Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie technologiczne w przedsiębiorstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie technologiczne w przedsiębiorstwie"— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie technologiczne w przedsiębiorstwie
Wykonali: Anna Pelc Ewa Żmudzińska Katarzyna Kozik Wojciech Olszówka

2 Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa można określić jako ogół aktorów i sił, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na jego zdolność do zyskowne­go zaspokajania potrzeb docelowych klientów. Wyróżnia się w nim otoczenie rynkowe, zwane niekiedy mikrootoczeniem, otoczeniem bliższym lub bezpośrednim oraz makrootoczenie określane również mianem ogólnego lub dalszego.

3 Schemat makrootoczenia przedsiębiorstwa
Techno logiczne

4 Otoczenie technologiczne - definicja
Otoczenie technologiczne można w skrócie przedstawić jako zmiany w nauce i technice, nowe technologie i ich wpływ na krzywe życia rynkowego produktów, itp. Z punktu widzenia firmy otoczenie technologiczne stanowi zbiór dostępnych technologii, jakie może ona wykorzystać w procesie tworzenia swojej marketingowej oferty.

5 Otoczenie technologiczne
Otoczenie technologiczne - są to przede wszystkim te zasoby, które pozwalają na utrzymanie się firmy na rynku czyli np. technologia informatyczna. Jest to dziedzina, w która w dzisiejszych czasach należy chyba najwięcej inwestować. Bez dobrej strony internetowej, nie może być mowy o skutecznej komunikacji marketingowej.

6 Otoczenie technologiczne
Jest to m.in.: automatyzacja i komputeryzacja, rozwój telekomunikacji, rozwój systemów informatycznych, rozwój środków transportu oraz infrastruktury, np. lotnisk, autostrad, wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennym życiu.

7 Otoczenie technologiczne
Formowaniu się i rozwojowi marketingu towarzyszą wyjątkowo liczne, znaczące a zarazem korzystne zmiany w otoczeniu technologicznym. W szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym szczególne przyspieszenie występuje w odniesieniu do technologii komputerowej. Jej wykorzystanie w procesach zarządzania pozwala nie tylko przezwyciężyć większość ograniczeń, jakie stwarza skala działania, przestrzeń i czas, ale przekształcić je w czynniki rynkowego sukcesu.

8 Otoczenie technologiczne
Należy się również liczyć z tym, iż już w niedalekiej przyszłości wykorzystanie technologii komputerowej do oferowania produktów i usług wykreuje nowe, znaczące rynki nabywców. Świadomość możliwości, jakie stwarza wykorzystanie technologii komputerowej, znajduje odzwierciedlenie w strukturze wydatków inwestycyjnych największych firm.

9 Otoczenie technologiczne
Postęp technologiczny stwarza zupełnie nowe możliwości rozwiązania takich kluczowych problemów marketingowych, jak:   • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji marketingowych; • dostosowanie oferty do wymagań wąskich grup, a nawet indywidualnych nabywców; • przyspieszenie procesu wprowadzania na rynek nowych lub zmodyfikowanych produktów; • stosowanie masowych form oferowania produktów; • wprowadzanie innowacyjnych form obsługi nabywców, zwłaszcza ich odmian wirtualnych; • zróżnicowanie i doskonalenie metod komunikacji z klientami firmy; • optymalizacja działań marketingowych w ramach łańcucha tworzenia wartości dla klienta.

10 Otoczenie technologiczne
Jeszcze niedawno postęp technologiczny był wykorzystywany głównie w produkcji. Obecnie ma on, a szczególnie technologia komputerowa, charakter pro-usługowy. Jest to niezwykle istotna okoliczność w sytuacji, kiedy szeroko rozumiane usługi zaczynają wyraźnie dominować nad sferą produkcji (w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej udział usług w tworzeniu PKB zbliża się do 70%).

11 Otoczenie technologiczne
Zmiany w otoczeniu technologicznym stanowią szansę dla tych przedsiębiorstw, które potrafią je szybko dyskontować, czyniąc z nich źródło przewagi konkurencyjnej. Natomiast udziałem firm nie posiadających tego typu umiejętności bywa osłabienie lub utrata zdolności konkurowania.

12 Otoczenie technologiczne Cechy charakteryzujące to otoczenie:
 Tempo transferu nowych technologii do firm,  Poziom wydatku rządu oraz ministerstwa przemysłu na badania nowych technologii,  Liczba instytutów i innych placówek naukowych zajmujących się badaniami w zakresie nowej techniki i technologii,  Liczba nowych odkryć, wynalazków i patentów,  Przeciętne tempo odnawiania parku maszynowego w poszczególnych branżach.

13 Bibliografia J. Altkorn „Marketing w turystyce”, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, A. Rapacz „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej”, wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001 H. Mruk „Marketing – Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, artykul html ekonomii.net.pl/s/otoczenie_technologiczne.html przedsiebiorstwa

14 Koniec… Dziękujemy za uwagę! 


Pobierz ppt "Otoczenie technologiczne w przedsiębiorstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google