Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wodorotlenki Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wodorotlenki Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi."— Zapis prezentacji:

1 Wodorotlenki Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.

2 Co to są wodorotlenki? Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- decyduje o ich charakterze zasadowym. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.

3 Wodorotlenek sodu Wzór sumaryczny: NaOH Równanie reakcji: Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

4 Zastosowanie wodorotlenku sodu Przemysł papierniczy ( wykorzystywany jest do produkcji papieru ). Tworzywa sztuczne ( Ług sodowy, czyli stężony roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest do produkcji włókien sztucznych Środki czystości ( wodorotlenek sodu jest substancją niezbędną do produkcji mydeł, kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i paznokci oraz środków piorących. Klejenie szkła ( wodorotlenek sodu jest podstawowym surowcem do produkcji szkła wodnego stosowanego do klejenia m.in. Szkła i porcelany.

5 Właściwości wodorotlenku sodu Właściwości fizyczne: Substancja stała Biały Dobrze rozpuszcza się w wodzie ( podczas rozpuszczania wydziela się ciepło higroskopijny Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący

6 Wodorotlenek potasu Wzór sumaryczny: KOH Równanie reakcji: K 2 O + H 2 O 2 KOH

7 Zastosowanie wodorotlenku potasu Przemysł kosmetyczny ( jest stosowany do produkcji mydła w płynie i kosmetyków myjących ). Przemysł spożywczy ( jest wykorzystywany do produkcji kakao, wyrobów kakaowych i czekoladowych ). Elektronika ( Akumulatory niklowo – kadmowe w których elektrolitem jest KOH )

8 Właściwości wodorotlenku potasu Właściwości fizyczne: substancje stała Biały Dobrze rozpuszcza się w wodzie (podczas rozpuszczania wydziela się ciepło) higroskopijny Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący

9 Wodorotlenek wapnia Wzór sumaryczny: Ca(OH) 2 Równanie reakcji: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

10 Zastosowanie wodorotlenku wapnia Produkcja żywności ( wykorzystywany do produkcji karm dla zwierząt oraz wodorotlenek wapnia służy do oczyszczania soku buraczanego). Garbarstwo ( wodorotlenek wapnia wykorzystywany jest do usuwania włosia ze skór podczas ich wyprawienia ). Budownictwo ( Wapno gaszone jest składnikiem zaprawy wapiennej. Twardnienie zaprawy następuje w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) znajdującym się w powietrzu.

11 Wapienie i produkty ich przeróbki Gaszenie wapna palonego – to potoczna nazwa reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą której produktem jest wopno gaszone, czyli Ca(OH) 2. Wapno gaszone ( wodorotlenek wapnia ) – to substancja żrąca. Zaprawa wapienna – powstaje po zmieszaniu Ca(OH) 2, czyli wapna gaszonego, z piaskiem i wodą ; stosowane obecnie materiały budowlane są mieszaninami o większej liczbie składników.

12 Właściwości wodorotlenku wapnia Właściwości fizyczne: Substancja stała biały Trudno rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: wodorotlenek żrący

13 Wodorotlenek glinu Wzór sumaryczny: Al (OH) 3 Równanie reakcji: AlCl3 + 3NaOH Al(OH) 3 + 3NaCl

14 Zastosowanie wodorotlenku glinu Przemysł papierniczy ( stosowany do produkcji papieru ). Przemysł kosmetyczny ( w produkcji papieru, mydła, kosmetyków ) Lecznictwo ( stosowany w środkach na nadkwaśność żołądka ).

15 Właściwości wodorotlenku glinu Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek,

16 Wodorotlenek magnezu Wzór sumaryczny : Mg(OH) 2 Równanie reakcji: MgO + H 2 O Mg(OH) 2

17 Zastosowanie wodorotlenku magnezu preparaty kosmetyczne (wymagające środowiska zasadowego), np. pasty do zębów w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie) w przemyśle znalazł zastosowanie w procesie rafinacji cukru w niewielkich ilościach stosuje się go w wyrobach kakaowych i czekoladowych (jako E528)

18 Właściwości wodorotlenku magnezu Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne:

19 Wodorotlenek żelaza (II) Wzór sumaryczny: Fe(OH) 2 Równanie reakcji: 2NaOH+FeCl 2 Fe(OH) 2 (osad) + 2NaCl

20 Zastosowanie wodorotlenku żelaza (II) Wykorzystywany w hutnictwie jako surowiec ceramiczny, szklarski oraz do wytwarzania oł ó wk ó w.

21 Właściwości wodorotlenku żelaza(II) Właściwości fizyczne: Substancja stała, nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek

22 Wodorotlenek żelaza (III) Wzór sumaryczny: Fe(OH) 3 Równanie reakcji: FeCl 3 + 3NaOH Fe(OH) 3 + 3NaCl

23 Zastosowanie wodorotlenku żelaza (III) wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekst ó w pisanych kwasem salicylowym. Stosowany do wytrawiania płytek PCB Jako reagent wysuszający w niekt ó rych reakcjach chemicznych W przemyśle używany jest przy oczyszczaniu ściek ó w i produkcji wody pitnej Jako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PVC.

24 Właściwości wodorotlenku żelaza(III) Właściwości fizyczne: Substancja stała, Nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: wodorotlenek

25 Wodorotlenek miedzi (II) Wzór sumaryczny: Równanie reakcji: CuCl 2 + 2NaOH Cu(OH) 2 2NaCl

26 Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II) wykrywanie związków wielowodorotlenowych – tworzy związki kompleksowe o szafirowym zabarwieniu, wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa) – tworzy związki kompleksowe o fioletowym zabarwieniu, wykrywanie aldehydów (próba Trommera) – wytrąca się ceglasty osad tlenku miedzi(I).

27 Właściwości wodorotlenku miedzi (II) Właściwości fizyczne: Substancja stała, Nie rozpuszcza się w wodzie Właściwości chemiczne: Wodorotlenek

28 Co to są zasady? Zasady są to związki chemiczne dobrze rozpuszczalne w wodzie.

29 Rozpuszczalność wodorotlenków Dobrze rozpuszczalne: NH 4 OH, LiOH, NaOH, KOH, Ba 2 OH, Sr 2 OH, Nie rozpuszczalne: Mg 2 OH, Ca 2 OH, AgOH, Hg 2 OH, Pb 2 OH, Bi 3 OH, Cu 2 OH, Sn 2 OH, Ni 2 OH, Zn 2 OH, Mn2OH

30 Dysocjaja jonowa zasad Rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. M n (OH) n M n + n OH -

31 Dysocjaja jonowa zasad Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenowe. NaOH Na + + OH – Zasada potasowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe. KOH K + + OH -

32 Dysocjacja jonowa zasad Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe. Ca (OH) 2 Ca 2+ + 2 OH - Zasada Cezowa dysocjuje na kationy cezu i aniony wodorotlenowe. CsOH Cs + + OH -

33 Dysocjacja jonowa zasad. Zasada barowa dysocjuje na kationy baru i aniony wodorotlenowej. Ba(OH) 2 Ba 2+ + 2 OH - Zasada amonowa dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenowy. NH 3 H 2 O NH 4 + + OH -

34 pH roztworów Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia w nim kationów wodoru H +. Skala pH, czyli skala odczynu roztworów – skala wartości liczbowych od 0 do 14, odpowiadających stężeniu kationów wodoru H + w roztworze.

35 Skala pH

36 Wartości pH wybielacz pH 12,0 – 13,0 Mydło pH 9,0 – 10,0 proszek do pieczenia pH 9,0 – 11,0 woda pH 6,5 – 8,0 kukurydza pH 6,0 – 6,5 mleko pH 6,3 – 6,6 chleb pH 5,0 – 6,0 ocet pH 2,4 – 3,4 cytryna pH 2,2 – 2,4 ziemniaki pH 5,6 – 6,0 pomidory pH 4,0 – 4,4 truskawki pH 3,0 – 3,5 jabłka pH 2,9 – 3,3

37 Prace wykonali : Samanta Stawska i Sebastian Krug.


Pobierz ppt "Wodorotlenki Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google