Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonali: Anna Pelc Ewa Żmudzińska Katarzyna Kozik Wojciech Olszówka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonali: Anna Pelc Ewa Żmudzińska Katarzyna Kozik Wojciech Olszówka."— Zapis prezentacji:

1 Wykonali: Anna Pelc Ewa Żmudzińska Katarzyna Kozik Wojciech Olszówka

2 Otoczenie przedsiębiorstwa można określić jako ogół aktorów i sił, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na jego zdolność do zyskowne­ go zaspokajania potrzeb docelowych klientów. Wyróżnia się w nim otoczenie rynkowe, zwane niekiedy mikrootoczeniem, otoczeniem bliższym lub bezpośrednim oraz makrootoczenie określane również mianem ogólnego lub dalszego. Otoczenie przedsiębiorstwa

3 Schemat makrootoczenia przedsiębiorstwa Techno logiczne

4 Otoczenie technologiczne można w skrócie przedstawić jako zmiany w nauce i technice, nowe technologie i ich wpływ na krzywe życia rynkowego produktów, itp. Z punktu widzenia firmy otoczenie technologiczne stanowi zbiór dostępnych technologii, jakie może ona wykorzystać w procesie tworzenia swojej marketingowej oferty. Otoczenie technologiczne - definicja

5 Otoczenie technologiczne

6 Jest to m.in.: automatyzacja i komputeryzacja, rozwój telekomunikacji, rozwój systemów informatycznych, rozwój środków transportu oraz infrastruktury, np. lotnisk, autostrad, wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Otoczenie technologiczne

7 Formowaniu się i rozwojowi marketingu towarzyszą wyjątkowo liczne, znaczące a zarazem korzystne zmiany w otoczeniu technologicznym. W szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym szczególne przyspieszenie występuje w odniesieniu do technologii komputerowej. Jej wykorzystanie w procesach zarządzania pozwala nie tylko przezwyciężyć większość ograniczeń, jakie stwarza skala działania, przestrzeń i czas, ale przekształcić je w czynniki rynkowego sukcesu. Otoczenie technologiczne

8 Należy się również liczyć z tym, iż już w niedalekiej przyszłości wykorzystanie technologii komputerowej do oferowania produktów i usług wykreuje nowe, znaczące rynki nabywców. Świadomość możliwości, jakie stwarza wykorzystanie technologii komputerowej, znajduje odzwierciedlenie w strukturze wydatków inwestycyjnych największych firm. Otoczenie technologiczne

9

10

11 Zmiany w otoczeniu technologicznym stanowią szansę dla tych przedsiębiorstw, które potrafią je szybko dyskontować, czyniąc z nich źródło przewagi konkurencyjnej. Natomiast udziałem firm nie posiadających tego typu umiejętności bywa osłabienie lub utrata zdolności konkurowania. Otoczenie technologiczne

12 Cechy charakteryzujące to otoczenie:

13 J. Altkorn Marketing w turystyce, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, A. Rapacz Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001 H. Mruk Marketing – Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/praktyka/ artykul-1010405.html http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/praktyka/ artykul-1010405.html http://www.abc- ekonomii.net.pl/s/otoczenie_technologiczne.html http://www.abc- ekonomii.net.pl/s/otoczenie_technologiczne.html http://www.findict.pl/slownik/otoczenie- przedsiebiorstwa http://www.findict.pl/slownik/otoczenie- przedsiebiorstwa

14 Koniec…


Pobierz ppt "Wykonali: Anna Pelc Ewa Żmudzińska Katarzyna Kozik Wojciech Olszówka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google