Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja inicjatyw Śląskiego Klastra ICT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja inicjatyw Śląskiego Klastra ICT"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja inicjatyw Śląskiego Klastra ICT
Leszek Żychoń

2 AGENDA ICT a IT, Centrum naukowo – Przemysłowe SEMTECH, Od Śląskiego Klastra eBiznesu do Śląskiego Klastra ICT, Strategia Śląskiego Klastra ICT, Główne projekty klastra.

3 ICT a IT ICT – Information and Communication Technologies
Szeroki zakres wszystkich technologii umożliwiających przetwarzanie i przesyłanie informacji – systemy informacyjne (systemy do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji w celu ich kreatywnego wykorzystania) IT – Information Technology Zagadnienia, metody i środki umożliwiające przetwarzanie informacji – systemy informatyczne

4 Centrum N-P SEMTECH – trochę historii

5 Centrum Naukowo – Przemysłowe SEMTECH
Centrum Naukowo – Przemysłowe SEMTECH zostało powołane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Członkowie Centrum: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, Instytut Maszyn matematycznych w Warszawie, IPM Sp. z o.o. w Katowicach, 2CONN Sp. z o.o. w Sosnowcu, C N-P ICT Sp. z o.o. w Katowicach. Cel Centrum: Skoncentrowanie zasobów dla wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych w obszarze systemów informacyjnych oraz komercjalizacji i wdrażania wyników tych prac w praktyce gospodarczej

6 Od Śląskiego Klastra eBiznesu do Śląskiego Klastra ICT
1999 – początki współpracy firm tworzących Śląski Klaster eBiznesu 2009 – formalne utworzenie Śląskiego Klastra eBiznesu 2010 – utworzenie Centrum Naukowo – Przemysłowego SEMTECH 2013 – Projekt Rozwój Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT Zmiany formalne: Zmiana nazwy klastra: Śląski Klaster ICT Zmiana nazwy koordynatora klastra: Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT Przeniesienie siedziby koordynatora klastra z Bielska Białej do Katowic Cel zmian: Rozszerzenie zakresu działalności klastra na cały obszar ICT Rozwinięcie zakresu terytorialnego działania klastra z klastra lokalnego na klaster regionalny z udziałem wybranych uczestników spoza Województwa Śląskiego

7 Projekt rozwoju klastra
Tytuł projektu: Rozwój działalności Śląskiego Klastra eBiznesu i przekształcenie go w Śląski Klaster ICT Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 1.3: Transfer technologii i innowacji Beneficjent: Centrum Naukowo Przemysłowe ICT Sp. z o.o. Budżet projektu: zł netto Dofinansowanie: zł

8 Strategia Śląskiego Klastra ICT
Misja: Utworzenie w Województwie Śląskim silnej i stabilnej organizacji potrafiącej sprostać każdemu wymaganiu z zakresu informatyki , telekomunikacji i inżynierii projektów Cele strategiczne: Ułatwienie członkom dostępu do krajowych i europejskich źródeł finansowania projektów ICT Agregacja zasobów informacyjnych i rzeczowych Wsparcie w zakresie informacji rynkowej Rozwój współpracy między członkami klastra a innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą.

9 Uczestnicy Śląskiego Klastra ICT (1)
Obecnie klaster zrzesza członków, w tym: Uczelni wyższych 3 Instytutów badawczych 2 Przedsiębiorstw Jednostek otoczenia biznesu 2

10

11 Netmedia Grzegorz Kopel
Inforg Andrzej Goleń

12 Inicjatywy - Projekty Klastra
Projekt kluczowy: Interoperacyjne systemy informacyjne w efektywnym i bezpiecznym zarządzaniu wrażliwymi danymi medycznymi oraz jednostkami służby zdrowia na poziomie regionu. Koncepcje projektów: Regionalna Platforma Usług Publicznych Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego konurbacji katowickiej oparty o ekspercką e-platformę współpracy samorządów i podmiotów gospodarczych Rozwój przedsiębiorczości lokalnej Zarządzanie ciągłością działania organizacji

13 Rola Śląskiego Klastra ICT (1)
Działanie ukierunkowane na multidyscyplinarne projekty ICT, priorytetowe dla perspektywy 2014 – 2020; Projekty zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego; Praktyczna realizacja koncepcji Smart City w regionie; Wykorzystanie potencjału i wiedzy na rzecz komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych i efektywnym stosowaniu ich w praktyce gospodarczej; Wykorzystanie i rozwinięcie wytworzonego wcześniej, a zwłaszcza w perspektywie 2007 – 2013, potencjału innowacyjnego Regionu.

14 Rola Śląskiego Klastra ICT (2)
Działanie na rzecz kontraktu demograficznego dla Województwa Śląskiego: Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez praktyczną realizację koncepcji Smart City, w tym w obszarze ochrony zdrowia Korzystne zmiany na rynku pracy regionu poprzez zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów uczelni wyższych i zapobieganie w ten sposób odpływowi ludzi młodych

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja inicjatyw Śląskiego Klastra ICT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google