Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 8 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach Kinetyka procesu rozpuszczania Badanie szybkości rozpuszczania leków Zakład Farmakokinetyki i Farmacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 8 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach Kinetyka procesu rozpuszczania Badanie szybkości rozpuszczania leków Zakład Farmakokinetyki i Farmacji."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 8 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach Kinetyka procesu rozpuszczania Badanie szybkości rozpuszczania leków Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej CMUJ, 2004

2 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach Rozpuszczalność wyrażamy poprzez ilość gramów substancji rozpuszczonej w 100 gramach rozpuszczalnika w stanie nasycenia roztworu w danej temperaturze. Zależy od: rodzaju ciała stałego i rodzaju użytego rozpuszczalnika rodzaju ciała stałego i rodzaju użytego rozpuszczalnika (similia similibus solvuntur) (similia similibus solvuntur) temperatury temperatury S 2 i S 1 – rozpuszczalność ciała stałego w temperaturze T 2 i T 1 S 2 i S 1 – rozpuszczalność ciała stałego w temperaturze T 2 i T 1 H rozp. – ciepło rozpuszczania w stanie nasycenia roztworu H rozp. – ciepło rozpuszczania w stanie nasycenia roztworu

3 Właściwości rozpuszczalników polarnych duża stała dielektryczna zdolność do solwatacji jonów i innych polarnych cząstek substancji rozpuszczonych (oddziaływania typu jon-dipol, dipol-dipol, tworze- nie wiązań wodorowych charakter amfiprotyczny (tworzenie jonów z cząsteczki związku o budowie atomowej np. rozpuszczanie HCL w wodzie) W rozpuszczalnikach niepolarnych substancja rozpuszczona jest związana z rozpuszczalnikiem za pomocą sił van der Waalsa

4 Rozpuszczalność niektórych ciał stałych w zależności od temperatury

5 Kinetyka procesu rozpuszczania ciał stałych w cieczy Model warstwy dyfuzyjnej (Higuchiego) Schemat rozpuszczania ciała stałego

6 Szybkość rozpuszczania ciała stałego w cieczy można opisać w oparciu o prawo dyfuzji Ficka zmodyfikowane w następujący sposób (Noyes i Whitney, 1897 r.): dC/dt – szybkość rozpuszczania ciała stałego K – współczynnik proporcjonalności D – współczynnik dyfuzji (zależy m. in. od rodzaju substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika, jego lepkości i temperatury) S – powierzchnia kontaktu fazy stałej i ciekłej V – objętość roztworu h – grubość warstwy dyfuzyjnej C s – stężenie roztworu nasyconego (rozpuszczalność substancji w danym rozpuszczalniku) C - stężenie roztworu w chwili t Zwiększenie dC/dt może nastąpić w wyniku zmiany D pod wpływem wzrostu temperatury i zmniejszania h przez mieszanie układu.

7 Prawo Ficka

8 Równanie słuszne gdy: szybko szybkość rozpuszczania jest kontrolowana jedynie procesem dyfuzji cząsteczek w warstwie dyfuzyjnej grubość tej warstwy jest jednakowa dla wszystkich cząsteczek fazy stałej kształt tych cząstek jest w przybliżeniu kulisty zmiany stężenia substancji rozpuszczonej w całym roztworze są niewielkie

9 W określonych warunkach rozpuszczania, w których D, V i h są stałe otrzymamy: gdzie: k – współczynnik proporcjonalności równy K·D/V · h Jeśli C s >>C to: Wynika stąd, że zmianę szybkości rozpuszczania można uzyskać przez: 1) 1)zmianę stopnia rozdrobnienia ciała stałego 2) 2)dobór odpowiedniej formy fizycznej ciała rozpuszczonego 3) 3)buforowanie całego roztworu lub tylko warstwy dyfuzyjnej

10 Jeśli S pH =C s i S 0 = C 0 to dla kwasów: a dla zasad: Podstawiając do równania na szybkość rozpuszczania te wyrażenia otrzymamy: dla kwasów dla zasad

11 S pH =S 0 +S i Zakładając, że S 0 =[HA] i S i =[A - ] dla kwasów dla zasad S pH – rozpuszczalność związku przy danym pH S 0 - rozpuszczalność kwasu, gdy pH dązy do zera lub zasad gdy pH dązy do 14

12 Stałe cząstki leku lek we krwi rozpuszczaniewchłanianie lek w roztworze Preparat Stała szybkości Stężenie (mg/l) po czasie rozpuszczania 0.5 h 1 h 2 h rozpuszczania 0.5 h 1 h 2 h (min -1 ) (min -1 ) A A B B C C D D Zależność między szbkością rozpuszczania tetracy- kliny in vitro a jej stężeniem we krwi Wpływ rozdrobnienia cząstek chloramfenikolu na jego stężenie we krwi królików

13 BADANIE SZYBKOŚCI ROZPUSZCZANIA LEKÓW opiera się na oznaczaniu ilości substancji rozpuszczonej w czasie k – współczynnik proporcjonalności A - całkowita ilość substancji rozpuszczonej A - ilość rozpuszczona w czasie t (A -A) - ilość nierozpuszczonej substancji w tym samym czasie K=k·C s ·k Po scałkowaniu w przedziale od 0 do t: pozorna stała szybkości rozpuszczania A 1, A 2 – ilości substancji rozpuszczonej odpowiednio po czasie t 1 i t 2 S = k(A - A) Wykres zmian ilo Wykres zmian ilości nierozpuszczonego kwasu acetylosalicylowego (mg) od czasu Ilość (A -A )


Pobierz ppt "WYKŁAD 8 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach Kinetyka procesu rozpuszczania Badanie szybkości rozpuszczania leków Zakład Farmakokinetyki i Farmacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google