Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie ID grupy: 98/46_MF_G1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie ID grupy: 98/46_MF_G1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie ID grupy: 98/46_MF_G1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Ładunki wokół nas Semestr/rok szkolny: Semestr V Rok

3 Elektrostatyka Dział fizyki zajmujący się oddziaływaniami i właściwościami ładunków elektrycznych będących w spoczynku nosi nazwę elektrostatyki. Elektrostatyka rozpatruje też ładunki poruszające się, o ile pomija się wszystkie efekty wynikające z ruchu ładunków z wyjątkiem zmiany ilości ładunku

4 CZYM JEST ŁADUNEK ELEKTRYCZNY
Ładunek elektryczny jest podstawową cechą materii. Wszelka znana jej postać musi występować w jednym trzech następujących stanów: może mieć ładunek dodatni (+) może być obojętne elektrycznie (ładunek zerowy) może mieć ładunek ujemny (-) ładunki elektryczne oddziaływają ze sobą siłą elektrostatyczną (patrz Prawo Coulomba), lub (jeśli są w ruchu) siłą magnetyczną.

5 Budowa atomu Atom jest zbudowany z jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro skupia prawie całą masę atomu; tworzą je protony i neutrony. Protony to cząstki o ładunku dodatnim, elektrony o ładunku ujemnym a neutrony są cząstkami elektrycznie obojętnymi.

6 Schemat Budowy Atomu

7 PRAWO COULOMBA głosi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to podstawowe prawo elektrostatyki. Prawo to można przedstawić za pomocą wzoru:

8 KIM BYŁ CHARLES COULOMB
Charles Augustin de Coulomb to francuski fizyk - od którego nazwiska pochodzi prawo Coulomba i jednostka ładunku elektrycznego – kulomb. Od 1773 całkowicie poświęcił się pracom badawczym dotyczącym magnetyzmu, teorii maszyn prostych i elektrostatyki.

9 Co się dzieje w polu elektrostatycznym?
Pole elektrostatyczne to przestrzeń wokół nieruchomych ładunków lub ciał naelektryzowanych, w której na ładunki elektryczne działają siły.

10 Elektryzowanie przez Tarcie
Polega na przepływie elektronów z jednego ciała do drugiego podczas pocierania ich jedno o drugie. W ten sposób jedno ciało elektryzuje się dodatnio, a drugie ujemnie.

11 Elektryzowanie PRZEZ Indukcję
BALONIK STRUMIEŃ WODY

12 Elektryzowanie Przez Indukcję - Teoria
Elektryzowanie przez indukcję, czyli wpływ innego, znajdującego się w pobliżu ciała naładowanego, polega na przemieszczeniu się elektronów swobodnych wewnątrz metalu lub polaryzację atomów izolatora (powstają dipole elektryczne). W efekcie ciało jako całość nadal jest elektrycznie obojętne, ale jedną stronę ma naładowaną "+" a drugą "-".

13 PRACA Z MASZYNĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

14 … I EFEKT PRACY : )

15 doświadczenie z pałeczką i puszką
Możemy zauważyć, że puszka podąża za pałeczką

16 Elektryzowanie przez Dotyk
Doświadczenie to jest przykładem elektryzowania ciał przez dotyk. Ta metoda polega na dotknięciu ciała elektrycznie obojętnego ciałem naelektryzowanym. Ciało dotychczas obojętnie elektryczne elektryzuje się ładunkiem o takim samym znaku, jak znak ładunku zgromadzonego na ciele, którym zostało dotknięte.

17 OBSERWACJE Z DOŚWIADCZENIA Z ELEKTROSKOPEM
Po zbliżeniu pałeczki do elektroskopu, wskazówka przechyla się. Przy oddalaniu pałeczki, powraca na miejsce.

18 Przewodniki i izolatory
PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny, a przewodzenie prądu ma charakter elektronowy. Atomy przewodnika tworzą wiązania, w których elektrony walencyjne (jeden, lub więcej) pozostają swobodne (nie związane z żadnym z atomów), tworząc w ten sposób tzw. gaz elektronowy. IZOLATOR materiał, który nie przewodzi prądu elektrycznego, ponieważ nie występują w nim elektrony swobodne, ani jony dodatnie czy ujemne, które mogłyby się swobodnie poruszać w ich wnętrzu.

19 ZJAWISKA ELEKTRYCZNE WOKÓŁ NAS
WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE - przepływ prądu elektrycznego w dielektryku (izolatorze) następujący pod wpływem pola elektrycznego. Warunkiem wystąpienia wyładowania elektrycznego jest obecność czynników jonizujących lub źródeł swobodnych elektronów. Może ono zachodzić w dielektrykach stałych, gazowych i ciekłych. W gazach obserwuje się błyski świetlne w postaci łuku elektrycznego lub piorunu oraz towarzyszące im efekty akustyczne.

20 ZORZA POLARNA - zjawisko świetlne obserwowane na wysokich szerokościach geograficznych, występuje głównie za kołem podbiegunowym.

21


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie ID grupy: 98/46_MF_G1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google