Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Rodzina bliżej siebie Panel osób niepełnosprawnych Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Rodzina bliżej siebie Panel osób niepełnosprawnych Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Rodzina bliżej siebie Panel osób niepełnosprawnych
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 INDYWIDUALNE WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI KLUCZEM
DO SKUTECZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

3 Struktura projektu „Rodzina bliżej siebie”
Panel rodzin Asystentura rodzin Panel osób niepełnosprawnych Doradztwo osób niepełnosprawnych Program aktywności lokalnej Młodzież Pogłębiona praca socjalna Rodziny, osoby niepełnosprawne i osoby bezdomne

4 Charakterystyka beneficjentów panelu osób niepełnosprawnych RBS
osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na terenie Gdyni w wieku aktywności zawodowej korzystające usług MOPS Swoim zakresem obejmować ma 7o osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

5 Charakterystyka 70 beneficjentów panelu osób niepełnosprawnych RBS
osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 38 osób z zaburzeniami psychicznymi) zamieszkujące na terenie Gdyni w wieku aktywności zawodowej korzystające z usług MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

6 Cele panelu osób niepełnosprawnych
Zmiana jakości życia od bierności do aktywności -sukces Zwiększenie samodzielności życiowej – od pełnej opieki do maksymalnej możliwej dla osoby aktywności-sukces Wspieranie aktywności na rynku pracy wypełnienie luki pomiędzy klientem DOPS a PUP-sukces Zwiększenie aktywności społecznej ON – pomost pomiędzy ofertą DOPS a NGO -sukces Wsparcie w dbaniu o zdrowie - stworzenie/ wzmocnienie połączenia osoba chorująca a CZP -sukces Zakotwiczenie we właściwym miejscu systemu wsparcia -sukces Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

7 DORADCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ROLA DORADCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
beneficjent Doradca osoby niepełnosprawnej Psycholog Doradca zawodowy Trener pracy Animator Klubu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

9 Diagnoza potrzeb beneficjenta
Wspólnie z klientem doradca ON ocenia jego mocne i słabe strony, możliwości, zasoby i ograniczenia. Beneficjenci ustalają, jakie mocne i słabe strony tkwią w ich najbliższym otoczeniu, jaki potencjał znajduje się w ich najbliższych czy też instytucjach i specjalistach, którzy działają bądź potencjalnie mogą działać dla ich dobra i rozwoju. Zasoby stanowią bazę do pracy w środowisku na rzecz ON. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

10 Indywidualny Program Integracji Społecznej i Zawodowej
Cel główny: długoterminowy – najczęściej związany z celem głównym panelu, to jest ze zwiększeniem aktywności lub aktywizacją zawodową. Cele szczegółowe: krótkoterminowe – dotyczą rozwiązania konkretnych problemów i realizacji zadań zarówno po stronie ON jak i DON – im lepsza relacja nawiązuję się pomiędzy ON a DON tym więcej celów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

11 Specyfika pracy doradcy ON
Możliwość nawiązania prawdziwej relacji – czas Intensywność kontaktów Praca w zespole różnych specjalistów Możliwość pracy z ON jak i jej otoczeniem – jednoczesna zmiana konieczna jest w ON jak i w jej otoczeniu Możliwość pracy w biurze i w domu ON Wpływ na instrumenty aktywnej integracji celowane do ON Brak środków finansowych – praca jedynie na motywacji i zasobach klienta Budowanie sieci wsparcia dedykowanej konkretnej ON Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

12 Działania Panelu 2 na rzecz beneficjentów
INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

13 Instrumenty Aktywnej Integracji
Warsztaty psychologiczne o charakterze integracyjnym dla beneficjentów. Indywidualne wsparcie psychologa dla beneficjentów i ich rodzin . Grupy wsparcia Poradnictwo zawodowe Terapia zajęciowa Zajęcia klubowe Trener pracy- zatrudnienie wspomagane Terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin. Kursy i szkolenia zawodowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

14 Aktywizacja zawodowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

15 WSPAK Magazyn uliczny WSPAK promuje postawy obywatelskie, rozwój społeczności lokalnych, pisze o alienacji społecznej oraz biedzie. Kolporter otrzymuje za sprzedaż zapomogę, której wartość jest uzależniona od ilości sprzedanych magazynów. Sprzedaż magazynu zaczęliśmy w CH Wzgórze, obecnie kolportaż prowadzony jest w Tesco oraz w Centrum Handlowym BATORY 12 osób brało udział w kolportażu magazynu w 2012 r. Sprzedaż magazynu WSPAK daje beneficjentom możliwość sprawdzenia swoich możliwości, uczy otwartości oraz bezpośredniego kontaktu z klientami

16 TRENING PRACY Przed podjęciem treningu pracy cały zespół projektu ( doradca ON, doradca zawodowy, psycholog) konsultuje się, aby odpowiednio dobrać trening pracy do możliwości i potrzeb beneficjenta. Trening pracy ma na celu sprawdzenie jak beneficjent sobie poradzi w otwartym środowisku, w realnym miejscu pracy. Trener pracy - wsparcie klienta w wykonywanych czynnościach, Pracodawca dostarcza cennych uwag i opinii na temat pracy wykonywanej przez beneficjenta, Trening pracy nie wiąże się z zarobkami . W przypadku pozytywnego przejścia przez fazę treningu pracy, istnieje możliwość poszukiwania pracy i w dalszej perspektywie zatrudnienia danej osoby na wybranym stanowisku pracy.

17 16 osób odbyło trening pracy,
Treningi odbywały się m.in. - w Fundacji Dogtor - Centrum Współpracy Młodzieży, - Europejskim Centrum Kształcenia Pascal, - Sklepie Lewiatan, - Bar mleczny „Biesiada”, - Archiwum Państwowe w Gdańsku, - La Femme,

18 ZATRUDNIENIE obecnie 20 osób pracuje na stanowiskach tj. pracownicy biurowi, pracownicy porządkowi, ochrona, handel, 4 osoby nie utrzymały się w pracy

19 AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
KLUB AKTYWIZACJA SPOŁECZNA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

20 Dziękujemy za uwagę Aleksandra Pakólska
koordynator Panelu Osób Niepełnosprawnych Barbara Marciniak trener pracy Grażyna Jackowska psycholog Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Rodzina bliżej siebie Panel osób niepełnosprawnych Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google