Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Szudziałowie ID grupy: 96/56_MP_G1 Kompetencja Matematyczno-Przyrodnicza Temat projektowy: Budowa cząsteczkowa materii Semestr/rok szkolny: Semestr II / 2009/2010

3 Test kompetencji Zajęcia rozpoczęły się testem sprawdzającym naszą wiedzę na temat budowy cząsteczkowej materii. Wypełniliśmy ankiety w Internecie.

4 Pierwsze zajęcia Test sprawdzający nasze kompetencje

5 Praca z komputerem

6 Już tysiące lat temu ludzie próbowali badać, jaki kształt ma Ziemia i jakie są jej rozmiary. Na początku wierzono, że nasza planeta jest płaska, jednak stopniowo zaczęto dostarczać dowodów na jej kulistość. Już w starożytności znano argumenty przemawiające za kulistością Ziemi. Widziano od dawna widnokrąg o zaokrąglonym kształcie. Żeglarze obserwowali, jak na spokojnym morzu wyłaniają się zza horyzontu statki: najpierw widoczne były żagle, a dopiero później korpus żaglowca. Za kulistym kształtem Ziemi przemawiał też kształt cienia Ziemi, rzucany na Księżyc w trakcie zaćmienia Księżyca.

7 Kształt Ziemi

8 Budowa wnętrza Ziemi

9 Na budowę geologiczną składa się rodzaj skał, ich wiek, wzajemne położenie w skorupie ziemskiej. Skorupa ziemska zbudowana jest z 93 pierwiastków, spośród nich 8 stanowi 99,5% jej masy. Tych osiem najważniejszych pierwiastków to : tlen, krzem, glin, żelazo, wapń, sód, potas oraz magnez. Pozostałe 85 pierwiastków stanowi zaledwie 0,5%. Budowa geologiczna Ziemi

10 Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej

11 Mapa geologiczna Polski

12 MINERAŁY Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych. Minerały, które odgrywają ważną rolę w budowie skorupy ziemskiej nazywamy minerałami skałotwórczymi. Należą do nich: kwarc, kalcyt, dolomit, skalenie, itp.... Z gospodarczego punktu widzenia ważne są minerały złożone służące do produkcji różnych wyrobów.

13 Minerały i fluorescencja minerałów

14 Surowce mineralne w Polsce

15 Ciężka praca nad wykonaniem plakatu

16 Przedstawiamy budowę geologiczną Ziemi

17 Przygotowywanie materiałów potrzebnych do zrobienia diagramu kołowego przedstawiającego skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej oraz modelu budowy wnętrza Ziemi

18 A teraz do pracy! Oto wykres kołowy przedstawiający skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej.

19 Praca nad modelem budowy wnętrza Ziemi

20 Efekt naszej ciężkiej pracy po kilkutygodniowym schnięciu

21 Budowa cząsteczkowa materii Rozwój poglądów na temat budowy materii i cząsteczki. Zebraliśmy materiały w Internecie, książkach i wykonaliśmy modele teorii przedstawianych przez wielkich uczonych

22 A teraz… praca w grupach

23

24

25

26

27 Plastelina nie była zbyt dobrej jakości

28

29 A oto wyniki…

30

31 A teraz prezentacja naszych prac trochę teorii a potem to co nam wyszło

32 TEORIA DEMOKRYTA Demokryt (460-370 p.n.e ) – grecki filozof, który rozbudował teorię dotycząca atomistycznej budowy Wszechświata. Demokryt uważał, że w przyrodzie znajdują się nieskończenie wiele atomów. Niektóre są okrągłe i gładkie, inne chropowate, o nieregularnym kształcie. Właśnie dlatego, że ich formy są takie różne, mogą łączyć się w rozmaite ciała. Ale choć jest ich tak bardzo wiele i tak różnią się między sobą, wszystkie są wieczne, niezmienne i niepodzielne.

33

34 Teoria czterech żywiołów Arystotelesa Arystoteles był greckim filozofem, który żył w latach 384 – 322 p.n.e. głosił on, że świat składa się z czterech żywiołów – ziemi, ognia, powietrza i wody. Żywioły te, w zależności od wzajemnych proporcji, miały tworzyć różne substancje.

35

36 A oto:

37 Teoria Daltona Każdy pierwiastek chemiczny jest zbiorem małych cząsteczek zwanych atomami. Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają identyczne właściwości chemiczne. Istnieje tyle samo atomów, ile pierwiastków.

38 A tak kiedyś wyglądały symbole pierwiastków

39

40 Teoria Rutherforda Model Ernesta Rutherforda został nazwany modelem "planetarnym" (elektrony obiegają jądro podobnie jak planety obiegają Słońce).

41

42

43 Model atomu Bohra Opracowany w 1913 przez Nielsa Bohra model budowy atomu o planetarnej strukturze, w którym ujemnie naładowane elektrony obiegają po kołowych orbitach dodatnio naładowane jądro.

44 Model atomu Bohra

45

46 Zakończyliśmy pracę nad projektem budowa cząsteczkowa materii. Dowiedzieliśmy się więcej: o budowie geologicznej Ziemi o głównych składnikach materii z których składa się nasza planeta poznaliśmy minerały i miejsca ich występowania poznaliśmy naukowców zajmujących się tematyką budowy materii i ich teorie Wykonaliśmy : doświadczenia obrazujące zjawisko dyfuzji, kontrakcji z dostępnych materiałów proste przekroje geologiczne diagram kołowy składu pierwiastkowego skorupy ziemskiej modele teorii atomistycznych prezentację multimedialną

47 Tessssssst końcowy !!! Jesteśmy pewni, że poszedł nam wyjątkowo dobrze!

48 Przedstawienie prezentacji dla uczniów naszej szkoły

49 Wszyscy oglądali ją w pełnym skupieniu

50 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google