Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niepubliczne Przedszkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niepubliczne Przedszkole"— Zapis prezentacji:

1 Niepubliczne Przedszkole
Prezentacja Projektu WELDON KIDS Niepubliczne Przedszkole

2 Partnerzy Projektu

3 PLAN SPOTKANIA Informacje ogólne o projekcie Finansowanie projektu Informacje o placówce przedszkolnej Personel przedszkola Ankieta ewaluacyjna 1/2010 Pytania

4 WELDON KIDS – Zakładowe Niepubliczne Przedszkole Językowe
Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego „Tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi” Pomysłodawcą i inwestorem projektu jest Weldon Sp. z o.o. Utworzenie tego typu placówki będzie innowacyjnym rozwiązaniem w naszym mieście i województwie, dającej równe szanse wszystkim rodzinom w dostępie do edukacji ich dzieci. Jest to projekt wnoszący do miasta nowe spojrzenie na szybkie zatrudnianie kobiet w zakładach pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, pogodzeniem życia zawodowego z rodzinnym.

5 Celem projektu jest powstanie na terenie miasta Dębicy zakładowego nowoczesnego Niepublicznego Przedszkola Językowego z Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym o nazwie WELDON KIDS. Ośrodek ma pełnić funkcję centrum edukacji przedszkolnej i kultury dla dzieci.

6 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
Dostosowanie placówki przedszkolnej do potrzeb pracowników firmy Weldon oraz firm, które objęły patronatem mieszkańców miasta Dębica Wyrównanie szans kobiet chcących kontynuować pracę zawodową po urodzeniu dziecka Wyrównanie szans dzieci pracowników firmy pochodzących z terenów wiejskich, którzy nie mogą zapewnić fachowej edukacji i opieki dzieciom w miejscu ich zamieszkania

7 FINANSOWANIE PROJEKTU

8 W ramach konkrsu „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” firma Weldon pozyskała 3 558 447,88 Przedszkole Weldon Kids będzie bezpłatne przez dwa lata trwania projektu tj. od do

9 Z pozyskanych funduszy z UE sfinansowane zostaną koszty:
organizacji i zarządzania przedszkola wynagrodzenia pracowników przedszkola. zajęcia dodatkowe: język angielski dla dzieci, zajęcia taneczne , zajęcia rytmiczno-muzyczne, katecheza, ćwiczenia korekcyjne, informatyka, zajęcia teatralne kurs z języka angielskiego dla nauczycieli wynagrodzenie specjalistów: logopedy, pedagoga, pediatry cateringu – śniadanie, obiad, podwieczorek , kolacja organizacji imprez okolicznościowych zakup samochodu do przewozu dzieci zakup wyposażenia przedszkola: mebelki do sal i pomieszczeń, zabawki, pomoce do zajęć, plac zabaw zewnętrzny wraz z zielenią

10 Informacje organizacyjne 1
Informacje organizacyjne   1. Przedszkole będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do Informujemy, że pobyt dziecka w przedszkolu poza godzinami wpisanymi w ankiecie musi być zgłoszony dzień wcześniej.

11 Funkcjonować będzie 5 grup dzieci w wieku przedszkolnym,
Przedszkole jest placówka niepubliczną o charakterze wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym, działającym w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz rozporządzeniem MEN z 2008 r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego i Statutem Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids z dnia r. pod nadzorem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie . Funkcjonować będzie 5 grup dzieci w wieku przedszkolnym, przedszkole jest całoroczne - bez przerwy wakacyjnej. I grupa: 25 dzieci w wieku 2,5 – 3 lat II grupa: 25 dzieci w wieku 2,5 – 3 lat III grupa: 25 dzieci w wieku 3 lat IV grupa: 24 dzieci w wieku 4 lat V grupa: 24 dzieci w wieku 4- 5 lat

12 Agata Żmuda – były dyrektor PM 5 w Dębicy
Kadra pedagogiczna: Przedszkole zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi-ukończone 2 lub 3 kierunki studiów. Przedszkole organizować będzie dwuletnie szkolenie języka angielskiego dla nauczycieli na terenie swojej placówki prowadzone przez Firmę szkoleniową Artist z Dębicy. Nadzór pedagogiczny pełnić będzie dyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych. Agata Żmuda – były dyrektor PM 5 w Dębicy kierunek: wychowanie przedszkolne, historia, studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem.

13 Wykaz nauczycieli zatrudnionych od 01.09.2010 r.
I grupa - Natalia Matyjewicz , cały etat kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, II grupa - Katarzyna Świętoń , cały etat kierunek: wychowanie przedszkolne z językiem angielskim. III grupa - Ewa Strzałka , cały etat kierunek : oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe – wychowanie fizyczne. IV grupa - Bernadetta Noga , cały etat kierunek: filologia polska, studia podyplomowe – edukacja przedszkolna, oligofrenopedagogika. V grupa - Jolanta Lula , cały etat kierunek: mgr filologii romańskiej, studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna z rytmiką.

14 Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy:
Magdalena Suchodolska - 1/2 etatu kierunek: edukacja wczesnoszkolna z j. angielskim, oligofrenopedagogika. Karolina Dąbrowska – 1/2 etatu kierunek: filologia polska, studia podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Pomoc nauczyciela: Agnieszka Zator, cały etat kierunek: wychowanie fizyczne, studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Marta Cygan, cały etat kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Urszula Toton, cały etat kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne.

15 PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU:
Tryb życia dzieci w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia dla poszczególnych grup wiekowych. PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU: Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku. Śniadanie Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia dodatkowe Obiad Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i zajęcia dodatkowe zabawy ruchowe( dzieci z grupy IV,V), zajęcia sportowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela; dla dzieci: praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne. grupa I,II,III Leżakowanie, odpoczynek (dz. młodsze – czytanie bajek; słuchanie muzyki relaksacyjnej) Podwieczorek Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne; praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym; rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami; Kolacja Zajęcia dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

16 Oferta edukacyjna - zajęcia dodatkowe - niepłatne:
W naszym przedszkolu realizowane będą następujące zajęcia ogólnorozwojowe dla wszystkich grup wiekowych: religia - s. Agnieszka Krauz, zajęcia taneczne - Pani Elżbieta Bodziany Firma EL-BO, zajęcia rytmiczne - Pani Renata Żabicka nauczyciel Szkoły Muzycznej, kółko teatralne - Pani Renata Kloc -nauczyciel SP 8, kółko informatyczne - program autorski nauczycieli przedszkola, zajęcia z języka angielskiego w systemie codziennym - firma Brytania, zajęcia logopedyczne - Pani Ewa Soborska nauczyciel SP 2, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Pani Gabriela Paluszczak zajęcia języka francuskiego - program autorski Pani Jolanta Lula, pedagog - Pani Anna Kiwak pracownik PPP.

17 Opieka specjalistów Wszystkie przedszkolaki będą pod systematyczną opieką znanego dębickiego pediatry Pana Krzysztofa Piotrowskiego, który pełnić będzie comiesięczny dyżur, podczas którego sprawdzany będzie ich aktualny stan zdrowia. Dodatkowo w każdym semestrze pediatra przeprowadzał będzie bilans zdrowia każdego dziecka. Zapewnimy także opiekę diagnostyczną logopedy i pedagoga, jak również możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z tymi specjalistami.

18 Organizacja pracy przedszkola
Każdy opiekun dziecka otrzyma chipową kartę wstępu do przedszkola (należy zgłosić ilość kart na rodzinę- kaucja za 1 kartę 50 zł - wpłata do depozytu przedszkola) – zostanie w ten sposób jednoznacznie ograniczony dostęp do placówki osobom trzecim, nieupoważnionym do wstępu. Zajęcia w przedszkolu będą monitorowane, każdy opiekun otrzyma hasła dostępu do strony internetowej, na której będzie całodzienny podgląd z kamer zainstalowanych w poszczególnych salach. Po indywidualnych ustaleniach będzie istniała możliwość odbioru dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórek - przedszkole posiadać będzie przystosowany samochód do przewozu małych dzieci.

19 Rodzice zobowiązani są do:
obowiązkowego ubezpieczenia dziecka w placówce od nieszczęśliwych wypadków od r. dokonania wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 50 zł – organizacja urodzin dzieci, upominków mikołajkowych, wycieczki na dzień dziecka. uczestnictwa w zebraniach ogólnych i grupowych o charakterze wychowawczo- szkoleniowych oraz zajęciach otwartych, udzielania i odbierania informacji o dziecku, włączania się do prac w organizacji uroczystości przedszkolnych, zaopatrzenia dziecka do przedszkola w pościel (dzieci 2,5, 3 letnie I,II,III grupa) oraz pantofle, ręcznik, piżamę, grzebień, kubeczek, pasta i szczotka do zębów,strój gimnastyczny dla dziecka w wieku 4-5 lat. dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być zadbane, schludnie ubrane, ubranie nie krępujące ruchów dziecka.

20 ANKIETA

21 PYTANIA

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Niepubliczne Przedszkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google