Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Natalia Bolaczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Natalia Bolaczek"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Natalia Bolaczek
Średniowiecze Słowianie Południowi Autor: Natalia Bolaczek

2 Menu Historia Słowianie Język

3 Historia W XIX wieku, po wojnach napoleońskich, gdy Austria przejęła utworzone przez Napoleona Prowincje Iliryjskie, Słowianie południowi byli tylko w dwu państwach, ówczesnych imperiach wielonarodowych: w Austrii i w Turcji. W Austrii byli Słoweńcy i Chorwaci, od 1867 roku podzieleni między część austriacką i węgierską Austro–Węgier. W XIX wieku zmniejszał się zasięg panowania Turcji w Europie i jej granice odsuwały się na południe i wschód: na korzyść Rosji, Austrii i nowych państw uzyskujących najpierw autonomię, a następnie rozszerzających kosztem Turcji swe granice: uniezależniały się księstwa rumuńskie, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria. W roku 1878 zaszły zmiany zasadnicze: Serbia i Rumunia, poprzednio autonomiczne, ale pod zwierzchnictwem Turcji, uzyskały niepodległość. Utworzono Bułgarię, która, jak chciała Rosja, miała sięgać do Morza Egejskiego.

4 Słowianie Słowianie południowi – indoeuropejska grupa ludnościowa Europy, zamieszkująca południowo-wschodnią część (północne Bałkany) tego kontynentu i licząca około 30 mln ludzi. Do Słowian południowych zalicza się: Bośniaków, Bułgarów, Chorwatów, Czarnogórców, Macedończyków, Serbów i Słoweńców. W okesie ekspansji Słowianie (VII-VIII wiek) ulegli zróżnicowaniu językowo-kulturowemu, spowodowało to wykształcenie trzech grup Słowian, m.in. Słowian południowychch. Mapa

5 Bośniacy Bośniacy to naród południowosłowiański, muzułmanie z Bośni i Hercegowiny,Muzułmanie bośniaccy, uznani za odrębny naród w 1969 przez rząd Jugosławii gł. ze względu na wyznanie i związaną z nim obyczajowość; ok. 1,9 mln, czyli około 38 % ludności BiH (1991).

6 Bułgarzy Bułgarzy - naród zamieszkujący głównie Bułgarię, w mniejszej liczbie także Macedonię, Grecję, Ukrainę i Mołdawię. Uważa się, iż Bułgarzy są potomkami trzech ludów - Słowian, którzy osiedlili się na Półwyspie Bałkańskim w VI wieku, Protobułgarów, którzy przybyli na Bałkany w VII wieku, a także Traków, lokalnej ludności, zamieszkującej tereny wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego od głębokiej starożytności.

7 Chorwaci Chorwaci - naród południowosłowiański, liczący około 7 mln ludzi. Zamieszkują głównie Chorwację (około 4 mln) oraz Bośnię i Hercegowinę (0,6 mln). Większe skupiska Chorwatów znajdują się też w Austrii (0,1 mln), Serbii (0,1 mln), Czarnogórze, Słowenii i na Węgrzech. Na emigracji żyje około 2,5 mln Chorwatów, głównie w USA (0,3 mln), ale również w takich krajach jak Niemcy, Kanada, Australia, Szwecja. Chorwaci są w większości katolikami.

8 Czarnogórcy Czarnogórcy - naród południowosłowiański zamieszkujący głównie Czarnogórę i południowo-zachodnią Serbię; ok. 639 tys. (1989). Naród pod względem kultury i języka blisko spokrewniony z Serbami. Używają języka serbsko-chorwackiego i czarnogórskiego. Czarnogórcy w większości wyznają prawosławie. Czarnogórcy do XX wieku zachowali społeczeństwo tradycyjne (zachowane układy patriarchalne, rozbudowany system pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego: pobratymstwo, kumowie, siostry). Tradycyjne zajęcia: pasterstwo, w niektórych rejonach także rolnictwo.

9 Macedończycy Macedończycy wywodzą się od plemion słowiańskich, przybyłych do Macedonii na przełomie VI i VII wieku, które zasymilowały autochtoniczną ludność iliryjską i tracką. Posługują się językiem macedońskim, wyznają prawosławie, choć są także niewielkie wspólnoty słowiańskojęzycznych muzułmanów.

10 Serbowie Serbowie – termin odnoszący się do plemion słowiańskich występujących na dwóch terenach: Serbowie połabscy – Głomacze, Łużyczanie, Milczanie Serbowie południowi – zamieszkujący Półwysep Bałkański.

11 Słoweńcy Słoweńcy - naród południowosłowiański, zamieszkujący głównie Słowenię - stanowią ok. 88% ogółu ludności (1,7 mln). Jako nieliczna mniejszość mieszkają we wschodniej Austrii oraz w północnych Włoszech. Posługują się językiem słoweńskim. Chrystianizacja rozpoczęła się w VIII wieku. W większości Słoweńcy są wyznania rzymskokatolickiego. Słowiańscy przodkowie Słoweńców osiedlali się w Słowenii w drugiej połowie VI wieku. W IX w. stworzyli zależne od państwa frankońskiego księstwo, po jego likwidacji zostali wcieleni do państwa frankońskiego, następnie do państwa niemieckiego.

12 Język południowosłowiański
Języki południowosłowiańskie - jedna z trzech grup języków słowiańskich (obok zachodnio- i wschodniosłowiańskich). Posługuje się nimi ok. 28 mln ludzi, głównie na Bałkanach. Klasyfikacja języków południowosłowiańskich: Języki indoeuropejskie Języki słowiańskie (ok. 317 mln) języki południowosłowiańskie (ok. 29 mln) -cerkiewno-słowiański (starosłowiański) cerkiewnosłowiański słoweński (ok. 2 mln) serbsko-chorwacki (serbski, chorwacki, bośniacki) (ok. 17 mln) macedoński (ok. 1,8 mln) bułgarski (ok. 9 mln)

13 Mapa Słowianie południowi zaznaczeni najciemniejszym kolorem.

14 Dziękuje za obejrzenie prezentacji !!!


Pobierz ppt "Autor: Natalia Bolaczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google