Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(kwas etanowy) to substancja od lat znana człowiekowi. Stosowany jest do marynowania i konserwowania. Powstaje naturalnie w ludzkim organizmie w procesie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(kwas etanowy) to substancja od lat znana człowiekowi. Stosowany jest do marynowania i konserwowania. Powstaje naturalnie w ludzkim organizmie w procesie."— Zapis prezentacji:

1 (kwas etanowy) to substancja od lat znana człowiekowi. Stosowany jest do marynowania i konserwowania. Powstaje naturalnie w ludzkim organizmie w procesie spalania alkoholu etylowego. Zarówno kwas jak i jego pochodne są szeroko stosowane w syntezie organicznej czy w przemyśle m.in do produkcji sztucznego jedwabiu czy aspiryny. Kwas octowy, jako cząsteczka polarna, dimeryzuje. Ujemnie naładowane atomy tlenu przyciągają dodatnio naładowane atomy wodoru. Odziaływania te są wyjątkowo silne w rozpuszczalnikach niepolarnych, np. butanolu, którego użyłyśmy. W wodzie asocjacja nie zachodzi, ponieważ wiązania kwas-woda są silniejsze, niż te kwas-kwas. W zastosowanym przez nas rozdzielaniu ekstrakcyjnym wykorzystuje się różną rozpuszczalność substancji w dwóch, nie mieszających się ze sobą, ciekłych rozpuszczalnikach. Stosunek stężeń tej substancji w obydwu fazach zwany jest stałą podziału Nernsta i jest dostępny w tablicach, jednak postanowiłyśmy wyznaczyć go doświadczalnie. [3] Do rozdzielacza dodałyśmy równe ilości butanolu oraz roztworu wodnego kwasu octowego o określonym wcześniej stężeniu. Po kilkuminutowym wytrząsaniu i ponownym ustaleniu się granicy cieczy, zlałyśmy dolną warstwę, czyli wodę oraz rozpuszczoną w niej część kwasu octowego. Przy pomocy miareczkowania mianowanym roztworem zasady sodowej, obliczyłyśmy całkowite stężenie kwasu octowego w fazie wodnej. Przekształcając wzór podany obok (gdzie C b to całkowite stężenie kwasu octowego w fazie organicznej, a C w – w fazie wodnej) doszłyśmy do wniosku, że log C w =f(C b ) jest funkcją liniową. Korzystając z wykresu tej funkcji i arkusza kalkulacyjnego, wyznaczyłyśmy współczynnik kierunkowy prostej (odwrotność liczby zasocjowanych cząsteczek - n) oraz wyraz wolny (współczynnik podziału - k). Aby wyznaczyć stałą podziału zlogarytmowałyśmy powyższy wzór i przekształciłyśmy do postaci: Za pomocą miareczkowania wyznaczyłyśmy stężenie w fazie wodnej, a następnie obliczyłyśmy stężenie całkowite formy zasocjowanej i niezasocjowanej w fazie organicznej. Kolejno zlogarytmowałyśmy wyniki, które podano w tabeli poniżej. C0C0 CwCw CbCb - Log C w - Log C b 1,03140, , , , ,03140,457520,573880,339590, ,03140,42560,60580, , ,03140,45220,57920, , ,88590,3990,48690, , ,88590,37240,51350,428990, ,51870,248970, , , ,51870, ,235670, , ,29990,1410,15890, , ,29990,1530,14690, , ,29990,1380,16190, , ,29990,1440,15590, , Następnie używając arkusza kalkulacyjnego Exel uzyskałyśmy wykres funkcji oraz jej wzór. Wzór funkcji: Wyznaczona eksperymentalnie średnia liczba cząsteczek w asocjatach wskazuje na dominację formy niezasocjowanej, potwierdzają to także powyższe obliczenia. Ponadto stosunek formy niezasocjowanej do stężenia całkowitego w fazie organicznej jest stały, możemy więc stwierdzić, że asocjacja nie zależy od stężenia. Umiejętność wyznaczania współczynnika podziału jest przydatna nie tylko w zadaniach olimpijskich czy w zadaniach z Politechniki Warszawskiej, choć problem ten bywa poruszany na tego typu konkursach (np. zadanie 3 z finału 55 Olimpiady Chemicznej). Znając współczynnik podziału danej substancji możemy określić jego tendencje do gromadzenia się w organizmie. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza dla związków toksycznych. Podstawiamy dane do wzoru by sprawdzić jego poprawność. C0C0 CwCw CbCb C w (ze wzoru)Różnica 1,03140, , , , ,03140,457520,573880, , ,03140,42560,60580, , ,03140,45220,57920,342930, ,88590,3990,48690, , ,88590,37240,51350, , ,51870, , , ,0158 0,51870, , , , ,29990,1410,15890, , ,29990,1530,14690, , ,29990,1380,16190, , ,29990,1440,15590, , Różnice są niewielkie, więc biorąc pod uwagę możliwe błędy pomiaru itp. możemy uznać wzór za prawidłowy. Ze wzoru możemy wyznaczyć K=10 -0,1452 oraz n= 1/0,8337. Uzyskujemy wyniki: P= 0, i n= 1, Znając współczynnik podziału możemy obliczyć stężenie niezasocjowanej formy kwasu octowego, definiujemy współczynnik podziału, gdzie C b1 oznacza stężenie formy niezasocjowanej w fazie organicznej, a C w stężenie w fazie wodnej. CwCw CbCb C b1 C b1 /C b 0, , ,339450, ,457520,573880, , ,42560,60580,304440, ,45220,57920, , ,3990,48690, , ,37240,51350, , , , , , , , , , ,1410,15890,100860, ,1530,14690, , ,1380,16190, , ,1440,15590, ,715319


Pobierz ppt "(kwas etanowy) to substancja od lat znana człowiekowi. Stosowany jest do marynowania i konserwowania. Powstaje naturalnie w ludzkim organizmie w procesie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google