Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest? Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest? Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest? Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).

3 Podział migracji ze względu na: Zasięg Czas trwania Cel Formy migracji

4 Migracja ze względu na zasięg: migracje wewnętrzne – przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, itp.) lub politycznej (państwo) migracje zewnętrzne – przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej

5 Migracja ze względu na czas trwania: czasowe, w tym sezonowe i wahadłowe trwałe

6 Migracja ze względu na cel: turystyka lecznictwo pielgrzymki zarobki

7 Migracja ze względu na formy migracji: Emigracja Imigracja Reemigracja Uchodźstwo Ewakuacja Repatriacja Przesiedlenie (transfer) Deportacja

8 Emigracja Jest to dobrowolny wyjazd.

9 Imigracja Jest to dobrowolny przyjazd.

10 Reemigracja Jest to powrót z emigracji czasowej

11 Uchodźstwo Jest to ucieczka przed trudnymi warunkami życia

12 Ewakuacja Jest zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia

13 Repatriacja Powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo

14 Przesiedlenie (transfer) Jest to przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy

15 Deportacja Jest to przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice

16 Czynniki wpływające na migrację wypychające – wywołują chęć opuszczenia danego miejsca, przyciągające – dają jakąś alternatywę i skłaniają do przyjazdu do danego miejsca.

17 Przeszkody migracji polityczne – prawdopodobnie główna przyczyna niskiej mobilności ludności w skali świata, językowe – jedna z głównych przyczyn niskiego poziomu migracji międzynarodowej w Unii Europejskiej i na innych obszarach bez barier politycznych, kulturowe, infrastrukturalne – np. słaby rozwój mieszkalnictwa (ważne w Polsce).

18 Modele migracji Klasyczny model migracji – pomimo pewnych limitów ilościowych, migrantów generalnie zachęca się do przyjazdu, gwarantuje się im obywatelstwo. Ta kategoria dotyczy tak zwanych "narodów imigrantów", a więc USA, Kanady, Australii. Kolonialny model migracji – dotyczy dawnych imperiów kolonialnych, głównie Wielkiej Brytanii i Francji. Zakłada on faworyzowanie imigrantów z dawnych kolonii kosztem tych z innych krajów. Model gastarbeiterów – zakłada politykę przyjmowania imigrantów jako pracowników na określony czas, bez udzielania im obywatelstwa (nawet pomimo długotrwałego pobytu w kraju). Przykładem są tu Niemcy, Szwajcaria i Belgia. Imigracja nielegalna – samowolne przekraczanie granicy bądź też pozostawanie w kraju przyjazdu po upływie terminu, np. wizy turystycznej. Nielegalni imigranci automatycznie stają się marginesem społecznym.

19 Nowe tendencje w migracji Na podstawie analiz tendencji migracyjnych, Stephen Castels wyróżnił cztery tendencje, które będą kształtowały wzory migracji w najbliższym czasie: nasilenie – migracje będą liczniejsze niż kiedykolwiek przedtem; zróżnicowanie – brak możliwości określenia konkretnych fal migracji (np. emigracja zarobkowa), imigranci będą należeć do bardzo różnych grup społecznych i etnicznych; globalizacja – migracje stopniowo obejmą cały świat, wiele krajów będzie źródłem i celem migrantów; feminizacja – większość migrantów będą stanowiły kobiety.

20

21

22 Dziękujemy za uwagę! PRZYGOTOWALI Łukasz Lasota Kamil Świderski Łukasz Wielechowski Kamil Zalewski Paweł Tarasiewicz


Pobierz ppt "Co to jest? Wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we."

Podobne prezentacje


Reklamy Google