Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH ID grupy: 97/79_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: I /

3 WITAMY! Jesteśmy uczniami klasy 1 Technikum Handlowego w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. Uczestniczymy od 11 maja 2010 r. W projekcie „As Kompetencji” Przedstawiamy wyniki realizacji pierwszego tematu projektowego. : „ Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski.” Dla celów badań i analiz przyjęliśmy założenie dotyczące obszaru, który będziemy traktować, jako nasz lokalny rynek pracy i rynek edukacyjny.

4 Założyliśmy, że nasz lokalny rynek pracy i rynek edukacyjny dotyczyć będzie obszar powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego (woj. wielkopolskie), w którego skład wchodzą gminy miejskie: CZARNKÓW gminy miejsko-wiejskie: KRZYŻ WIELKOPOLSKI, TRZCIANKA, WIELEŃ gmin wiejskich: CZARNKÓW, DRAWSKO, LUBASZ, POŁAJEWO

5 Rynek edukacyjny W NASZYM REGIONIE ISTNIEJE SZEREG SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH: LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ( w Trzciance, Krzyżu Wlkp., Wieleniu i Czarnkowie) ZESPOŁY SZKÓŁ: Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie Zespół Szkół Technicznych w Trzciance Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance Zespół Szkół w Białej Zespół Szkół w Wieleniu CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w Czarnkowie Szkoły imienia I. J. Paderewskiego prowadzone przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. (szkoła prywatna)

6 Rynek edukacyjny W ramach Technikum dla młodzieży szkoły oferują kształcenie w różnorodnych zawodach: technik architektury krajobrazu technik budownictwa technik ekonomista technik elektronik technik elektryk technik geodeta technik handlowiec technik hodowca koni technik hotelarstwa technik informatyk technik inżynierii środowiska i melioracji technik logistyk technik mechanik technik obsługi turystycznej technik ochrony środowiska technik organizacji usług gastronomicznych technik pojazdów samochodowych technik rolnik technik spedytor technik technologii drewna technik teleinformatyk turystyki wiejskiej żywienia i gospodarstwa domowego NOWOŚCI technik organizacji reklamy technik poligraf technik usług fryzjerskich technik weterynarii

7 Rynek edukacyjny Lokalne szkoły umożliwiają również uzupełnienie wykształcenia lub zmianę profilu wykształcenia w ramach Szkół Policealnych lub Techników Uzupełniających dla Dorosłych. Kształcą w zawodach: technik administracji technik architekt krajobrazu technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik budownictwa technik ekonomista technik elektryk technik handlowiec technik hodowca koni technik hotelarstwa technik informatyk technik logistyk technik mechanik opiekunka środowiskowa technik organizacji reklamy technik organizacji usług gastronomicznych technik prac biurowych technik rachunkowości technik rolnik technik usług pocztowych i finansowych technik żywienia u gospodarstwa domowego NOWOŚCI technik poligraf technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych technik weterynarii

8 Rynek edukacyjny Młodzież może kształcić się w Zasadniczych Szkołach zawodowych, w których oprócz zajęci szkolnych uczestniczą w praktycznych zajęciach nauki zawodu. Są to szkoły 2 lub 3 letnie zależnie od wybranego zawodu. cukiernik elektryk fryzjer introligator krawiec kucharz małej gastronomii lakiernik malarz-tapeciarz mechanik pojazdów samochodowych monter instalacji urządzeń sanitarnych murarz operator obrabiarek skrawających piekarz rzeźnik-wędliniarz sprzedawca stolarz ślusarz Nowość drukarz

9 Rynek edukacyjny Cześć szkół we współpracy z Centrum Edukacji Zawodowej i innymi instytucjami organizują bezpłatne lub tylko częściowo płatne kursy kwalifikacyjne dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat np. obsługi kas fiskalnych dla sprzedawców, obsługi wózków widłowych, prawa jazdy kategorii B itp. Te dodatkowe kwalifikacje zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy.

10 Rynek edukacyjny Z racji położenia Krzyża Wielkopolskiego i dogodnych połączeń komunikacyjnych Młodzież z naszego miasta i okolic może uczyć się w szkołach średnich i szkołach wyższych w różnych ośrodkach m. in. w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Pile, Koszalinie, Zielonej Górze,.

11 Rynek edukacyjny - wnioski z obserwacji
Oferta edukacyjna na naszym lokalnym rynku edukacyjnym jest zróżnicowana. Kilka lat temu bardzo popularne były kierunki ekonomiczna, są one nadal proponowane w trzech szkołach. Zainteresowanie zawodem technik ekonomista czy technik handlowiec ciągle jednak maleje. Po dwie szkoły proponują uczniom zawody: technik mechanik, informatyk, budownictwa, ochrony środowiska, a także technik żywienia i gospodarstwa domowego. W pozostałych zawodach można się kształcić w pojedynczych szkołach. Wielu młodych ludzi decyduje się na naukę zawodu w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, co da w najbliższych latach napływ na rynek pracy ludzi o przydatnych zawodach robotniczych. Szeroki wachlarz kierunków w Technikach Uzupełniających i Szkołach policealnych daje możliwość przekwalifikowania się. Bliskość dużych ośrodków akademickich umożliwia kształcenie w trybie dziennym lub zaocznym na różnorodnych kierunkach w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych.

12 Rynek pracy - potencjalni pracodawcy
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, iż w POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM na koniec 2009 r. zarejestrowanych było w 2009 r. ogólnie jednostek gospodarczych. Wśród tych podmiotów dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,92%), a spółki prawa handlowego to tylko 5,67%. Wyraźnie dominują przedsiębiorstwa sektora handlu hurtowego i detalicznego łącznie z mechanika pojazdów mechanicznych. Liczną grupę stanowią również przedsiębiorstwa budowlane oraz grupa transport i spedycja.

13 Rynek pracy - potencjalni pracodawcy
Poniżej przedstawiamy strukturę jednostek gospodarczych zarejestrowanych w POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM na koniec 2009 r. Opracowanie na podstawie danych GUS z 2009 r.

14 Rynek pracy – potencjalni pracodawcy
Opracowanie na podstawie danych GUS z 2009 r.

15 rynek pracy Grupa odpowiedzialna za analizę lokalnego rynku pracy obserwowała oferty pracy na naszym lokalnym rynku pracy (POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI). Na podstawie obserwacji z okresu ostatniego tygodnia maja ustalono, że najwięcej ofert pracy zanotowano dla kierowców (w tym kierowców samochodów ciężarowych) oraz pracowników budowlanych. W badanym okresie poszukiwani byli również m.in. kelnerzy, cukiernicy, mechanicy, ślusarze. Można zauważyć, że dominowały oferty dla zawodów robotniczych. Brak znaczącej liczby ofert dotyczących zawodów techników.

16 Rynek pracy - bezrobocie
W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stopa bezrobocia wyniosła w końcu kwietnia 2010r. 15,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie na koniec maja 2010r. wynosiła 4 827 osób  i była niższa o 240 osób tj. o 4,7% w stosunku do kwietnia 2010 roku. W porównaniu do maja 2009 r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 439 osób tj. o 10,0% Na lokalnym rynku pracy wśród bezrobotnych dominują kobiety. Ofert pracy jest dla nich zdecydowanie mniej niż dla mężczyzn. W województwie stopa bezrobocia wyniosła w kocu kwietnia 2010r. 9,5%. W porównaniu z kwietniem 2009r. wzrosła o 1,4 punktu, a w stosunku do marca spadła o 0,6 punktu. W kraju stopa bezrobocia wynosiła na koniec kwietnia 2010r. 12,3% i w porównaniu z kwietniem 2009r. wzrosła o 1,4 punktu, w stosunku do poprzedniego miesiąca spadła o 0,6 punktu.

17 Rynek pracy – zawody deficytowe i nadwyżkowe
Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2009 roku, biorąc pod uwag średnią miesięczną liczbę ofert pracy zgłoszonych w 2009 roku oraz średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych osób w danym okresie, spośród zawodów, na które pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie wyodrębniono 25 zawodów deficytowych, 13 zawodów zrównoważonych oraz 101 zawodów nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe – zawody na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach Zawody deficytowe występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie.

18 Rynek pracy – zawody deficytowe i nadwyżkowe
Do zawodów deficytowych zaliczamy m.in.: monter mebli pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna sekretarka robotnik gospodarczy pracownik biurowy [zawód szkolny: technik prac biurowych] brukarz wulkanizator itp. Do zawodów nadwyżkowych zaliczamy m.in.: księgowy (samodzielny), szlifierz metali pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle pracownicy ochrony mienia i osób itp.

19 Losy absolwentów, którzy ukończyli szkołę w czerwca 2009 roku
Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

20 Losy absolwentów z czerwca 2009 roku
Większość absolwentów, którzy ukończyli Licea ogólnokształcące podjęła dalszą naukę. Około połowa absolwentów Techników podjęła pracę. Część dalej się kształci. Prawie połowa absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych podjęło pracę.

21 Sposoby aktywnego poszukiwania pracy – Koniec szkoły i co dalej?
Do najważniejszych metod poszukiwania pracy należą: budowa sieci kontaktów – im więcej osób wiesz, że szukasz pracy, tym większa szansa, że dowiesz się o ciekawej ofercie pracy bezpośrednie zgłaszanie się do firm – składanie dokumentów aplikacyjnych (właściwie i starannie przygotowane CV i list motywacyjny) media – ogłoszenia w prasie; audycje radiowe i telewizyjne o aktywnym szukaniu pracy Internet – specjalne internetowe serwisy pracy urzędy pracy – po rejestracji we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy absolwenci mogą korzystać z szeregu możliwości np. staży targi pracy, branżowe, spotkania z przedstawicielami firm w szkołach agencje rekrutacyjne – firmy doradztwa personalnego

22 Działania powiatowych urzędów pracy na rzecz absolwentów
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie proponuje absolwentom: pomoc w aktywnym poszukiwania pracy pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe staże szkolenia możliwość uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej

23 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Pomoc w poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu osób bezrobotnych do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnieniu, w szczególności: uczestnictwie w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy uczestnictwo w zajęciach aktywizujących w klubach pracy (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących znalezieniu pracy i samo zatrudnieniu

24 Kluby pracy KLUB PRACY to miejsce w którym można uzyskać profesjonalną pomoc w: rozpoznawaniu swoich  mocnych stron, zbilansowaniu swoich umiejętności i kwalifikacji, aktywnym i efektywnym poszukiwaniu pracy, napisaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: ŻYCIORYSU, LISTU MOTYWACYJNEGO, ćwiczeniu pozytywnego myślenia i samoakceptacji.

25 poradnictwo zawodowe W Powiatowych Urzędach Pracy i ich filiach zatrudnieni są doradcy zawodowi, których zadaniem jest: udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia; udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych; kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych; udzielanie informacji i doradztwo zawodowe dla pracodawców w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

26 Pośrednictwo pracy Pośrednictwem pracy zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy oraz wiele firm pośrednictwa pracy. Celem pośrednictwa pracy jest udzielenie pomocy: osobom bezrobotnym i poszukującym pracy – w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia pracodawcom – w poszukiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach Ponadto pośrednictwo pracy polega na: pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy informowanie zainteresowanych stron o aktualnej sytuacji i przewidywanych zumianych na lokalnym rynku pracy inicjowaniu i organizowaniu kontaktów poszukujących pracy z pracodawcami informowaniu osób bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

27 Staże dla absolwentów i nie tylko
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie może skierować do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy na  okres od 3 do 12 miesięcy osobę bezrobotną: do 25 roku życia która nie ukończyła 27 roku życia- w okresie 12 miesięcy od dnia określonego  w  dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie oświadczającym kończenie szkoły wyższej. Staż pozwala stażyście nabyć umiejętności praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

28 Staże dla innych bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy może również skierować na okres do 6 miesięcy do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy: osobę bezrobotną długotrwale, albo po zakończeniu realizacji socjalnego, bezrobotną kobietę, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia, osobę bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, osobę bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, osobę bezrobotną samotnie wychowującą, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, niepełnosprawną osobę bezrobotną.

29 szkolenia Szkolenia osób bezrobotnych są inicjowane w celu:
zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji, zwiększenia aktywności zawodowej. Szkolenia są skierowane szczególnie do osób: nie posiadających kwalifikacji zawodowych, zmuszonych do zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

30 szkolenia Formy organizacyjne szkolenia:
Szkolenia grupowe - organizowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy, Szkolenie w trybie indywidualnym - realizowane na wniosek bezrobotnego. Starosta może  skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

31 Własna działalność gospodarcza - szansą na pracę
Własna firma jest szansą na pracę nie tylko dla absolwenta, ale dla każdego z dobrym pomysłem na biznes. Założenie własnej firmy krok po kroku: złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na druku EDG-1 w Urzędzie Gminy wniosek o nadanie nr REGON prześle Urząd Gminy do stosownego Urzędu Statystycznego (decyzja o nadaniu nr REGON otrzymamy pocztą) wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (zawiadomić właściwy urząd skarbowy)  decyzja w sprawie podatku VAT (opodatkowanie czy zwolnienie) zgłoszenie właściciela do ZUS przy zatrudnianiu pracowników na etat należy zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Państwowej Inspekcji Sanitarnej założenie firmowego rachunku bankowego

32 Pozyskiwanie środków na założenie działalność gospodarczą
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy. Są to działania współfinansowane ze środków UE. Należy spełnić określone warunki przez wnioskodawcę: musi mieć statut bezrobotnego, nie korzysta z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzysta środki zgodnie z przeznaczeniem nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży kompletny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy nie może zawiesić ani zlikwidować działalności przez okres 12 miesięcy. W bieżącym roku w POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM można uzyskać kwotę zł.

33 Pozyskanie środków na działalność gospodarczą
Poza możliwością uzyskania środków na założenie firmy z PUP obecnie przedsiębiorcy mają szereg innych możliwości. W każdym województwie działa szereg programów w ramach. których można uzyskać tzw. „dotacje unijne.” W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM przedsiębiorcy mogą uzyskać środki w ramach np. : działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka

34 Pozyskanie środków na działalność gospodarczą
Na działania 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można pozyskać nawet do 300 tys. zł na założenie lub rozwój firmy na wsi lub w małych miasteczkach do 5. tys. mieszkańców. Jeżeli przedmiotem działania będą usługi dla rolnictwa lub leśnictwa i znajdują się w gminie miejsko wiejskiej to miasto może mieć wielkość do 20 tys. mieszkańców Dotacja ma formę refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i może wynieść od PLN do PLN (choć w tym roku, jako dodatkowe ułatwienie, wprowadzony został mechanizm zaliczek, co oznacza iż na realizację inwestycji można będzie uzyskać do 20% przyznanej dotacji w formie zaliczki). Maksymalna kwota dotacji uzależniona jest również od ilości miejsc pracy jakie zostaną utworzone po realizacji inwestycji. ( zł – 1 miejsce pracy; zł – 2 miejsca pracy; zł – 3 miejsca pracy).

35 Pozyskanie środków na działalność gospodarczą
W ramach działania PO IG 8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B mieści się typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. O wsparcie w ramach działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi) na terytorium Polski. Kwota dotacji o jaką można się starać w ramach tego działania może wynieść od 20 tyś zł do 2 mln zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od województwa w którym realizowany będzie projekt oraz statusu firmy starającej się o dotację oraz kategorii wydatków kwalifikowanych.

36 Pozyskanie środków na działalność gospodarczą
W ramach działania PO IG 8.1 mieszczą się projekty dotyczące tzw. e- biznesu, czyli projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. O dotacje mogą starać się mikro i małe przedsiębiorstwa (czyli – w uproszczeniu – dla przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób), które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok. Kwota wsparcia kształtuje się na poziomie od 20 tyś zł do 1 mln zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych może wynosić do 85%. Warto pamiętać, że dotacje unijne działają na zasadzie refundacji. Inwestycja musi zostać zrealizowana z własnych środków finansowych (ew. kredytów) zaś po jej rozliczeniu będzie można się ubiegać o częściowy zwrot kosztów.

37 Szanse i zagrożenia dla absolwentów na lokalnym rynku pracy - podsumowanie
LOKALIZACJA KRZYŻA WIELK. – MOŻLIWOŚC DOJAZDU DO PRACY LUB SZKOŁY W POZNANIU, GORZOWIE, PILE itd. STAŻE FINANSOWANE Z PUP – szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego SZKOLENIA i DOKSZTAŁCANIE – MOŻLIWOŚCI ZMIANY LUB UZUOEŁNIENIA KWALIFIKACJI ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE NA ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ FIRMY ZAPOTRZEBOWANIE NA WYSPECJALIZOWANE ZAWODY ROBOTMOCZE BRAK MIEJSC PRACY DLA NIEKTÓRYCH ZAWODÓW REPREZENTOWANYCH PRZEZ ABSOLWENTÓW KRYZYS GOSPODARCZY NIEDOSTOSOWANIE OFERT SZKOLNICTWA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY MARAZM SPOŁECZNY – Niechęć DO ZMIAN BRAKI W WYKSZTAŁCENIU ABSOLWENTÓW NIEDOSTOSOWANIE WIEDZY PRZYSWAJANEJ PRZEZ UCZNIÓW W SZKOŁACH DO REALIÓW WYKONYWANEGO ZAWODU LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

38 Dziękujemy za uwagę!

39 ŹRÓDŁA INFORMACJI dane Głównego Urzędu Statystycznego
dane Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie dane z serwisów internetowych dotyczących pracy dane z serwisów internetowych dotyczących działalności gospodarczej dane z serwisów internetowych dotyczących środków unijnych dane Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego Dane ze stron szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Czarnkowsko- trzcianeckim dane ze stron poświęconych „dotacjom unijnym” INNE ZASOBY INTERNETu

40


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google