Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl1."— Zapis prezentacji:

1 Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl1

2 Idea powstania Rada RIPOK jest inicjatywą skupiającą reprezentantów RIPOK /potencjalnych RIPOK zakładającą stałe monitorowanie procesu wdrażania pakietu znowelizowanych ustaw związanych z gospodarką odpadami Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl2

3 Kompleksowa analiza systemu gospodarki odpadami z punktu widzenia efektywności oraz optymalizacji ekonomicznej i środowiskowej Monitorowanie i bieżąca analiza prawodawstwa Analizowanie trudnych tematów oraz wypracowywanie stanowisk Dzielenie się doświadczeniami Cel Rady RIPOK Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl3

4 Prezydium Rady Członkowie -przedstawiciele RIPOK/potencjalnych RIPOK, Izb Gospodarczych i Organizacji branżowych Panel Ekspertów Rady Partner medialny Patroni medialni Uczestnicy Rady Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl4

5 Partner organizacyjny Partner medialny Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl5

6 POSTULAT 1. Wzmocnienie kontroli w ramach postępowania z odpadami komunalnymi, w tym kierowania odpadów do RIPOK-ów, z uwzględnieniem wykorzystania mocy przerobowych istniejących instalacji i kontroli przemieszczania odpadów. 1/4 Postulaty Rady RIPOK Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl6

7 POSTULAT 2. Wykorzystanie mocy istniejących instalacji regionalnych, w szczególności wybudowanych przy współfinansowaniu z funduszy UE. 2/4 Postulaty Rady RIPOK Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl7

8 POSTULAT 3. Opłata za korzystanie ze środowiska, promująca stosowanie zaawansowanych technologii, zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami. 3/4 Postulaty Rady RIPOK Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl8

9 POSTULAT 4. Zagospodarowanie produktów RIPOK- ów (MBP/MBS). Rola ITPOK w systemie zagospodarowania odpadów. 4/4 Postulaty Rady RIPOK Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl9

10 Doprecyzowanie technicznych wymagań dla RIPOK oraz weryfikacja WPGO w aspekcie ukierunkowania odpadów i przyznawania statusu RIPOK mając na uwadze potrzebę zbilansowania mocy przerobowych regionalnych instalacji w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w regionach. Kontrola instalacji zastępczych i innych nie wpisanych do WPGO w zakresie przyjmowania odpadów. Baza danych instalacji (BDO) dostępna dla samorządów. Problemy RIPOK - instalacje Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl10

11 Określenie standardów selektywnego zbierania odpadów jednolitego w podstawowych elementach i kolorystyce pojemników dla całego kraju. Docelowe wprowadzenie jednolitego systemu przetargów rozdzielających odbieranie odpadów od ich zagospodarowania z ukierunkowaniem całości strumienia odpadów do instalacji regionalnych wybudowanych w oparciu o art. 3a ustawy lub instalacji określonych w WPGO. Objęcie docelowo systemem wszystkich nieruchomości na których wytwarzane są odpady komunalne. Kontrola transportu odpadów przez policję i ITD – standardy Problemy RIPOK - zbieranie Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl11

12 Zdefiniowanie stanu prawnego gwarantującego uznanie za RIPOK. Określenie parametrów technicznych i organizacyjnych (spójność terytorialna, kompleksowość technologiczna, wspólny zarządzający…) Jednoznaczne określenie technologii uznawanych za spełniające wymagania RIPOK – szczególnie MBP/MBS. Formuła akceptowania technologii tlenowych i beztlenowych (audyt uprzedni). Weryfikacja wydajności i zdolności przetwarzania instalacji w regionie. Kontrola systemu poprzez WIOŚ, gminy, urzędy marszałkowskie Problemy RIPOK - definicje Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl12

13 Mobilizowanie gmin do współpracy w formie związków i porozumień przy budowie i eksploatacji RIPOK. Zapisy prawne w tym kierunku. Możliwość skierowania pełnego strumienia odpadów, wraz ze zbiórką selektywną do własnej lub instalacji wybudowanej zgodnie z art. 3 wybudowanej przez gminę - w świetle pzp. Podstawa skierowania odpadów do instalacji zastępczej z pominięciem RIPOK. Konkurencja w regionie, RIPOK – zastępcze – składowiska. Sprawozdawczość RIPOK. Rozliczenie odzysku z odpadów zmieszanych. Problemy RIPOK – system Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl13

14 ………………. …………….. …………. ……… ….. ….. c.d.n. Problemy RIPOK Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl14

15 Opracowywanie rozwiązań legislacyjnych Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych Współpraca z organami Państwa i organizacjami branżowymi Udział w grupie roboczej przy Ministrze Środowiska Kierunki prac Rady Wskazujemy właściwy kierunek w gospodarce odpadami www.radaripok.pl15

16 Dziękuję za uwagę Piotr Szewczyk Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl 16


Pobierz ppt "Rada RIPOK Warszawa, 4 grudnia 2013 r. www.radaripok.pl1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google