Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl."— Zapis prezentacji:

1 Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r.

2 Idea powstania Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Rada RIPOK jest inicjatywą skupiającą reprezentantów RIPOK /potencjalnych RIPOK zakładającą stałe monitorowanie procesu wdrażania pakietu znowelizowanych ustaw związanych z gospodarką odpadami

3 Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami
Cel Rady RIPOK Kompleksowa analiza systemu gospodarki odpadami z punktu widzenia efektywności oraz optymalizacji ekonomicznej i środowiskowej Monitorowanie i bieżąca analiza prawodawstwa Analizowanie trudnych tematów oraz wypracowywanie stanowisk Dzielenie się doświadczeniami

4 Uczestnicy Rady Prezydium Rady
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Uczestnicy Rady Prezydium Rady Członkowie -przedstawiciele RIPOK/potencjalnych RIPOK, Izb Gospodarczych i Organizacji branżowych Panel Ekspertów Rady Partner medialny Patroni medialni

5 Partner organizacyjny Partner medialny
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Partner organizacyjny Partner medialny

6 1/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 1.
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami 1/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 1. Wzmocnienie kontroli w ramach postępowania z odpadami komunalnymi, w tym kierowania odpadów do RIPOK-ów, z uwzględnieniem wykorzystania mocy przerobowych istniejących instalacji i kontroli przemieszczania odpadów.

7 2/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 2.
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami 2/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 2. Wykorzystanie mocy istniejących instalacji regionalnych, w szczególności wybudowanych przy współfinansowaniu z funduszy UE.

8 3/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 3.
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami 3/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 3. Opłata za korzystanie ze środowiska, promująca stosowanie zaawansowanych technologii, zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami.

9 4/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 4.
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami 4/4 Postulaty Rady RIPOK POSTULAT 4. Zagospodarowanie produktów RIPOK- ów (MBP/MBS). Rola ITPOK w systemie zagospodarowania odpadów.

10 Problemy RIPOK - instalacje
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Problemy RIPOK - instalacje Doprecyzowanie technicznych wymagań dla RIPOK oraz weryfikacja WPGO w aspekcie ukierunkowania odpadów i przyznawania statusu RIPOK mając na uwadze potrzebę zbilansowania mocy przerobowych regionalnych instalacji w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w regionach. Kontrola instalacji zastępczych i innych nie wpisanych do WPGO w zakresie przyjmowania odpadów. Baza danych instalacji (BDO) dostępna dla samorządów.

11 Problemy RIPOK - zbieranie
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Problemy RIPOK - zbieranie Określenie standardów selektywnego zbierania odpadów jednolitego w podstawowych elementach i kolorystyce pojemników dla całego kraju. Docelowe wprowadzenie jednolitego systemu przetargów rozdzielających odbieranie odpadów od ich zagospodarowania z ukierunkowaniem całości strumienia odpadów do instalacji regionalnych wybudowanych w oparciu o art. 3a ustawy lub instalacji określonych w WPGO. Objęcie docelowo systemem wszystkich nieruchomości na których wytwarzane są odpady komunalne. Kontrola transportu odpadów przez policję i ITD – standardy

12 Problemy RIPOK - definicje
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Problemy RIPOK - definicje Zdefiniowanie stanu prawnego gwarantującego uznanie za RIPOK. Określenie parametrów technicznych i organizacyjnych (spójność terytorialna, kompleksowość technologiczna, wspólny zarządzający…) Jednoznaczne określenie technologii uznawanych za spełniające wymagania RIPOK – szczególnie MBP/MBS. Formuła akceptowania technologii tlenowych i beztlenowych (audyt uprzedni). Weryfikacja wydajności i zdolności przetwarzania instalacji w regionie. Kontrola systemu poprzez WIOŚ, gminy, urzędy marszałkowskie

13 Problemy RIPOK – system
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Problemy RIPOK – system Mobilizowanie gmin do współpracy w formie związków i porozumień przy budowie i eksploatacji RIPOK. Zapisy prawne w tym kierunku. Możliwość skierowania pełnego strumienia odpadów, wraz ze zbiórką selektywną do własnej lub instalacji wybudowanej zgodnie z art. 3 wybudowanej przez gminę - w świetle pzp. Podstawa skierowania odpadów do instalacji zastępczej z pominięciem RIPOK. Konkurencja w regionie, RIPOK – zastępcze – składowiska. Sprawozdawczość RIPOK. Rozliczenie odzysku z odpadów zmieszanych.

14 Problemy RIPOK ………………. …………….. …………. ……… ….. … .. c.d.n.
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Problemy RIPOK ………………. …………….. …………. ……… ….. .. c.d.n.

15 Kierunki prac Rady Opracowywanie rozwiązań legislacyjnych
Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami Kierunki prac Rady Opracowywanie rozwiązań legislacyjnych Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych Współpraca z organami Państwa i organizacjami branżowymi Udział w grupie roboczej przy Ministrze Środowiska

16 Dziękuję za uwagę Piotr Szewczyk Warszawa, 4 grudnia 2013 r.


Pobierz ppt "Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google