Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMERCJALIZACJA WIEDZY. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMERCJALIZACJA WIEDZY. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Jan Skonieczny

2 Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera Projekt PWr - Wydz. Mechaniczny Innowacja: produktowa, procesowa, organizacyjna, marketingowa, społeczna Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Przedsiębiorczość, Innowacje, Projekty Prace semestralne, prace dyplomowe z innowacji w tym społecznej

3 TEPSIE The Danish Technological Institute, Denmark
The Young Foundation, UK The University of Heidelberg, Germany The Catholic University of Portugal, Portugal Atlantis Consulting, Greece Wroclaw Research Centre EIT+, Poland

4 The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe (TEPSIE)
Cel: opracowanie metod, polityk i instrumentów wykorzystanych przy opracowaniu strategii zorientowanych na rozwój innowacji społecznych w Europie

5 TEPSIE The Danish Technological Institute, Denmark
The Young Foundation, UK The University of Heidelberg, Germany The Catholic University of Portugal, Portugal Atlantis Consulting, Greece Wroclaw Research Centre EIT+, Poland

6 TEPSIE - http://www.tepsie.eu/
Part I: Defining social innovation'. Part II: Context and Responses'. Part III: Practices and Trends', Part IV: Summary of WPs' “Report on the development of online networking tools" (PDF), ‘Dissemination Strategy: Putting social innovation on the agenda’ (PDF). 'Report on Social Finance Investment Instruments, Markets and Cultures in the EU' ‘An Introduction to Innovation Studies for Social Innovators: A literature review of the methods and enabling conditions for innovation’ 'Report on Social Finance Investment Instruments, Markets and Cultures in the EU'. 'Comparative Case Study Report on the State of the Social Economy' 'The measurement of social economies in europe - a first step towards an understanding of social innovation'. ‘Mapping citizen engagement in the process of social innovation’. ‘Barriers to Social Innovation’.

7 Input – black box - output
Definiowanie Input – black box - output

8 Definicja innowacji społecznej (R.Praszkier & A.Nowak)
„nowe idee, które mają rację bytu” i „pozwalają na osiąganie celów społecznych”, które odróżniają innowacje od ulepszeń, które przejawiają się tylko stopniowo w zmianach społecznych oraz od kreatywności i inwencji, tworzenie i wdrażanie nowych idei w zakresie organizowania działalności międzyludzkiej lub stosunków społecznych w celu osiągnięcia wspólnych celów.

9 Wymiary innowacji społecznej
Problem/ potrzeba społeczna Twórczość Przedsiębiorczość Zmiana społeczna (systemowa)

10 Problemy społeczne Osoby starsze Dzieci specjalnej troski
osoby dyskryminowane Dzieci niedożywione Dzieci niemające dostępu do edukacji Ludzie uzależnieni od narkotyków i alkoholu

11 Twórczość (J. Schumpeter)
Zdolność do tworzenia nowych idei (rozwiązań), produktów, rynków i technologii

12 Cecha postawa zachowanie orientacja
Przedsiębiorczość Cecha postawa zachowanie orientacja

13 Przedsiębiorczość (J.B. Say)
Umiejętność przenoszenia zasobów ekonomicznych z obszaru o niższej do obszaru o wyższej wydajności, zwiększając ich wykorzystanie i zysk.

14 Długoterminowa i dalekosiężny rozwój
Zmiana społeczna Długoterminowa i dalekosiężny rozwój

15 Definicja TEPSIE Innowacje społeczne to nowe rozwiązania (produkty, usługi, modele, rynki, procesy), które jednocześnie zaspokajają potrzebę społeczną (bardziej efektywnie niż dotychczas istniejące rozwiązania) i prowadzą do nowych lub ulepszonych zdolności sprawczych społeczeństwa oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

16 Proces komercjalizacji innowacji społecznej (TEPSIE)
inspiracje (prompts), propozycje (proposals), prototypy (prototypes), utrzymanie (sustaining), skalowanie (scaling), zmiana systemowa (systemic change).

17

18 Czynniki wspierające kształtowanie innowacji społecznej
Przedsiębiorca społeczny Przedsiębiorstwo społeczne Partnerstwo publiczno-prywatne

19 „Historyczni” przedsiębiorcy społeczni
A. Borsig – system mistrza w przedsiębiorstwie R. Hill - współczesna poczta F. Nightingale – współczesny szpital M. Yunus – mikrokredyty dla ubogich mieszkańców Bangladesz

20 Współcześni przedsiębiorcy społeczni
Ashoka Stowarzyrzenie Klon/ Jawor Sektor 3 Wrocław

21 Ashoka Międzynarodowa organizacją wyszukująca ludzi, którzy zajmują się wprowadzaniem innowacji i systemowych rozwiązań problemów społecznych. Misją organizacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwości i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej (everyone a chandermaker). Działanie Ashoki czyni to poprzez inwestowanie w przedsiębiorców społecznych, którzy łączą wizjonerską postawę, pasję pomagania innym z profesjonalnym podejściem do pracy.

22 Stowarzyszenie Klon/ Jawor
Stowarzyszenie apolityczne i nie nastawione na zysk, którego głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Prowadzi największy w Polsce portal organizacji pozarządowych. Wydaje raporty na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, dostarcza informacji o samoorganizującym się społeczeństwie: organizacjach pozarządowych, ruchach obywatelskich, filantropii, wolontariacie oraz społecznym zaangażowaniu Polaków i Polek.

23 Sektor 3 Wrocław Celem projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej i zaangażowania w działalność społeczną na terenie aglomeracji wrocławskiej.

24 Cechy przedsiębiorcy społecznego wg D. Bernsteina
gotowość do koordynowania własnych błędów gotowość do dzielenia się sukcesem wyłamanie się z istniejących struktur i schematów wychodzenie poza swój tradycyjny obszar działania pracy bez rozgłosu silny kręgosłup moralny

25 Cechy przedsiębiorcy społecznego wg P. Druckera
ma min. 45 lat, osiągnął sukcesy zawodowe, kocha swoją pracę, mimo, że nie jest ona już dla niż wyzwaniem, robi to co do tej pory, ale poświęca temu coraz mniej czasu równocześnie rozpoczyna kolejną działalność, która w porównaniu do pierwotnej nie jest nastawiona na zysk chciałby przeżyć inaczej drugą połowę życia zawodowego

26 Przedsiębiorstwo społeczne
To bezinteresowne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego. Wypracowany w takim przedsiębiorstwie zysk jest inwestowany w sprawy społeczne. Właściciel nie może liczyć na osiąganie osobistego zysku, może natomiast, po jakimś czasie, uzyskać zwrot przekazanej sumy.

27 Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce
Spółdzielnie socjalne Centra integracji społecznej Zakłady aktywności zawodowej Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń

28 Partnerstwo Publiczno-Prywatne
W ustawie o partnerstwie publiczno- prywatnym [Ustawa z 19 grudnia 2008] zdefiniowano PPP jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

29 Przykłady PPP publiczne budownictwo naziemne – efektywne wykonanie i użytkowanie budynków publicznych transport – polepszenie ruchu drogowego opieka zdrowotna – efektywne przygotowanie i wykorzystywanie instytucji (np. szpitali) oświata – oferta kształcenia zgodna z wymaganiami rynku, zaopatrzenie i usuwanie odpadów – zapewnienie jakości i bezpieczeństwa ochrona środowiska – recykling śmieci

30 Edukacja w XXI wieku Ekonomia społeczna Odpowiedzialność społeczna
Przedsiębiorczość społeczna Innowacja społeczna

31 Dziękuję za uwagę jan.skonieczny@pwr.wroc.pl


Pobierz ppt "KOMERCJALIZACJA WIEDZY. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google