grota Drakuli

52 Makieta Kopalni Soli w Kłodawie

53 Przywieźliśmy z kopalni okazy solnych minerałów.

54

55

56 Poznaliśmy minerały występujące w skorupie ziemskiej

57 Gips - nazwa minerału z gromady siarczanów oraz nazwa siarczanowej skały osadowej. Nazwa pochodzi od gr. gypsos (łac.gypsum) oznaczającego czynność gipsowania, a także kredę lub cement.

58 Marmur (z gr. μάρμαρος marmaros) – skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy).

59 Brucyt – minerał z gromady wodorotlenków. Jest minerałem rzadkim. Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego mineraloga Archibalda Brucea

60 Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.

61 Sfaleryt (blenda cynkowa) – minerał z gromady siarczków. Bardzo pospolity i szeroko rozpowszechniony. Nazwa pochodzi od gr. sphaleros = zwodniczy, niepewny, podstępny, złudny; nawiązuje do kłopotów jakie sprawia minerał przy identyfikacji (dopiero w XVII w. określono, że jest to kruszec cynku).

62 Nawozy sztuczne i ich znaczenie w przyrodzie.

63 Nawozy mineralne – potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.

64 Negatywny wpływ na środowisko

65 Zastosowanie Zastosowanie nawozów mineralnych w rolnictwie rośnie. Ich nadmiar działa szkodliwie na glebę i organizmy w niej żyjące. Właśnie spływy z przenawożonych pól zawierają duże ilości związków mineralnych, głównie azotu i fosforu. Spływy te oraz ścieki obficie wzbogacają wody w substancje pokarmowe, tym samym powodując użyźnianie zbiorników wodnych, co prowadzi do silnego rozwoju roślin wodnych, przede wszystkim glonów, wywołując ich zakwity. Masowo występujące glony ulegają rozkładowi zużywając tlen zawarty w wodzie. W konsekwencji tego zjawiska następuje wymieranie organizmów. Poza tym woda nie nadaje się do celów użytkowych.

66 Znaczenie i podział nawozów sztucznych. Źródłem pokarmu dla roślin jest gleba i powietrze. Z powietrza rośliny pobierają tlen, dwutlenek węgla i azot, a składniki mineralne oraz wodę czerpią z gleby. Intensywna hodowla roślin powoduje zubożenie gleby w składniki mineralne powodując stopniowe jej wyjaławianie. Jeżeli nie wyrówna się tych strat po pewnym czasie gleby tracą swoją początkową urodzajność. Można zapobiegać opisanym wyżej zjawiskom stosując nawozy sztuczne, bądź naturalne zwane również organicznymi. W niniejszej pracy opisane zostaną nawozy sztuczne zwane również nawozami bezpośrednimi, czyli takimi, które dostarczają składników pokarmowych roślinie w postaci minerałów. Nawozy sztuczne dzielimy na: jednoskładnikowe wieloskładnikowe

67 Do najczęściej stosowanych nawozów zaliczamy: superfosfat potrójny kalimagnezja siarczan amonu siarczan magnezu wapno magnezowe-tlenkowe polifoska saletrzak wapniak rolniczy mocznik granulowany saletra amonowa sól potasowa fosforan amonu wapno pocelulozowe azotniak kainit magnezowy mączka fosforytowa

68 Produkcja i charakterystyka nawozów sztucznych. Azotan amonowy – nazywany jest saletrą amonową jest ciałem stałym krystalicznym dobrze rozpuszczalnym w wodzie ma wybuchowe właściwości. Połączenie azotu amonowego z azotanowym jest bardzo korzystne dla wegetacji roślin ze względu na różny czas przyswajania. Duża higroskopijność azotanu amonu utrudnia stosowanie go do celów technicznych i nawozowych. Tych ujemnych cech saletry amonowej można uniknąć przez zastosowanie granulacji. Najczęściej stosuje się granulację wapniową otrzymując w ten sposób nawóz- saletrzak.

69 Nawozy sztuczne dzielimy na: Azotany: Fosforany: Azotan amonu sodu Azotan potasu wapnia Azotan sodu disodu Azotan baru amonu Azotan wapnia baru Azotan srebra chromu Azotan bizmutu kodeiny Azotan(V)miedzi(II) etylu Azotan ołowiu glinu Azotan złota kobaltu Azotan magnezu niklu Azotan cynku rubitu Azotan bizmutelu srebra żelaza

70 Prezentacje o solach wykonali : 1.Wprowadzenie – Lidia Sulej, Malwina Walter 2.Azotany- Magdalena Wielądek, Magdalena Mańska 3. Fosforany – Łukasz Kosopud 4. Siarczany i Węglany – Lidia Kuczek, Sandra Kozieł 5. Chlorki – Karolina Zięba 6. Minerały – Jagoda Rochnowska Aleksandra Wantowska 7. Nawozy- Alicja Libera,Anna Kołecka Nad całością prezentacji czuwała Karolina Zięba

71 Źródła z których korzystaliśmy: 1.Grafika google 2.Wikipedia 3.Chemia Nowej Ery 2 podręcznik dla gimnazjum 4.Zadane.pl 5.Ściąga.pll 6.Trudne.pl

72 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google