Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; Projekt współfinansowany ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; Projekt współfinansowany ze."— Zapis prezentacji:

1 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH

2 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSUMOWANIE REALIZACJI I EDYCJI PROJEKTU Akademia Wiedzy Informatycznej

3 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii EuropejskiejEuropejskiego Funduszu Społecznego Projekt obejmował szkolenia dofinansowane w 100 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja I edycji projektu odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Akademia Wiedzy Informatycznej Okres realizacji: 01.12.2010 r. - 30.09.2012 r. Wojewódzkim Urzędem Pracy w KielcachInstytucji Pośredniczącej IIstopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem projektu Celem projektu jest wspieranie procesu kształcenia dla 135 pracujących kobiet i 87 pracujących mężczyzn z woj. świętokrzyskiego, a tym samym wzrost ich wartości zawodowej na otwartym rynku pracy Projekt zakłada przeszkolenie łącznie 222 osób.

6 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W szkoleniach mogą uczestniczyć : pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia, kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia), zameldowane na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uzupełnienia i nabycia nowych umiejętności (poza godzinami pracy).

7 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja projektu - Artykuły prasowe - Dystrybucja plakatów i ulotek - Strona internetowa projektu

8 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kompleksowe wsparcie dla Uczestników i Uczestniczek w ramach Projektu -Udział w bezpłatnym szkoleniu -Materiały dydaktyczne -Poczęstunek -Zwrot poniesionych kosztów dojazdu (przysługujący uczestniczkom i uczestnikom mieszkającym i pracującym poza miejscowością, w której odbywało się szkolenie), -Zaświadczenie ukończenia szkolenia -Certyfikat (ECDL/CISCO)

9 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY I EDYCJI PROJEKTU -szkolenia ukończyło 60 osób, -certyfikaty ECDL Advanced uzyskało 26 osób, -certyfikaty ECDL Core uzyskało 9 osób, -certyfikaty ECDL CAD uzyskało 7 osób, -certyfikaty ECDL Webstarter uzyskało 11osób,

10 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY I EDYCJI PROJEKTU -szkolenie zakończyło 60 osób, -uczestnicy szkoleń pozytywnie ocenili udział w projekcie.

11 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy i Uczestniczki szkoleń poprzez udział w projekcie: - nabyli nowe umiejętności pracownicze w postaci sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zarządzania sieciami i projektowania w 2D, projektowania serwisów WWW, REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU

12 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -zwiększyli pewność siebie w korzystaniu z nowoczesnych technologii ICT oraz specjalistycznych programów użytkowych, zwiększyli motywację i aspiracje zawodowe wskutek zwiększenia wiary we własne siły i umiejętności, REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU

13 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -nabyli nowe praktyczne umiejętności pomocne w wykonywanym zawodzie, a także wzmocnili potencjał zawodowy i podnieśli jakość wykonywanej pracy, a tym samym zwiększyli swoja wartość na rynku pracy REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU

14 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach I edycji projektu realizowane były następujące bezpłatne szkolenia: Nazwa szkolenia /Ilość godzin: Ilość osób w grupie: Okres realizacji 1.ECDL Core (116 godz.)14 osóbI edycja: II 2011 r. – V 2011 r. (1 grupa)

18 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach I edycji projektu realizowane były następujące bezpłatne szkolenia: Nazwa szkolenia /Ilość godzin: Ilość osób w grupie: Okres realizacji 1.ECDL Advanced (76 godz.) 14 osób 13 osób I edycja: II 2011 r. – IV 2011 r. (1 grupa) I edycja: IV 2011 r. – VI 2011 r. (1 grupa)

19 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach I edycji projektu realizowane były następujące bezpłatne szkolenia: Nazwa szkolenia /Ilość godzin: Ilość osób w grupie: Okres realizacji 1.ECDL Webstarter (52 godz.)14 osóbI edycja: II 2011 r. – IV 2011 r. (1 grupa)

20 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach I edycji projektu realizowane były następujące bezpłatne szkolenia: Nazwa szkolenia /Ilość godzin: Ilość osób w grupie: Okres realizacji 1.ECDL CAD (70 godz.)10 osóbI edycja: II 2011 r. – IV 2011 r. (1 grupa)

21 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach I edycji projektu realizowane były następujące bezpłatne szkolenia: Nazwa szkolenia /Ilość godzin: Ilość osób w grupie: Okres realizacji 1.CISCO (2800 godz.)12 osóbI edycja: II 2011 r. – XII 2011 r. (1 grupa)

22 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W I EDYCJI PROJEKTU

23 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup.kielce.pl www.efs.gov.pl www.mrr.gov.pl

24 Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; www.awi.wsh-kielce.edu.pl; awi@wsh-kielce.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce Pokój 242 bud. B www.awi.wsh-kielce.edu.pl awi@wsh-kielce.edu.pl BIURO PROJEKTU


Pobierz ppt "Biuro projektu: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce tel./fax 041-362-71-45; Projekt współfinansowany ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google