Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun

2 A. Sprawozdanie finansowe.

3 A. Sprawozdanie finansowe c.d.

4 B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata. a)Strategia rozwoju działalności kredytowej(wg segmentów rynku) Bank uniwersalny Organiczny rozwój wszystkich rodzajów kredytów, Cena nieco powyżej rynku, Okresowe testy wrażliwości rynku na cenę i politykę kredytową.

5 B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.

6 b) Strategia inwestowania na rynku obligacji Utrzymanie bieżącego portfela obligacji jako inwestycji. Uzupełnianie w ramach potrzeb regulacyjnych. Brak działalności spekulacyjnej. Pod koniec gry skracanie duration (zmniejszanie ekspozycji w warunkach zmiennych stóp procentowych). Hedging = 1 B. Strategia rozwoju Banku NoRiskNoFun na 2 lata.

7 c) Strategia pozyskiwania funduszy na rozwój działalności (wg dostępności i kosztu pozyskania): W pierwszym roku wzrost salda. W drugim poprawa rentowności (zwiększenie opłat). d) Strategia podwyższania kapitału Banku: Emisja akcji w 1. roku (5,9 mln). Zatrzymanie zysku w 1. roku (brak dywidendy).

8 C. Strategia rozwoju usług bankowych. a) Obsługa rachunków bankowych klientów instytucjonalnych: Obszar o dużej stabilności. Utrzymywanie dobrych relacji z klientami instytucjonalnymi. b) Obsługa rachunków osób indywidualnych: Zróżnicowane podejście do różnych klientów. Elastyczne zarządzanie ceną MMDA i opłat/CR na rachunkach bieżących w celu zrównoważenia przyrostu salda vs. koszty odsetkowe.

9 C. Strategia rozwoju usług bankowych. c) Obsługa rozliczeń za pomocą kart kredytowych: Konsekwentny wzrost salda i rentowności. d) Obsługa rozliczeń klientów z użyciem akredytywy: Marginalny obszar działalności banku, zarządzany w ramach całościowych relacji z klientami korporacyjnymi.

10 C. Strategia rozwoju usług bankowych e) Usługi powiernicze: Ponad dwukrotny wzrost salda aktywów. f) Usługi finansowe: Oferta utrzymywana w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów.

11 D. Działania wspomagające realizację strategii a) Rozwój sieci oddziałów: Otwieranie maksymalnej liczby oddziałów w pierwszym roku. Maksymalizacja efektywności placówek w drugim roku. b) Nakłady poświęcane na nową działalność Konsekwentnie 50% alokacji nakładów na nową działalność. Zrównoważony nacisk zarówno na pozyskiwanie nowych klientów jak i poziom obsługi istniejących klientów.

12 D. Działania wspomagające realizację strategii c) Środki przeznaczane na reklamę produktów bankowych: Utrzymanie wydatków na rozwój biznesu na stałym poziomie względem aktywów.

13 D. Działania wspomagające realizację strategii d) Polityka zatrudnienia: Wysoka alokacja czasu pracowników na produkty kredytowe. Niska alokacja na usługi finansowe.

14 D. Działania wspomagające realizację strategii d) Polityka zatrudnienia: Stabilne koszty wynagrodzeń oraz koszty pracowników sezonowych.

15 E. Strategia zarządzania ryzykiem Ryzyko kredytowe: Agresywna polityka kredytowa w celu pozyskania rynku. Ryzyko rynkowe: Konserwatywne podejście. Hedging = 1, Skracanie duration w celu minimalizacji ekspozycji. Ryzyko operacyjne: Minimalizacja ryzyka poprzez stabilny rozwój.

16 Podsumowanie – obszary do dopracowania Konieczność aktywniejszego zarządzania portfelem papierów wartościowych w 1. roku. Dokładniejsza znajomość wymogów regulacyjnych. Za mało otwartych placówek (trzeba było otwierać o 1-2 kwartały dłużej). Konieczność pozyskiwania bogatych klientów (usługi finansowe). Elastyczne zarządzanie alokacją czasu pracy. Ustalanie stawek wynagrodzenia z uwzględnieniem ROE. Dokładniejsza analiza działań konkurencji. Konieczność prognozowania stóp procentowych.

17 NoRiskNoFun Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google