Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi."— Zapis prezentacji:

1 Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.
Wodorotlenki Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.

2 Co to są wodorotlenki? Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- decyduje o ich charakterze zasadowym. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.

3 Wodorotlenek sodu Na2O + H2O  2 NaOH Wzór sumaryczny: NaOH
Równanie reakcji: Na2O + H2O  2 NaOH

4 Zastosowanie wodorotlenku sodu
Przemysł papierniczy ( wykorzystywany jest do produkcji papieru ). Tworzywa sztuczne ( Ług sodowy, czyli stężony roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest do produkcji włókien sztucznych Środki czystości ( wodorotlenek sodu jest substancją niezbędną do produkcji mydeł, kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i paznokci oraz środków piorących. Klejenie szkła ( wodorotlenek sodu jest podstawowym surowcem do produkcji szkła wodnego stosowanego do klejenia m.in. Szkła i porcelany.

5 Właściwości wodorotlenku sodu
Właściwości fizyczne: Substancja stała Biały Dobrze rozpuszcza się w wodzie ( podczas rozpuszczania wydziela się ciepło higroskopijny Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący

6 Wodorotlenek potasu Wzór sumaryczny: KOH Równanie reakcji:
K2O + H2O KOH

7 Zastosowanie wodorotlenku potasu
Przemysł kosmetyczny ( jest stosowany do produkcji mydła w płynie i kosmetyków myjących ) . Przemysł spożywczy ( jest wykorzystywany do produkcji kakao, wyrobów kakaowych i czekoladowych ) . Elektronika ( Akumulatory niklowo – kadmowe w których elektrolitem jest KOH )

8 Właściwości wodorotlenku potasu
Właściwości fizyczne: substancje stała Biały Dobrze rozpuszcza się w wodzie (podczas rozpuszczania wydziela się ciepło) higroskopijny Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący

9 Wodorotlenek wapnia Wzór sumaryczny: Ca(OH)2 Równanie reakcji:
CaO + H2O Ca(OH)2

10 Zastosowanie wodorotlenku wapnia
Produkcja żywności ( wykorzystywany do produkcji karm dla zwierząt oraz wodorotlenek wapnia służy do oczyszczania soku buraczanego). Garbarstwo ( wodorotlenek wapnia wykorzystywany jest do usuwania włosia ze skór podczas ich wyprawienia ) . Budownictwo ( Wapno gaszone jest składnikiem zaprawy wapiennej. Twardnienie zaprawy następuje w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) znajdującym się w powietrzu.

11 Wapienie i produkty ich przeróbki
Gaszenie wapna palonego – to potoczna nazwa reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą której produktem jest wopno gaszone, czyli Ca(OH)2. Wapno gaszone ( wodorotlenek wapnia ) – to substancja żrąca. Zaprawa wapienna – powstaje po zmieszaniu Ca(OH)2, czyli wapna gaszonego, z piaskiem i wodą ; stosowane obecnie materiały budowlane są mieszaninami o większej liczbie składników.

12 Właściwości wodorotlenku wapnia
Właściwości fizyczne: Substancja stała biały Trudno rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący

13 AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl
Wodorotlenek glinu Wzór sumaryczny: Al (OH)3 Równanie reakcji: AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl

14 Zastosowanie wodorotlenku glinu
Przemysł papierniczy ( stosowany do produkcji papieru ) . Przemysł kosmetyczny ( w produkcji papieru, mydła, kosmetyków ) Lecznictwo ( stosowany w środkach na nadkwaśność żołądka ) .

15 Właściwości wodorotlenku glinu
Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek,

16 Wodorotlenek magnezu Wzór sumaryczny : Mg(OH)2 Równanie reakcji:
MgO + H2O → Mg(OH)2

17 Zastosowanie wodorotlenku magnezu
preparaty kosmetyczne (wymagające środowiska zasadowego), np. pasty do zębów w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie) w przemyśle znalazł zastosowanie w procesie rafinacji cukru w niewielkich ilościach stosuje się go w wyrobach kakaowych i czekoladowych (jako E528)

18 Właściwości wodorotlenku magnezu
Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne:

19 Wodorotlenek żelaza (II)
Wzór sumaryczny: Fe(OH)2 Równanie reakcji: 2NaOH+FeCl2 Fe(OH)2(osad) + 2NaCl

20 Zastosowanie wodorotlenku żelaza (II)
Wykorzystywany w hutnictwie jako surowiec ceramiczny, szklarski oraz do wytwarzania ołówków.

21 Właściwości wodorotlenku żelaza(II)
Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek

22 Wodorotlenek żelaza (III)
Wzór sumaryczny: Fe(OH)3 Równanie reakcji: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

23 Zastosowanie wodorotlenku żelaza (III)
wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym. Stosowany do wytrawiania płytek PCB Jako reagent wysuszający w niektórych reakcjach chemicznych W przemyśle używany jest przy oczyszczaniu ścieków i produkcji wody pitnej Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PVC.

24 Właściwości wodorotlenku żelaza(III)
Właściwości fizyczne: Substancja stała, Nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: wodorotlenek

25 Wodorotlenek miedzi (II)
Wzór sumaryczny: Równanie reakcji: CuCl2 + 2NaOH Cu(OH) NaCl

26 Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II)
wykrywanie związków wielowodorotlenowych – tworzy związki kompleksowe o szafirowym zabarwieniu, wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa) – tworzy związki kompleksowe o fioletowym zabarwieniu, wykrywanie aldehydów (próba Trommera) – wytrąca się ceglasty osad tlenku miedzi(I).

27 Właściwości wodorotlenku miedzi (II)
Właściwości fizyczne: Substancja stała, Nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek

28 Co to są zasady? Zasady są to związki chemiczne dobrze rozpuszczalne w wodzie.

29 Rozpuszczalność wodorotlenków
Dobrze rozpuszczalne: NH4OH, LiOH, NaOH, KOH, Ba2OH, Sr2OH, Nie rozpuszczalne: Mg2OH, Ca2OH, AgOH, Hg2OH, Pb2OH, Bi3OH, Cu2OH, Sn2OH, Ni2OH, Zn2OH, Mn2OH

30 Dysocjaja jonowa zasad
Rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. Mn (OH)n M n + n OH -

31 Dysocjaja jonowa zasad
Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenowe. NaOH Na+ + OH – Zasada potasowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe. KOH K+ + OH -

32 Dysocjacja jonowa zasad
Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe. Ca (OH) Ca OH - Zasada Cezowa dysocjuje na kationy cezu i aniony wodorotlenowe. CsOH Cs+ + OH -

33 Dysocjacja jonowa zasad.
Zasada barowa dysocjuje na kationy baru i aniony wodorotlenowej. Ba(OH) Ba OH- Zasada amonowa dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenowy. NH3 H2O NH4+ + OH -

34 pH roztworów Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia w nim kationów wodoru H +. Skala pH, czyli skala odczynu roztworów – skala wartości liczbowych od 0 do 14, odpowiadających stężeniu kationów wodoru H+ w roztworze.

35 Skala pH

36 Wartości pH wybielacz pH 12,0 – 13,0 Mydło pH 9,0 – 10,0
proszek do pieczenia pH 9,0 – 11,0 woda pH 6,5 – 8,0 kukurydza pH 6,0 – 6,5 mleko pH 6,3 – 6,6 chleb pH 5,0 – 6,0 ocet pH 2,4 – 3,4 cytryna pH 2,2 – 2,4 ziemniaki pH 5,6 – 6,0 pomidory pH 4,0 – 4,4 truskawki pH 3,0 – 3,5 jabłka pH 2,9 – 3,3

37 Samanta Stawska i Sebastian Krug.
Prace wykonali : Samanta Stawska i Sebastian Krug.


Pobierz ppt "Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google