Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Oparte w realiach Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 15.01.2011 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Oparte w realiach Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 15.01.2011 1."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Oparte w realiach Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 15.01.2011 1

2 Zamówienia Publiczne Mateusz Cwalina, 15.01.2011 1.Podstawowe informacje 2.Jakie projekty są realizowane przez zamówienia publiczne. 3.Wypełnianie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. 4.Ważne informacje. 2

3 Podstawowe informacje Mateusz Cwalina, 15.01.2011 3 Prawo zamówień publicznych – ustawa z 2004 roku, ostatnia nowelizacja z 02.12.2009. Próg kwotowy – 14 000 EURO = 53 746 zł Wspólny Słownik Zamówień, CPV

4 Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych: Mateusz Cwalina, 15.01.2011 zasada równego traktowania wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności, zasada pisemności postępowania, zasada pierwszeństwa trybów przetargowych. 4

5 Tryby zamówień publicznych (ważniejsze): Mateusz Cwalina, 15.01.2011 przetarg nieograniczony: podstawowy tryb publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu każdy wykonawca może złożyć ofertę przetarg ograniczony: publicznie ogłoszona informacja o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego oferty składają wykonawcy zaproszeni do składania ofert 5

6 Tryby zamówień publicznych (ważniejsze): Mateusz Cwalina, 15.01.2011 zamówienia z wolnej ręki: zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach z jednym tylko wykonawcą dotyczy zamówień o niskiej wartości zapytanie o cenę: dotyczy dostaw lub usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych zamawiający prosi wykonawców o wycenę zamówienia i na jej podstawie udziela zamówienia 6

7 Bez stosowania ustawy Mateusz Cwalina, 15.01.2011 7 Kiedy i dlaczego ? Co w takim przypadku trzeba zrobić? Złożyć wniosek o udzielenie zamówienia Publicznego w trybie bez stosowania ustawy, w uzasadnieniu powołując się na powyższy artykuł.

8 Plan Zamówień Publicznych na rok 2011 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 8 Wynika z Zarządzenia nr 51/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej. Załącznik nr 2 do zarządzenia: Wydatki grupowane według kategorii Dla kwoty większej od 53746,00 zł przetarg nieograniczony

9 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 9 Struktura systemu klasyfikacji X X X X X 0 0 0 - Y Dział Grupa Klasa Kategoria Większy stopień precyzji Ostatnia Y służy do zweryfikowania poprzednich

10 Wyszukiwarka CPV Mateusz Cwalina, 15.01.2011 10 Po wprowadzeniu nazwy szukanego produktu/usługi Otrzymujemy kod CPV produktu/usługi

11 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 11 Kurs Euro

12 Co przez Zamówienia Publiczne Mateusz Cwalina, 15.01.2011 12 Transport autokarem Catering imprezy Obsługa imprezy (nagłośnienie, oświetlenie, podesty sceniczne) Wynajem ośrodków szkoleniowych w Polsce Usługa noclegowa w Polsce Zakup materiałów promocyjnych

13 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 Schemat postępowania przy finansowym planowaniu projektu 1. Stworzenie kosztorysu (dokładne zestawienie planowanych wydatków i pokrywających je źródeł finansowych). 2. Kontakt mailowy z Przewodniczącym Komisji Programowej w celu uzyskania potwierdzenia przyznanych przez niego środków na realizację projektu. 3. Zaplanowanie wydatków dla pieniędzy pochodzących z FKW Środki z FKW muszą być wydatkowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dlatego niektóre wydatki wiążą się z procedurą zamówień publicznych. 4. Złożenie Wniosku na ew2. 13

14 Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Mateusz Cwalina, 15.01.2011 14 Pobieramy wzór ze strony (pomoce KFG)

15 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 15 X

16 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 16 2011 B = A / 1,23 Podatek VAT C = B / 3,839 Data bliska dniu wypełniania wniosku PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

17 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 17 Załącznik zawierający informacje o zamówieniu Wniosek musi trafić do ZP minimum 7 dni przed terminem projektu EWA DOLIŃSKA

18 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 18 art. 4 pkt 8 bez stosowania ustawy art. 4 pkt. 8 nie jest planowane wydatkowanie w bieżącym roku na usługi transportu samochodowego powyżej kwoty 14 000 euro. Uzupełnienie standardowe dla większości wniosków Podany typ usługi PRZEWODNICZĄCY KFG

19 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 19 Część NIE wypełniana przez Studentów REKTOR KANCLERZ DZ ZP

20 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 20 Wniosek o udzielenie ZP Biuro SSPW Prorektor ds. Studenckich Ewa Dolińska Dział ZP Kanclerz PW Realizacja Drogą mailową w wersji edytowalnej (.doc lub.docx) Podpis Przewodniczącego Komisji Programowej i KFG Podpis pełnomocnika Kwestora Podpis Rektora W. Wieczorka Opinia działu Zamówień Publicznych Zgoda i podpis Kanclerza 14 dni 7 dni

21 Mateusz Cwalina, 15.01.2011 Porady Staranie się o rozliczanie projektów wymagających zamówień publicznych przez wydziały – gdy przez Samorząd wymagają trybu nieograniczonego. Składka studentów nie może być źródłem finansowania przy zamówieniu publicznym. Korzystanie z pomocy zamieszczonych na stronie KFG. Wczesne planowanie wydatków na projekty (6 tygodni). 21


Pobierz ppt "Szkolenie podstaw Zamówień Publicznych Oparte w realiach Administracji Centralnej Politechniki Warszawskiej Mateusz Cwalina, 15.01.2011 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google