Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo popytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo popytu."— Zapis prezentacji:

1 Prawo popytu

2 Definicja popytu Popyt (ang. demand) to takie zapotrzebowanie na dane dobro, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego odpowiednią sumą pieniędzy. Innymi słowy - to poparta odpowiednimi zasobami chęć klienta do nabycia dóbr i usług w danym momencie i w danym miejscu.

3 Prawo popytu Prawo popytu określa stosunek pomiędzy cenami a ilością dóbr i usług, które zostałyby kupione przy danych cenach. Mówi ono, że gdy wszystkie inne czynniki pozostaną na dotychczasowym poziomie (ceteris paribus) , więcej można będzie sprzedać po niższej niż po wyższej cenie a stosunek ten przedstawia krzywa popytu

4 Wykres krzywej popytu

5 Wykres krzywej popytu Krzywa popytu graficznie przedstawia stosunek pomiędzy ilością na którą zgłaszany jest popyt a ceną Przesunięcie krzywej popytu w prawo będzie świadczyło o tendencji wzrostowej popytu

6 Wzrost popytu

7 Efekt substytucji i efekt dochodowy
Efekt substytucji – gdy cena jednego dobra rośnie zastępuje je innym dobrem Efekt dochodowy – gdy cena danego dobra rośnie mój realny dochód zmniejsza się co prowadzi do zmniejszenia popytu na dane dobro

8 Malejąca użyteczność krańcowa
Malejąca użyteczność krańcowa oznacza sytuację, gdy spożycie następnej jednostki danego dobra przynosi mniejsze zadowolenie niż spożycie poprzedniej jednostki tego samego dobra. Zmniejszająca się użyteczność krańcowa tłumaczy, dlaczego są potrzebne niższe ceny, aby zwiększyć poziom popytu.

9 Zamiany popytu Czynniki wewnątrzrynkowe: Poziomu ceny danego dobra
Wysokości realnych dochodów Poziomu cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych Oczekiwań zmian cen i dochodów Indywidualnych preferencji konsumenta Liczby konsumentów

10 Zmiany popytu cd. Czynniki pozarynkowe: Preferencje konsumentów Moda
Czynniki demograficzne Pora roku Sytuacja polityczna Sytuacja gospodarcza

11 Rodzaje popytu Popyt efektywny – chęć nabycia towaru poparta jest posiadaniem odpowiedniego ekwiwalentu. Popyt potencjalny – oznacza pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi. W przypadku poprawy sytuacji dochodowej nabywcy popyt potencjalny może się przekształcić w popyt efektywny. ze względu na rodzaj dobra: popyt substytucyjny popyt komplementarny ze względu na elastyczność popyt sztywny - zmiana ceny nie wywołuje zmian popytu popyt elastyczny


Pobierz ppt "Prawo popytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google