Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia Socjalna DAGAZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia Socjalna DAGAZ"— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia Socjalna DAGAZ
Zasady przyjmowania nowych członków

2 Dokumenty: CV List motywacyjny wg wzoru umieszczonego na stronie
Potwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności lub Zaświadczenie z urzędu pracy Wypełniona deklaracja członkowska

3 Procedura: Weryfikacja nadesłanego zgłoszenia
Weryfikacja danych zgłoszenia (czy spełniasz warunki przystąpienia do spółdzielni socjalnej) Podjęcie decyzji o przyjęciu nowego członka spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Podanie do wiadomości uchwały z Walnego Zgromadzenia

4 Weryfikacja nadesłanego zgłoszenia
1 Sprawdzenie kompletności nadesłanych dokumentów pod kątem: czy cv zawiera niezbędne informacje o Twojej karierze zawodowej czy deklaracja członkowska została poprawnie wypełniona czy załączone zaświadczenie jest aktualne czy naprawdę masz motywację do tego, by w ramach naszej spółdzielni socjalnej realizować się zawodowo i społecznie. Rozdział III „Zasady i tryb przyjmowania członków” § 8-10 Statutu Spółdzielni Socjalnej DAGAZ

5 Weryfikacja danych zgłoszenia
2 Sprawdzenie uprawnień do kandydowania na członka spółdzielni socjalnej: członkiem spółdzielni socjalnej może zostać osoba fizyczna, która przynależy do grup osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub której kwalifikacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Rozdział III „Zasady i tryb przyjmowania członków” § 6-7 Statutu Spółdzielni Socjalnej DAGAZ

6 Podjęcie decyzji o przyjęciu nowego członka
3 Podjęcie decyzji o przyjęciu nowego członka Podczas Walnego Zgromadzenia (bądź Rady Nadzorczej, o ile taka jest powołana) zostaje zgłoszona oficjalnie kandydatura na członka spółdzielni. Rozdział III „Zasady i tryb przyjmowania członków” § Statutu Spółdzielni Socjalnej DAGAZ

7 Podanie do wiadomości 4 Decyzja Walnego Zgromadzenia, czy kandydatura została przyjęta bądź odrzucona, będzie w terminie opisanym w Statucie wysłana do kandydata wraz z uzasadnieniem w przypadku odmowy. Rozdział III „Zasady i tryb przyjmowania członków” § 13 pkt.2 Statutu Spółdzielni Socjalnej DAGAZ

8 Spółdzielnia Socjalna „DAGAZ”
ul. Seminaryjska 28A skr. poczt. 17 Kielce 14 ZAPRASZAMY Prezes Zarządu Grażyna Anna Biernacka-Kuza tel


Pobierz ppt "Spółdzielnia Socjalna DAGAZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google