Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Polish Governance Institute

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Polish Governance Institute"— Zapis prezentacji:

1

2 dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Polish Governance Institute
Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Polish Governance Institute

3 1. Innowacje w rozwoju 2. Innowacje społeczne 3
1. Innowacje w rozwoju 2. Innowacje społeczne 3. Governance jako stymulator innowacji społecznych 4. Instytucje 5. Instytucje proinnowacyjne 6. Governance i innowacje społeczne w praktyce

4 Innowacje w rozwoju

5 Rynek Obywatel in actu Sektor publiczny Sektor obywatelski

6 Rynek Obywatel in actu Sektor publiczny Sektor obywatelski

7 Rynek Sektor publiczny Sektor obywatelski
Zarządzanie różnorodnością Zrównoważony rozwój Rynek Corporate governance Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate citizenship think-tank Metropolie i aglomeracje Sektor publiczny Sektor obywatelski Zarządzanie wiedzą

8 media a polityka Rynek Obywatel in actu Sektor publiczny
Sektor obywatelski

9 Sektor prywatny GOVERNANCE Sektor obywatelski Sektor publiczny

10 Governance : zarządzanie wielopoziomowe, ład korporacyjny, dobre rządzenie

11 Innowacje społeczne

12 „…szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenie nowych usług” Peter Drucker „… gdy po raz pierwszy stanie się ona przedmiotem handlu” Charles Freeman „…istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji” Joseph Schumpeter „… jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów” G.S. Altshuller

13 Innowacja produktowa: dotycząca wyrobów i procesów (wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, np. całkowicie nowe technologie, połączenie istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub wykorzystanie nowej wiedzy). Wdrożenie oznacza wprowadzenie na rynek. Produkt należy rozumieć w ujęciu marketingowym, (obejmuje towary i usługi).

14 Innowacje procesowe (technologiczne): zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców (mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy). Mogą mieć na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów.

15 Innowacje społeczne: 1) celem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych; 2) przedmiotem jest innowacyjne: rozwiązanie techniczne/produkt/usługa lub procedura pozwalająca na rozwiązanie złożonych problemów społecznych; 3) w ramach projektu zapewniona jest współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym o dużej wartości dodanej. NCBIR

16 Innowacje społeczne: „innowacje społeczne mogą stanowić istotny krok naprzód w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi i kryzysem. W czasie poważnych ograniczeń budżetowych, społeczne innowacje mogą być skutecznym sposobem reagowania na wyzwania społeczne, zachęcania ludzi do kreatywności oraz opracowania rozwiązań lepszego wykorzystania ograniczonych zasobów” European Commission

17 Innowacje społeczne: „są społeczne co do celów, jak i środków. …
Innowacje społeczne: „są społeczne co do celów, jak i środków. …. nowe pomysły (produkty, usługi i modele), które jednocześnie spełniają potrzeby w zakresie tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy. Innymi słowy są to innowacje, które są nie tylko dobre dla społeczeństwa, ale także zwiększają zdolności społeczeństwa do działania”. European Commission

18 Innowacje społeczne: 1. Rozwiązania muszą koncentrować się na beneficjentach, być przez nich tworzone oraz wykorzystywane; 2. Skupiać się na mocnych stronach jednostek i społeczności, a nie na ich słabościach; 3. Czerpać korzyści z różnorodności (grupy etniczne, religie, wiek, płeć, itd.), a nie wyłącznie ograniczać do walki z dyskryminacją; 4. Opracować kompleksowe podejście, a nie rozdrabniać rozwiązania adresowane do różnych problemów różnych ludzi; 5. Wzmacniać i rozszerzać partnerstwo; 6. Współpraca i networking jako sposób stymulowania społecznej innowacja

19 Innowacje społeczne: 7. tworzenie lokalnych rozwiązań pomocowych; 8
Innowacje społeczne: 7. tworzenie lokalnych rozwiązań pomocowych; 8. Inwestowanie we współpracę niż konkurencję; 9. Mainstreaming i utrzymanie innowacji społecznych w celu optymalizacji inwestycji w nowe rozwiązania i mnożenie ich wartości dodanej 10. Wartościowanie potwierdzania umiejętności 11. Uznawanie i docenianie społecznych artystów (?) 12. Wprowadzenie nowego porządku jako stylu uczenia się Social Innovation, New Perspectives by Ana Vale, Societade e Trabalho Booklets

20 Instytucje

21

22 Instytucje proinnowacyjne

23 Cechami charakteryzującymi governance powinny być: 1
Cechami charakteryzującymi governance powinny być: 1. zabezpieczenie demokratycznej legitymizacji poprzez mechanizmy kooperacji; 2. systemowe włączanie aktorów społecznych; 3. systemowa i regularna komunikacja i informacja jako centralna funkcja zarządzania. Cechy minimalne struktur governance to zapewnienie legitymizacji demokratycznej, kompetencji planowania strategicznego, kompetencji przeprowadzania projektów regionalnych, jak również niezbędnych zasobów finansowych i personalnych.

24 Governance jako stymulator innowacji społecznych

25 Sposób zarządzania krąży wokół bogatego spektrum modeli, które wahają się od stosunkowo „ciężkich” do stosunkowo „lekkich” w sensie zakresu możliwych rozwiązań instytucjonalnych. Na końcowym biegunie „ciężkiego” podejścia znajdują się modele funkcjonalne, których struktury zarządzania są przekształcone w celu dopasowania lub przybliżenia do funkcjonalnego obszaru gospodarczego (np. powołanie formalnych władz metropolii oraz połączenie gmin). W połowie skali znajduje się szeroka gama rozwiązań spółdzielczych poprzez współzależność wspólnych organów, najczęściej na zasadzie dobrowolności, jak np. sektorowe lub wielosektorowe agencje, których głównym zadania zazwyczaj obejmują transport, planowanie urbanistyczne lub rozwój gospodarczy, a także edukacja, kwestie społeczne i rynek pracy. Na drugim biegunie, wśród „lekkich” rozwiązań znajdują się nieformalne ciała koordynacyjne, takie jak platformy, stowarzyszenia lub partnerstwa strategiczne, często opierając się na istniejących sieciach zainteresowanych podmiotów, niekoniecznie zgodnie z logiką granic terytorialnych (OECD 2006).

26 Governance i innowacje społeczne w praktyce

27 Po katastrofie smoleńskiej
Wrocław, Po katastrofie smoleńskiej

28 Wrocław, 22.05.2010 Walka o Kozanów

29 Protest przeciwko ACTA
Wrocław, Protest przeciwko ACTA

30

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Polish Governance Institute"

Podobne prezentacje


Reklamy Google