Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Aleksandra Walasek oraz Kinga Urban

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Aleksandra Walasek oraz Kinga Urban"— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Aleksandra Walasek oraz Kinga Urban
Słowianie wschodni Autorzy: Aleksandra Walasek oraz Kinga Urban

2 Menu Krótka informacja o słowianach wschodnich
Języki wschodniosłowiańskie Narody wschodniosłowiańskie Menu

3 Krótka informacja o słowianach wschodnich
Słowianie wschodni – indoeuropejska grupa ludnościowa Europy, zamieszkująca wschodnią i część środkowej partii tego kontynentu, licząca około 210 mln ludzi. Do Słowian wschodnich zalicza się: Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Łemków, Bojków i Rusinów. W okesie ekspansji Słowianie (VII-VIII wiek) ulegli zróżnicowaniu językowo-kulturowemu, spowodowało to wykształcenie trzech grup Słowian, m.in. Słowian wschodnich.

4 Języki wschodniosłowiańskie

5 Narody wschodniosłowiańskie
Białorusini Ukraińcy Łemkowie Rosjanie Bojkowie Rusini

6 Białorusini Od VI do X wieku w basenie Dźwiny, górnego Dniepru i Wołgi osiedlało się plemię Krywiczów, które podzieliło się później na dwie grupy: zachodnią i wschodnią. Obszary na północ od rzeki Prypeć były zaś obszarem zamieszkania Dregowiczów. Oba te plemiona uważane są za protoplastów dzisiejszego narodu białoruskiego, chociaż należy pamiętać, że jeszcze w X wieku nie można mówić o znacznych różnicach pomiędzy poszczególnymi plemionami wschodniosłowiańskimi, również jeśli chodzi o język, jakiego używały. Różnicowaniu narodowościowemu zacznie sprzyjał rozwój zależności feudalnych i podział Rusi Kijowskiej na poszczególne księstwa. Niektóre z nich (Połockie, Smoleńskie, Turowskie, Pińskie) uważane są przez Białorusinów za pierwsze białoruskie organizmy państwowe.

7 Rosjanie Rosjanie to jedna z grup etnicznych należąca do wschodnich Słowian, zamieszkująca głównie Rosję i sąsiadujące kraje. Potocznie słowo Rosjanie jest używane do określenia wszystkich obywateli Rosji, podobnie jak często czyniono to wobec obywateli Związku Radzieckiego. Natomiast we współczesnym języku rosyjskim dla określenia osoby o dowolnym pochodzeniu etnicznym, która jest obywatelem Rosji, używa się poprzednio uznawane za przestarzałe i książkowe słowo россиянин/rossijanin. Etniczni Rosjanie stanowią około 80% ludności Rosji.

8 Ukraińcy Ukraińcy – naród mieszkający w Europie środkowo-wschodniej, głównie na Ukrainie (także w krajach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Obok Rosjan i Białorusinów, Ukraińcy są potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską oraz w pewnej mierze ludów przemieszczających się po terytoriach na północ od Morza Czarnego w burzliwej historii tej części Europy. Współcześnie Ukraińcy to naród głównie prawosławny, ale znaczne są też wpływy grekokatolickie, protestanckie i katolickie.

9 Łemkowie Najbardziej uznaną w Polsce teorią powstania tej grupy etnicznej, posiadającej własny język, własną kulturę i obyczaje, jest teoria tzw. migracji wołoskich. Zakłada ona, iż począwszy od XII wieku wzdłuż głównego grzbietu Karpat, z terenów dzisiejszej Rumunii rozpoczęła się wędrówka pasterzy wołoskich (kolonizacja wołoska). Ludność ta mieszała się po drodze z ludami ruskimi zamieszkującymi tereny dzisiejszej Ukrainy przejmując i adaptując ich religię i kulturę. Na terytorium dzisiejszej Polski migracje te dotarły na przełomie XIII i XIV wieku. W swojej wędrówce na zachód pasterze ci doszli aż do terenów Beskidu Śląskiego. Grupy, które dotarły najdalej na zachód nie zdołały zachować odrębności etnicznej i kulturowej. Między wiekami XV i XVII, gdy migracje ostatecznie ustały, zaczęły zmieniać się obyczaje ludów napływających. Ostatecznie z pasterzy-wędrowców przekształcili się w osiadłych rolników. W końcu XVI wieku istniała już większość wsi, które widać na XX-wiecznych mapach. Sami Łemkowie nazywali siebie Rusnakami. Nazwa "Łemko" pojawiła się w początkach XIX wieku i pochodzi od charakterystycznego dla ich języka słowa "łem" (tylko, ale), prawdopodobnie przejętego z języka słowackiego.

10 Bojkowie Bojkowie - grupa etniczna pochodzenia ruskiego i wołoskiego osiadła w XV-XVI wieku, zamieszkująca Karpaty Wschodnie od Wysokiego Działu w Bieszczadach na zachodzie, do doliny Łomnicy w Gorganach. Na zachodzie sąsiadowali z Łemkami, na wschodzie z HucułamiOsadnictwo na interesującym nas terenie rozpoczęło się na przełomie XIV i XV wieku, wcześniej te tereny były całkowicie niezasiedlone. Po II wojnie światowej część terenów zamieszkałych przez Bojków (około 1/4) znalazła się w Polsce. Większość Bojków natomiast wysiedlono do ZSRR, resztę w wyniku Akcji "Wisła" rozproszono po Polsce.

11 Rusini Rusini albo Rusnacy (etym. niejasna, prawdopodobnie związana z germańskimi początkami Rusi Kijowskiej) - termin odnoszący się do kilku wschodniosłowiańskich narodów bądź grup etnicznych.

12 Dziękujemy za uwagę!!


Pobierz ppt "Autorzy: Aleksandra Walasek oraz Kinga Urban"

Podobne prezentacje


Reklamy Google