Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie 1 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Substancje hydrofilowe w roztworach wodnych: Nie wykazują tendencji do gromadzenia się na granicy faz Ich cząsteczki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie 1 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Substancje hydrofilowe w roztworach wodnych: Nie wykazują tendencji do gromadzenia się na granicy faz Ich cząsteczki."— Zapis prezentacji:

1

2 Wprowadzenie 1 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Substancje hydrofilowe w roztworach wodnych: Nie wykazują tendencji do gromadzenia się na granicy faz Ich cząsteczki są homogenicznie rozmieszczone w całej objętości roztworu Nie wykazują tendencji do przechodzenia do fazy gazowej Substancje hydrofobowe w roztworach wodnych: Wykazują jedynie niewielką rozpuszczalność Wykazują tendencję do gromadzenia się na granicy faz (np. woda-ciecz organiczna, woda – powietrze); ich stężenie w pobliżu granicy faz może być wielokrotnie wyższe niż średnie w całej objętości roztworu O ile nie mają zbyt wysokiej masy cząsteczkowej, wykazują tendencję do przechodzenia do fazy gazowej Ponieważ efekty sonochemiczne są przestrzennie niehomo- geniczne – występują z większym natężeniem w bezpośred- niej bliskości (i we wnętrzu) pęcherzyków gazu – można oczekiwać, że szczególnie podatne na działanie tych efektów w roztworach wodnych będą substancje hydrofobowe i substancje powierzchniowo czynne Substancje powierzchniowo czynne Wykazują tendencję do gromadzenia się na granicy faz Nie przechodzą do fazy gazowej

3 Sonoliza surfaktantów 2 S onochemia Porównanie wydajności nadtlenku wodoru w roztworach substancji powierzchniowo czynnych i substancji hydrofilowych Średnie stężenie potrzebne do zmiecenia połowy rodników OH jest 10 - 1000 krotnie niższe dla związków powierzchniowo czynnych niż dla soli. Faktyczne stężenie tych związków w pobliżu drgających pęcherzyków musi być znacznie większe od ich średniego stężenia w roztworze. Ponadto stwierdzono, że porównywalne stężenie produktów pirolizy (tu: pułapkowane rodniki metylowe) obserwuje się przy stężeniu surfaktantów (OGP) 500 razy niższym niż ich analogów pozbawionych silnie hydrofobowych fragmentów (GP) Produkty reakcji z rodnikami OH (rodniki typu - CH-) można wykryć przy stężeniu surfaktantów równym 50 M. Dla ich niehydrofobowych analogów stężenie to wynosi 50 mM. HYDROFOBOWOŚĆ Sodium acetate Tetramethylammonium bromide Sodium dodecyl sulfate Dodecyltrimethylammonium chloride Octyl-glucopyranoside

4 Sonoliza tert-butanolu 3 S onochemia Dla wielu substancji obserwuje się prostą proporcjonalność między stałą szybkości reakcji z OH a zdolnością zmiatania rodników OH podczas sonolizy S.C. ~ k [S] Dla niektórych substancji zdolność zmiatania jest jednak wyraźnie wyższa, niż wynikałoby to z wartości stałej szybkości i stężenia Przyczyna: rzeczywista, lokalna wartość [S] jest wielokrotnie wyższa od nominalnej wartości HYDROFOBOWOŚĆ k(OH + t-BuOH) = 6 10 8 l mol/s C 1/2 0.1 mM k(OH + I - ) = 1.1 10 10 l mol/s C 1/2 5 mM

5 Sonoliza tert-butanolu 4 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Kwas hydroksytereftalowy Nadtlenek wodoru

6 Sonoliza tert-butanolu 5 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Wzbogacenie warstwy powierzchniowej w substrat hydrofobowy Odparowanie substratu hydrofobowego do wnętrza pęcherzyka, piroliza w fazie gazowej

7 Mechanizm reakcji 6 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Od hydrofobowości substratu zależy jego rozkład przestrzenny W różnych strefach przestrzennych dominują odmienne reakcje Rodzaj dominującej reakcji może zależeć od hydrofobowości substratu

8 Polimery 7 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ

9 Polielektrolity 8 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Czy można zmieniać w sposób płynny hydrofobowość danej substancji ? Możliwości takie daje zastosowanie słabego polielektrolitu, np.poli(kwasu akrylowego)

10 Skala hydrofobowości 9 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Zależność stężenia połówkowego substancji rozpuszczonej (potrzebnego do obniżenia o połowę wydajności OH) od jej hydrofobowości


Pobierz ppt "Wprowadzenie 1 S onochemia HYDROFOBOWOŚĆ Substancje hydrofilowe w roztworach wodnych: Nie wykazują tendencji do gromadzenia się na granicy faz Ich cząsteczki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google